DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 118     <-- 118 -->        PDF

ZAPISNIK
4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 7. prosinca 2006. god. u prostorijama lovačke kuće
Brezovica, UŠP Sisak


Nazočni: Ivo Cug, dipl. ing. (umjesto D. Bakrana,
dipl. ing.), Davor Beljan, dipl. ing., Stjepan Blažičević,
dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, mr. sc. Zoran
Đurđević, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Dubravko Hodak,
dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar
Jurjević, Čedo Križmanić, dipl. ing., dr. sc. Josip Margaletić,
Ivan Matasin, dipl. ing., Vlatko Petrović, dipl.
ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir
Prpić, Emilija Seidl, dipl. ing., Krunoslav Szabo, dipl.
ing., Branko Trifunović, dipl. ing., Vesna Rukavina,
dipl. ing. (umjesto O. Vlainića, dip. ing.), Zdravko Vukelić,
dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing., Biserka Marković,
dipl. oec., mr. sc. Josip Dundović, dr. sc. Vlado
Topić, Ilija Gregurević, dipl. ing., Zlatko Lončarić.


Ispričani: Dalibor Bakran, dipl. ing., dr. sc. Miroslav
Benko, mr. sc. Josip Malnar, akademik Slavko Matić,
Oliver Vlainić, dipl. ing., Dražen Štrković, dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević pozdravio je sve
nazočne i utvrdio kvorum. Zahvalio je, na gostoprimstvu
domaćinima, voditelju UŠP Sisak Zvonku Rožiću
i predsjedniku ogranka Sisak Vlatku Petroviću. U skladu
s dogovorom da se na sjednice pozivaju i novinari
časopisa Hrvatske šume, predsjednik je pozdravio i
gosp. Zlatka Lončarića.


Nakon toga jednoglasnoje usvojen ovaj


Dnevn i red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3. Izvršenje programa rada i devetomjesečno financijsko
izvješće.
4.
Rebalans financijskoga plana zaa 2006
20062006.. godinu
godinugodinu..
financijsk
financijskfinancijski pla
plaplan za


5.
Program rada i i n za 2007. godinu.
problematik


6.
.. Aktualna problematika
aa
7.
.. Šumarsk
ŠumarskŠumarski lis
lislist
tt i ostale publikacije.
i i


8. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2006. godine.
9. Slobodna riječ.
Ad 1. Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora održane
27. rujna 2006. godine objavljen je u Šumarskome
listu 9–10/2006. Nakon što ga je predsjednik Jurjević
stavio na glasanje jednoglasno je prihvaćen.


Ad 2.


1.
Od 10. do 14. rujna održan je sastanak Upravnog vijeća
međunarodne asocijacije Pro Silva Europa u
Belgiji. Sastanku je nazočio predsjednik Pro Silva
Croatia, koja je osnovana kao sekcija HŠD-a, doc.
dr. Igor Anić. Pro Silva Croatia aklamacijom je na
tom sastanku službeno primljena u članstvo. Na sastanku
se raspravljalo o visini članarine koju će
uplaćivati svaka zemlja članica, a kretat će se između
200 i 700 € godišnje, ovisno o broju članova.
Dogovoreno je kako će se organizirati web stranice
asocijacije. Potpisan je ugovor o suradnji između
Pro Silva Europa i lUCN (Intemacional Union of
Nature Conservation). Razgovarano je o problematici
mediteranskih šuma i provedbi Pro Silva načela
u gospodarenju mediteranskim šumama. Ukazano
je kako su u mediteranskim šumama glavni problemi:
požari, stočarstvo i lovstvo, prirodno pomlađivanje
i općekorisne funkcije šuma. Oko ove problematike
poseban tim će se sastati u Španjolskoj. Najavljen
je kongres Pro Silva Europa 2008. godine u
Svarcvaldu o kojem će se razgovarati na idućem sastanku
2007. godine u Irskoj.


2.
U sklopu manifestacije Europski dani biomase regija,
6. listopada u Gospiću je održana prezentacija
centralnog toplinskog sustava na biomasu i tom prilikom
Voditelju UŠP Gospić uručena je Zelena točka,
tj. pano koji će u budućnosti dobiti svaka UŠP u
skladu s planom 16 Uprava šuma = 16 toplana na
biomasu. Nakon toga Zelena točka dodijeljena je i
1. toplani na biomasu otvorenoj prije 10-tak godina
u UŠP Ogulin. 7. listopada na području Park šume
Golubinjak, UŠP Delnice, održana je izložba opreme
za pridobivanje i korištenje biomase. Predsjednik
Hrvatske udruge za biomasu mr. se. Josip Dundović
od 5-8. studenoga sudjelovao je na 13. kongresu
0 biomasi u Austriji, na kojemu je bilo 500 sudionika
iz 11 europskih zemalja.
3.
U povodu 100. godišnjice rođenja akademika Milana
Anića 19. listopada održano je Znanstveno savjetovanje
0 obavljenom programu istraživačkih radova
za razdoblje 2001 -2005. godine “Šumarska
znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim
prilikama”. Organizator savjetovanja uz
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski
institut Jastrebarsko, Akademiju šumarskih znanosti
i Hrvatske šume d. o. o., bilo je i Hrvatsko šumarsko
društvo. Opširnije izvješće sa savjetovanja objavljuje
se u Šumarskome listu 11-12/2006.
4.
15. studenog 2006. godine održano je savjetovanje
“Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih
izvora energije” u organizaciji Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti. Znanstvenog vijeća za
poljoprivredu i šumarstvo. Članovi HAZU te znan