DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Izvršenje financijskog plana HSD-a s ograncima
od 1. siječnja do 30. rujna 2006. godine


A Fond redovite djelatnosti
RB SADRŽAJ PLANIRANO OSTVARENO INDEK
A PRIHODI
1. Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list,
separata i oglasa
2. Prihodi od dotacija i subvencija
550. 000, 00
120. 000, 00
293. 747, 03
110. 703, 00
53, 41
92, 25
3. Prihodi od zakupnina
4. Ostali prihodi
1. 960. 000, 00
300. 000, 00
1.112. 933, 44
201. 042, 71
56, 78
67, 01
5. Prihodi od članarina i naknada 703. 000, 00 881. 811, 21 125, 44
UKUPNI PRIHODI 3. 633. 000, 00 2. 600. 237, 39 71, 57
B TROŠKOVI
I MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potrošeni materijal za redovitu djelatnost 82. 000, 00 36. 758, 93 44, 83
2. Potrošena energija 33. 000, 00 27.387, 79 82, 99
I I TROŠKOVI USLUGA
3. Prijevozne usluge 1. 000, 00 0, 00 -
4. Usluge održavanja 650. 000, 00 224.694, 46 34, 57
5. Intelektualne i osobne usluge
6. Komunalne usluge
7. Grafičke usluge (Šumarski list i dr. )
170. 000, 00
320. 000, 00
600. 000, 00
190. 812, 52
205. 530, 36
335. 051, 57
112, 24
64, 23
55, 84
II I TROŠKOVI ZAZAPOSLENE
8. Plaće, naknade, porezi, prirezi i doprinosi 800. 000, 00 364. 985, 73 45, 62
9. Ostali izdaci za zaposlene 20.000, 00 12. 622, 00 63,11
IV TROŠKOVI POSLOVANJA– NEMATERIJALNI
10. Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi 55. 000, 00 57.130, 79 103, 87
11. Troškovi vanjskih suradnika
12. Troškovi reprezentacije
30. 000, 00
322. 000, 00
43. 317, 61
342.126,17
144, 39
106, 25
13. Premije osiguranja 20. 000, 00 13. 350, 44 66, 75
14. Bankovne usluge 10. 000, 00 8. 976, 62 89, 77
V OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA
15. Troškovi za stručno obrazočranje, savjetovanja
i stručne ekskurzije 330. 000, 00 375. 728, 92 113, 86
16. Troškovi za stručnu literaturu i stručna glasila 25. 000, 00 4. 717, 05 18, 87
17. Ostali nematerijalni troškovi 165. 000, 00 324. 898, 64 196, 91
18. Doprinosi i članarine 0, 00 1. 000, 00 -


Prihodi od prodaje i pretplate na Šumarski list, seUsluge
održavanja ući će u predviđeni okvir kada
parata i oglasa, pokazuju manji indeks nastao stoga platimo račun u iznosu od 400.000,00 kuna firmi
što do kraja 9 mjeseca nisu pristigla sva predviđena Gradnjaprojekt za izvršene radove na dvorišnom
sredstva pretplate za Šumarski list, ali se do konca pročelju Šumarskoga doma.
godine očekuju. Indeks stavke Intelektualne i osobne usluge veći je
U stavci prihodi od zakupnina indeks je manji stoga stoga što uz troškove prijevoda, advokata, prograšto
još do kraja 9. mjeseca nije plaćen dug nastao
oo mera i autorskih honorara, knjiženi i troškovi ugouslijed
višegodišnjeg neplaćanja pune zakupnine u vora o djelu za gospođu Vlatku Antonić do kraja 3.
iznosu od 400.000,00 kuna IMO-a, kao ni zakupnimjeseca,
Hranislava Jakovca do kraja 5. mjeseca, te
na za tekuća 2 mjeseca. Blaženke Gašpar, dipl. oec., koja vodi knjigovodU
stavci troškova potrošenog materijala za redovitu stvo Društva od početka travnja 2006. godine, i midjelatnost
ima slobodnog prostora gdje će se do jenja Biserku Marković, dipl. oec., koja je na porokonca
godine nabaviti potreban materijal i oprema. diljskom dopustu.