DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 103     <-- 103 -->        PDF

U nastavku dajemo kratki prikaz radova koji su dobili
nagradu za prirodne znanosti i interesantni su posebno
nama šumarima.


Balabanić Josip, 2005: Ljudevit Farkaš Vukotinović.
Na iskonima moderne Hrvatske. Školska knjiga


d.d. Zagreb, (hrvatski i engleski): str. 1–161, Zagreb.
Zagrebački velesajam, osnivač stalne godišnje nagrade,
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao
pokrovitelj i Odbor za dodjelu nagrade “Josip Juraj
Strossmayer”, donio je odluku da se znanstveno djelo
Josipa Balabanića, “Ljudevit Farkaš Vukotinović. Na
iskonima moderne Hrvatske”, nagradi kao najuspješnije
znanstveno djelo u godini 2005., za područje prirodnih
znanosti.
Djelo je napisano na 161 stranici velikog formata,
na hrvatskom i engleskom jeziku. Autor je uočio prave
razloge da napiše ovu monografiju, imajući u vidu neprijepornu
povezanost radova Lj. Vukotinovića sa zapadnom
Europom, kao i njegovo oslanjanje na europsku
literaturu.
Ovaj rad predstavlja svestrani, temeljito proučeni i
sveobuhvatni prikaz ne samo Vukotinovićevog osobnog,
izrazito širokog djelovanja, nego i prilika u kojima
je djelovao. Ljudevit Vukotinović bio je vrlo aktivni
znanstvenik, publicist, narodni zastupnik i preporoditelj,
aktivno je sudjelovao u Hrvatskom narodnom preporodu,
bio je sudionik velikih događanja 1847./48.,
aktivni pratitelj promjena u svijetu prirode i istovremeno
vrlo poznat, priznat i cijenjen kod kuće i u inozemstvu.
Osobito su interesantna njegova razmišljanja o varijabilnosti,
razvoju novih vrsta, o potencijalnoj razvojnoj
snazi organizma i drugim pitanjima vezanim za prirodoslovlje.


Josip Balabanić je detaljnim istraživanjima uspio
pronaći još neke, do sada nepoznate, dokumente i time
još potpunije prikazao život, lik i djelo toga velikog
prirodoslovca. Ljudevit Farkaš Vukotinović je dao ve-


KNJIGE I ČASOPISI


liki doprinos hrvatskoj baštini na znanstvenom, književnom,
gospodarskom i političkom području, što je
Josip Balabanić u ovom znanstvenom djelu vrlo uspješno
predstavio hrvatskoj i međunarodnoj javnosti.


Kranjčev Radovan, 2005: Hrvatske orhideje.
Agencija za komercijalnu djelatnost, Nakladnik Zagreb.


Zagrebački velesajam, osnivač stalne godišnje nagrade
“Josip Juraj Strossmayer”, Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti kao pokrovitelj i Odbor za dodjelu
nagrade, donio je odluku da se Agenciji za komercijalnu
djelatnost kao nakladniku djela Radovana Kranjčeva
“Hrvatske orhideje”, dodjeli povelja za najuspješniji izdavački
pothvat objavljen u godini 2005., za područje
prirodnih znanosti.


“Hrvatske orhideje” je prvo djelo u povijesti hrvatske
botanike, koje u kategoriji monografije pruža cjelovitu
sliku raznolikosti i bogatstva jedne biljne skupine.
U knjizi su podrobno opisane sve do sada utvrđene
orhideje ili kaćunovke u Hrvatskoj. Među njima se nalaze
i 24 nove vrste i podvrste, i isto toliko novih formi.
To djelo predstavlja plod autorovih vlastitih spoznaja
stečenih intenzivnim dugogodišnjim terenskim i laboratorijskim
radom. Posebnu vrijednost knjige pružaju
podaci o stanišnim uvjetima u kojima se nalaze pojedine
svojte te u opisu orhidejskih otoka koje one stvaraju,
što će posebno dobro poslužiti u zaštiti i očuvanju
tih značajnih područja. Tekst je pisan zanimljivo i čitko
te je razumljiv i pristupačan ne samo stručnjacima,
nego svima koji žele upoznati te prekrasne biljne organizme.
Izgled monografije je vrlo atraktivan, a fotografije,
neke od njih umjetničke, prikazuju svu raskoš i
ljepotu tih čudesnih biljaka.


Ovo djelo odlikuje se jedinstvenošću na području
hrvatske botanike, te daje značajan doprinos hrvatskoj
i svjetskoj botaničkoj znanosti.


Akademik Slavko Matić


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA
(časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima
izdanje talijanske Akademije šumarskih znanosti – Firenze)


ir e)


.pa,.„>„J


Iz broja 4. srpanj-kolovoz izdvaja o:


Vittorio G ua l d i , Patrizia Ta r t a r i n o : Osvrt na
gospodarenje mediteranskim šumama Europe na
uređivačkoj osnovi (izvor uređajnih propisa u šum


skom zakonodavstvu Kraljevstva Napulja i Sicilije
u XVIII i XIX stoljeću)


U vremenuu od XII. do XIX. stoljeća Kraljevstva i
Kneževine Italije izdali su brojne naredbe vezane za