DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 119     <-- 119 -->        PDF

stvenici i stručni suradnici iz Šumarskog i Agronomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivrednoga
fakulteta Osijek, Instituta Hrvoje Požar te
Hrvatskih šuma d.o.o., iznijeli su teme vezane za
problematiku proizvodnje i korištenja bioenergije u
okvirima poljoprivrede, šumarstva i drvne tehnologije
te problematiku proizvodnje opreme vezane za
obnovljive izvore energije. Opširnije izvješće s
ovog Savjetovanja bit će također objavljeno u Šumarskome
listu broj 11–12/ 2006.


5. 24. listopada 2006. godine ministri poljoprivrede i
šumarstva EU usvojili su zaključke vijeća o Akcijskom
planu šumarstva donesenom u lipnju ove godine.
Svrha petogodišnjeg akcijskog plana je poticanje
održivog gospodarenja šumama i unaprjeđenje konkurentnosti
europske šumarske industrije. Jedan od
glavnih izazova predstavlja iznalaženje ravnoteže između
nove uloge šuma u opskrbi energijom (biomasa)
i tradicionalne uloge šuma koja osigurava sirovinu
za drvoprerađivačku industriju. Svjesni multifunkcionalne
uloge šuma, ministri su naglasili važnost
ujednačenog pristupa razvoju šumskih ekonomskih,
socijalnih, ekoloških i kulturnih dimenzija u
kontekstu održivog upravljanja šumama.
6. Od Zelene akcije primili smo Prosvjedno pismo
upućeno premijeru Sanaderu u kojem protestiraju
zbog izgradnje HE Lešće na rijeci Dobri. Zbog dobivanja
40-tak MW električne energije trajno je izgubljen
prekrasan kraški kanjon rijeke Dobre u dužini
od 13 km. Iako se direktne posljedice na šumu
ne očekuju, podržali smo njihov prosvjed zbog narušavanja
cijeloga ekosustava.
7. 17. studenog 2006. u prostorijama NP Risnjak, u organizaciji
HŠD-a ogranak Delnice i NP Risnjak,
održana je Promocija filma o izradi šindre, kao završna
faza projekta “Šindra – očuvanje stare vještine”,
koje je HŠD ogranak Delnice ostvarilo putem
Programa darovnica za očuvanje i oživljavanje ruralnog
područja, u okviru KEC projekta. Projektom
se nastojalo očuvati od izumiranja ovu staru vještinu,
koju danas poznaje vrlo mali broj ljudi. Stari
majstor-edukator obučio je četvoricu mladih šumarskih
djelatnika vještini odabira stabala jele pogodne
za cijepanje šindre, te samom načinu cijepanja,
skladištenja i postavljanja šindre na krov i bokove
kuća. Istovremeno je izrađen tradicionalni alat
za izradu šindre u staroj kovačnici na vodeni pogon
u Čabru. Ovaj odličan filmski uradak prikazan je
pred stotinjak sudionika skupa.
8. Kako bi poboljšali kvalitetu web stranica HŠD-a
dogovoreno je da se odaberu kolege koji će, nakon
održanog seminara, sami ispunjavati stranice aktualnim
informacijama iz svojih ogranaka.
9.
Predloženo je da se rad kolege Meštrića na digitalizaciji
Šumarskoga lista, Digitalnom imeniku hrvatskih
šumara, održavanju Web stranica HŠD-a te
održavanju informatičke opreme, plati Consaltingu
Hrvatskih šuma d.o.o. gdje je on zaposlen, u iznosu
od 4 njegove brutto dnevnice mjesečno.
10.Dio dvorišnog pročelja Šumarskoga doma na strani
koju koristi Institut za međunarodne odnose je dovršen,
a radovi će se prekinuti do proljeća. Fakultet
kemijskog inženjerstva i tehnologije se iselio iz
prostora Šumarskoga doma, ali je odbio izvršiti primopredaju
prostora te nije predao ključeve vlasniku,
uvjetujući to prestankom svih potraživanja
HŠD-a prema njima. Uz nazočnost advokata i sudskog
vještaka ušli smo u navedeni prostor i postavili
im rok od tri dana za iseljenje preostale opreme.


11.U završnoj fazi je priprema za tiskanje brošure Pitalica
kolege Matezića i nakon provedenog postupka
javne nabave bit će otisnuta u 1000 primjeraka.
12.U tijeku su pripreme za odlazak ekipe hrvatskih šumara
na 39. EFNS u Aostu-Brusson u Italiji.
U raspravi za riječ se javio prof. dr. Ivica Grbac i
naglasio potrebu za većom međusobnom povezanošću
i informiranošću članova HŠD. On izravno kroz funkciju
pomoćnika ministra koju sada obavlja ima pristup
mnogim događanjima vezanim za pristup Hrvatske EU
i prilagodbi zakonske regulative iz šumarskoga i drvnoga
sektora. Iskazao je žaljenje zbog premale prisutnosti
šumarskih znanstvenih i strukovnih institucija na
tom polju aktivnosti, gdje se sada formiraju razni fondovi
koji mogu uvelike unaprijediti i pružiti pomoć šumarstvu
i drvoprerađivačkoj industriji. Naglasio je da
HŠD kao institucija koja okuplja najšire stručne kadrove
mora kao subjekt sudjelovati u mnogim aktivnostima
vezanim za šumarsku problematiku, a stavovi HŠD
kao NVO imat će veće težište od onih zauzetih kroz
druge državne institucije.


Predsjednik Jurjević naglasio je realnost da takve
informacije vrlo teško dolaze do pojedinih članova i
pozvao je ljude koji su blizu informacija da što više
informiraju članstvo HŠD-a.


Mr. Dundović je na primjeru Hrvatske udruge za
biomasu i njezinih aktivnosti naglasio pozitivan primjer,
gdje se problematika korištenja biomase kroz niz
poduzetih manifestacija: okruglih stolova, prezentacija,
izložbi i simpozija, približila kako šumarskoj struci
tako i javnosti uopće.


Ad 3. Tajnik je izvijestio da su se sve aktivnosti
društva predviđene planom rada za 2006. godinu i
ostvarene. Svakom članu UO priloženo je devetomjesečno
financijsko izviješće HŠD-a s ograncima i središnjice
zasebno. Prokomentirao je i obrazložio stavke
gdje indeksi pokazuju značajnije razlike.