DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Sertić poljani ulazimo u posebni rezervat šumske vegetacije,
prašumu Čorkova uvala. Okružuju nas gorostasna
stabla jela, smreka i bukve, dok pješačimo prema
lokalitetu po staroj Austrougarskoj trasi puta. Oštar
planinski zrak tjera nas na razmišljanje o trudu i znanju
starih majstora i graditelja koji su svaki kamen i
kamenčić postavili upravo na pravo mjesto, ove tada
tako važne šumske ceste. Polako nas naš vodič Stipe
uvlači u bioraznolikost ovog prostora, pa i nesvjesno
odgovaramo na njegova pitanja, osmatrajući i zapažajući
iz priloženog. Stipe nam objašnjava: površina
ovog prašumskog dijela gotovo je 80 ha, sastava: jela,
smreka, bukva i pokoji javor gorski, podloga vapnenasta
i dolomitna, prevladava kraški teren uz brojne
škrape i vrtače, koje se nadovezuju jedna na drugu.
Biološka raznolikost osjeća se i vidi na svakom koraku,
gdje živi 156 vrsta ptica, 9 vrsta sova, 30 vrsta gljiva,
brojni sisavci, šišmiši, gmazovi, leptiri i sl.


Drvna zaliha je oko 630 m3/ha, a prve gospodarske
osnove ovog područja su iz 1813. godine. Revizija
Gospodarske osnove bila je 1913. godine, a prva moderna
istraživanja radio je prof. Anić 1957. godine. Već
1965. godine, ovo područje zbog svoje specifičnosti
proglašeno je “Posebnim rezervatom šumske vegetacije”.
Laganom šetnjom dolazimo i u nekadašnje selo
Čorkova uvala, a vidljivi su ostaci samo pokojeg zida
kamene planinske kuće, u gustišu, jer su mještani ovog
sela morali promijeniti adresu glede velikosrpske ideje.
Nositelji te ideje s ovog su prostora gađali minobacačima
po Saborskom. Naravno i oni su otišli iz svog
sela, ali se ponovno vraćaju i udomljavaju. Ovdje u nekadašnjem
selu, sada je samo jedna lugarnica, koja je
dijelom obnovljena, kako nam rekoše domaćini. Ovo
je nekada bilo sklonište za šumske radnike, a u budućnosti
bi trebalo biti sklonište za istraživače, znanstvenike
i ciljane grupe. Uz kratki predah i okrjepu koju su
priredili naši domaćini, zahvaljujemo se i nastavljamo
put do druge destinacije u šumariji Rakovica.


Nalazimo se oko 6 km istočno od Rakovice, i oko
pola kilometra zapadno od središta sela Nova Kršlja,
mjesto Baraćeve špilje. Ovdje nas dočekuje g. ing.
Ivan Pavličić, upravitelj šumarije Rakovica s voditeljicom
u Javnoj ustanovi Rakovica Tihanom, i ukratko
upoznaje s ovim prostorom. Uočljiva su tri ulaza u špilje
sa sjeverne strane Baraćeve brine. Ovdje u samom
podnožju Brine, između ulaza u špilje, izvor je Baraćevac,
koji s još dva manja izvora tvori potok Kršlju i
dvadesetak metara niže sjedinjuje se s potokom Suvaja.
Preuzima nas simpatična voditeljica Tihana, koja će
nam biti vodič po špilji, pa gotovo bez zapovijedi krećemo
za njom, a usput nam daje nužna objašnjenja.
Inače, ove Baraćeve špilje nekada su se zvale i Radakovićeve.
Prezime Barać više ne postoji u ovom kraju,
a ovaj toponim je iz razdoblja prije ili za vrijeme Osmanlijskih
provala. Prema usmenoj predaji ovdašnjih
ljudi, špilje su nazvane prema nekom junaku Baraću
koji je u dvoboju svladao Osmanlijskog gorostasa.
Ovdje su tri ulaza u špilje: Donja, dužine oko 370 m,
vrlo zahtjevna, Gornja dužine oko 260 m i Nova špilja.
Bilo je više izmjera i više autora istraživača pa dužina
varira, a kroz dugogodišnja istraživanja špilje se sustavno
produžuju istraživanjem novih kanala, posebno
Donje. Zasigurno su Baraćeve špilje bile poznate i nastanjene
od samog početka civilizacije. Pretpostavlja
se da je uz mnoge zvijeri, koje su davno izumrle, njenim
stanovnikom bio i pračovjek, što će se nadajmo se,
uskoro i potvrditi.


Uz simpatičnu voditeljicu i njenu zanimljivu priču,
dolazimo do elegantne male drvene kućice, gdje se
opskrbljujemo zaštitnom kacigom i eko rasvjetom te
krećemo u podzemlje Gornje Baraćeve špilje. Prolazimo
bogato urešenim špiljskim dvoranama; Guano,
Slonove noge, Zmajevo ždrijelo, Izgubljene duše i
druge, a ukupno prolazimo 200 m od ulaznog kanala u
dubinu. Još ima oko 360 m istraženog kanala, ali je
zahtjevniji i nije još pripremljen za ovaj tip posjeta.
Voditeljica Tihana upoznaje nas i s paleontološkom


Čorkova uvala Z.e" e


(Foto: O. Vlainić) (Foto: D. Halovanić)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 117     <-- 117 -->        PDF

sondom, koju je postavio akademik dr. Mirko Malez
prije 55 godina. Inače, ove su špilje bile i prije poznate,
a spominju se u materijalu iz 1698. godine, u “Povijesti
kartografije na području Krajine”, od vojnog topografa
Marsigliea. Prvi pak napis o ovim špiljama potječe iz
1874. godine od I. T. Buneka. Od II. sv. rata, špilje su
bile zapuštene i gotovo zaboravljene, iako su tragovi
uređenja vidljivi i danas. Odlukom Općinskog vijeća
Općine Rakovica iz 1999. godine, pokrenuta je inicijativa
i ustrojen “Odbor za revitalizaciju Baraćevih
špilja”. U 2004. godini ponovo je otvorena Gornja Baraćeva
špilja za turističke posjete. Ovdje živi i endem
iz obitelji podzemljara – Parapropus sericeus spp.
Sinuaticollus. Podzemljar je dug oko 5 mm i tipičan je
predstavnik sjevernodinarske faunističke grupe, dok je
podvrsta endema za područje Korduna. Ova špilja
osvijetljena je “led diodama” – ne isijavaju toplinu, a
svaki posjetitelj ima eko baklju pa nesmetano uživa u
pojedinim detaljima špilje. Nakon ovako ugodne i zaista
zanimljive priče o ovoj špilji, razdužujemo se s


Č´´´


čČ,


dobivenom opremom i spuštamo se do drvenog objekta
u podnožju brine, s gastro ponudom. Ovdje nam je
upravitelj Pavličić sa suradnicima priredio mesnu i
vegetarijansku zakusku. “Ekipa-25” uredno je kombinirala
ponuđenu gastro ponudu uz kvalitetno vino,
sokove i izvorsku vodu. Potrošen je pečeni odojak i
sezonska salata, pa smo krenuli na izlet iznenađenja u
organizaciji g. ing. Mile Radočaja, upravitelja šumarije
Slunj. Prolazimo kroz Novu Kršlju i Rakovicu gdje su
vidljivi tragovi ideje s početka priče uz ostatke pokojeg
zida ili dimnjaka obrasle gustim raslinjem. Nakon sela
Broćanca prolazimo veliki zavoj i silazimo s D-1 prema
selu Slušnici. Ovdje trenutno nema stanovnika, jer
su se ovi mještani vratili u svoju pradomovinu, ne mogavši
odoljeti pozivu svoga Vožda o zajedničkom životu
u jednoj državi. Zaustavljamo se kod jedne ruševine
i spuštamo se pješice po nekadašnjem putu u kanjon
izvora rijeke Slunjčice. Ulazimo u vodozaštićeno područje
grada Slunja i uz ostatke nekadašnjih mlinica izlazimo
na sami izvor koji čini jezerce elipsastog obli


ka, nekih tridesetak metara širine i
oko 24 m dubine, iznimne čistoće i
bistrine. Bogata riječna fauna daje
vodi neodređenu boju između zelene
i plave pa se doima kao “gorsko
oko”. Prošetali smo slapom i razgledali
ovu ljepotu, diveći se vertikalnim
liticama koje izlaze iz vode
i dotiču oblake. Na povratku, polako
se penjući do naših vozila, sladili
smo se sočnim kupinama kojih
je bilo u izobilju. Nakon kratke
vožnje zaustavljamo se na zajedničkoj
kavi u Slunju, gdje se
“Ekipa-25” polako rasipava. Svatko
pomalo umoran, ali zadovoljan i
sretan nakon ovako lijepog, sadržajnog
i poučnog izleta, vraća se
svojoj kući.


šum. teh. i brig./mir.
(Foto: O. Vlainić) Dubravko Halovanić
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 118     <-- 118 -->        PDF

ZAPISNIK
4. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 7. prosinca 2006. god. u prostorijama lovačke kuće
Brezovica, UŠP Sisak


Nazočni: Ivo Cug, dipl. ing. (umjesto D. Bakrana,
dipl. ing.), Davor Beljan, dipl. ing., Stjepan Blažičević,
dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, mr. sc. Zoran
Đurđević, prof. dr. sc. Ivica Grbac, Dubravko Hodak,
dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar
Jurjević, Čedo Križmanić, dipl. ing., dr. sc. Josip Margaletić,
Ivan Matasin, dipl. ing., Vlatko Petrović, dipl.
ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir
Prpić, Emilija Seidl, dipl. ing., Krunoslav Szabo, dipl.
ing., Branko Trifunović, dipl. ing., Vesna Rukavina,
dipl. ing. (umjesto O. Vlainića, dip. ing.), Zdravko Vukelić,
dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing., Biserka Marković,
dipl. oec., mr. sc. Josip Dundović, dr. sc. Vlado
Topić, Ilija Gregurević, dipl. ing., Zlatko Lončarić.


Ispričani: Dalibor Bakran, dipl. ing., dr. sc. Miroslav
Benko, mr. sc. Josip Malnar, akademik Slavko Matić,
Oliver Vlainić, dipl. ing., Dražen Štrković, dipl. ing.


Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević pozdravio je sve
nazočne i utvrdio kvorum. Zahvalio je, na gostoprimstvu
domaćinima, voditelju UŠP Sisak Zvonku Rožiću
i predsjedniku ogranka Sisak Vlatku Petroviću. U skladu
s dogovorom da se na sjednice pozivaju i novinari
časopisa Hrvatske šume, predsjednik je pozdravio i
gosp. Zlatka Lončarića.


Nakon toga jednoglasnoje usvojen ovaj


Dnevn i red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3. Izvršenje programa rada i devetomjesečno financijsko
izvješće.
4.
Rebalans financijskoga plana zaa 2006
20062006.. godinu
godinugodinu..
financijsk
financijskfinancijski pla
plaplan za


5.
Program rada i i n za 2007. godinu.
problematik


6.
.. Aktualna problematika
aa
7.
.. Šumarsk
ŠumarskŠumarski lis
lislist
tt i ostale publikacije.
i i


8. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2006. godine.
9. Slobodna riječ.
Ad 1. Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora održane
27. rujna 2006. godine objavljen je u Šumarskome
listu 9–10/2006. Nakon što ga je predsjednik Jurjević
stavio na glasanje jednoglasno je prihvaćen.


Ad 2.


1.
Od 10. do 14. rujna održan je sastanak Upravnog vijeća
međunarodne asocijacije Pro Silva Europa u
Belgiji. Sastanku je nazočio predsjednik Pro Silva
Croatia, koja je osnovana kao sekcija HŠD-a, doc.
dr. Igor Anić. Pro Silva Croatia aklamacijom je na
tom sastanku službeno primljena u članstvo. Na sastanku
se raspravljalo o visini članarine koju će
uplaćivati svaka zemlja članica, a kretat će se između
200 i 700 € godišnje, ovisno o broju članova.
Dogovoreno je kako će se organizirati web stranice
asocijacije. Potpisan je ugovor o suradnji između
Pro Silva Europa i lUCN (Intemacional Union of
Nature Conservation). Razgovarano je o problematici
mediteranskih šuma i provedbi Pro Silva načela
u gospodarenju mediteranskim šumama. Ukazano
je kako su u mediteranskim šumama glavni problemi:
požari, stočarstvo i lovstvo, prirodno pomlađivanje
i općekorisne funkcije šuma. Oko ove problematike
poseban tim će se sastati u Španjolskoj. Najavljen
je kongres Pro Silva Europa 2008. godine u
Svarcvaldu o kojem će se razgovarati na idućem sastanku
2007. godine u Irskoj.


2.
U sklopu manifestacije Europski dani biomase regija,
6. listopada u Gospiću je održana prezentacija
centralnog toplinskog sustava na biomasu i tom prilikom
Voditelju UŠP Gospić uručena je Zelena točka,
tj. pano koji će u budućnosti dobiti svaka UŠP u
skladu s planom 16 Uprava šuma = 16 toplana na
biomasu. Nakon toga Zelena točka dodijeljena je i
1. toplani na biomasu otvorenoj prije 10-tak godina
u UŠP Ogulin. 7. listopada na području Park šume
Golubinjak, UŠP Delnice, održana je izložba opreme
za pridobivanje i korištenje biomase. Predsjednik
Hrvatske udruge za biomasu mr. se. Josip Dundović
od 5-8. studenoga sudjelovao je na 13. kongresu
0 biomasi u Austriji, na kojemu je bilo 500 sudionika
iz 11 europskih zemalja.
3.
U povodu 100. godišnjice rođenja akademika Milana
Anića 19. listopada održano je Znanstveno savjetovanje
0 obavljenom programu istraživačkih radova
za razdoblje 2001 -2005. godine “Šumarska
znanost Hrvatske u današnjim ekološkim i gospodarskim
prilikama”. Organizator savjetovanja uz
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski
institut Jastrebarsko, Akademiju šumarskih znanosti
i Hrvatske šume d. o. o., bilo je i Hrvatsko šumarsko
društvo. Opširnije izvješće sa savjetovanja objavljuje
se u Šumarskome listu 11-12/2006.
4.
15. studenog 2006. godine održano je savjetovanje
“Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih
izvora energije” u organizaciji Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti. Znanstvenog vijeća za
poljoprivredu i šumarstvo. Članovi HAZU te znan