DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 127     <-- 127 -->        PDF

Porodica Lymexylonidae jedna je od manjih porodica kornjaša, koja obuhvaća dvije vrlo zanimljive i ponekad
štetne šumske vrste slabije poznate u šumarskoj operativi. Predstavljamo stoga njihove larvalne stadije i
oštećenja u drvu, jer je najveća vjerojatnost da ćemo ih u šumi uočiti upravo na taj način. Smeđasti drvaš
(Hylecoetus dermestoides L.) vrlo je polifagna ksilomicetofagna (“drvo-gljivojeda”) vrsta koja napada velik broj
listača i četinjača, čiji se hodnični sustav može lako zamijeniti s nekim od potkornjaka drvaša. S obzirom da se
njegove ličinke ne hrane drvom već micelijem simbiontskih gljiva, hodnici su čisti od ekskremenata i piljevine, a
nakon napuštanja drva stijenke hodnika pocrne. Odrasli kukci roje se krajem proljeća i žive vrlo kratko, tek
toliko da kopuliraju, a ženke odlože jaja nove jednogodišnje generacije. Drvaš brodar (Lymexylon navale L.)
monofag je hrasta i jaja najradije odlaže na već okorano i prosušeno drvo. Hodnici ne pocrne kao kod ostalih
drvaša koji napadaju hrastovinu.


Lymexilonid family is one of the smaller beetle families among which, two remarkable and sometimes harmful
timber dwelling species are not always recognized by the forestry professionals. We present their larvae and
galleries because this is how they are most easily identified in the field. A polyfagous timber worm Hylecoetus dermestoides
L. is a xylomycetophagous (“wood and fungi eating”) species which attacks a large number of conifers
and broadlives and whose gallery system can easily be misidentified with some of the timber attacking bark beetles
(ambrosia beetles). Since their larvae are not feeding with the wood itself but fungal mycelium instead, galleries
are void of frass and after a while they turn black. Adults swarm in late spring and after mating and laying
eggs they die. It has a one year cycle. Oak timber beetle Lymexylon navale L. is monophagous on oak and lays eggs
on debarked logs already dried to some extent. Its galleries do not turn black as is the case with the other timber
beetles attacking oak.


IZDAVAČ: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO uz financijsku pomoć Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Hrvatskih šuma, d.o.o.
Publisher: Croatian Forestry Society – Editeur: Société forestiere croate –
Herausgeber: Kroatischer Forstverein


Grafička priprema: ŽUPANČIĆ H R d.o.o. – Zagreb
Tisak: EDOK – Zagreb