DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 122     <-- 122 -->        PDF

15.Nakon iseljenja Fakulteta kemijskog inženjerstva i godišnjeg financiskog plana i upravo usvojenog rebatehnologije
iz prostora šumarskoga doma, bit će polansa
za 2006. godinu. U nastavku mr. sc. Jurjević
trebno prilagoditi ovaj prostor od 258 m2, koji je predložio je da se plaće zaposlenika HŠD-a usklađuju s
sada u vrlo lošem stanju, potrebama budućeg unaj-eventualnim povećanjem vrijednosti boda u istom pomljivača
prostora. U svrhu iznajmljivanja ovog prostotku
kao i kod zaposlenika Hrvatskih šuma d.o.o., a
stora uručeno je pismo namjere vodstvu našeg naj-najmanje prateći stopu godišnje inflacije, što je glasavećeg
zakupca, Hrvatskim šumama d.o.o. njem jednoglasno uz financijski plan prihvaćeno.


Sljedila je rasprava o nacrtu financijskog plana za


2007. godinu. Predsjednici ogranaka dali su svoje pri


mjedbe i dopune financijskog plana na temelju prošlo-


FINANCIJSKI PLAN HSD-a S OGRANCIMA ZA 2007. GODINU


A
Fond redovite djelatnosti


RB SADRŽAJ PLANIRANO
A PRIHODI


1.
Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, separata i oglasa 550.000,00
2.
Prihodi od dotacija i subvencija 120.000,00
3.
Prihodi od zakupnina 1.960.000,00
4.
Ostali prihodi 300.000,00
5.
Prihodi od članarina i naknada 1.169.x00,00
UKUPNI PRIHODI 4.099.000,00
B
TROŠKOVI


I
MATERIJALNI TROŠKOVI


1.
Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 72.000,00
2.
Potrošena energija 40.000,00
II
TROŠKOVI USLUGA


3.
Prijevozne usluge 1.000,00
4.
Usluge održavanja 685.000,00
5.
Intelektualne i osobne usluge 310.000,00
6.
Komunalne usluge 320.000,00
7.
Grafičke usluge (Šumarski list i dr. ) 550.000,00
III
TROŠKOVI ZAZAPOSLENE


8.
Place, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 550.000,00
9.
Ostali izdaci za zaposlene 20.000,00
IVDnevnice za službena putovanja
aa i
ii putni troškovi


10. j
95.000,00
11. Troškovi vanjskih suradnika
50.000,00
12. Troškovi reprezentacije
500.000,00
13.
Premije osiguranja 20.000,00
14.
Bankovne usluge 10.000,00
V
OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA


15.
Troškovi za stručno obrazovanje, savjetovanja i stručne ekskurzije 519.fč00,00
16.
Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 10.000,00
17.
Ostali nematerijalni troškovi 347.000,00
18.
Doprinosi i članarine 0,00
UKUPNI TROŠKOVI 4.099.000,00
UKUPNI PRIHODI 4.099.000,00
UKUPNI TROŠKOVI 4.099.000,00


597