DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 85     <-- 85 -->        PDF

sc. Josip Dundović). Regija Burgenland (Gradišće)
nalazi se na jugoistoku Austrije, ima oko 278.000 stanovnika,
a kotar Güssing 27.200 stanovnika, te gradić
Güssing svega 4.000 stanovnika. Glavni grad Željezno
(Eisenstadt) sa 14.000 stanovnika najmanji je glavni
grad regije u Austriji. Gradišće je bila najnerazvijenija
regija Austrije, jer je 50 godina bila granična regija
prema istoku uz Mađarsku:


bez zanatstva i industrije,


s vrlo malom stopom zaposlenosti (70 % zaposlenika
putovalo je svaki tjedan na posao u Beč),


s visokim stupnjem iseljavanja,


s malo strukturirane poljoprivredne površine i


bez prometne infrastrukture.
Radni tim od 10 članova različitih stručnjaka (čiji je
član bio i dipl. ing. Franz J a n dri s i t z , direktor Poljoprivredne
i stručne škole Güssing), 1988. godine utvrdio
je da je kriza regije uvjetovana potrošnjom fosilnih
energenata (struje, nafte i tekućih goriva) i da Güssing
treba biti mjesto alternativne energije. Izrađen je energetski
koncept, kojim se potiče uporaba obnovljivih iz


p,e.„..;„E:Čp.i´ centru za obnovljive ;;::; energije


Zatim smo posjetili toplanu na biomasu Giittenbach
(Pinkovac), snage kotla 1 MW na biomasu i s rezervnim
kotlom na lož ulje snage 1,35 MW. Dipl. ing. Franz
Jandrisitz upoznao nas je sa Centralnim toplinskim
sustavom Pinkovac gdje je već 7 godina putem 10 godišnjeg
ugovora, toplovodom dužine 12 km grije oko
240 obiteljskih kuća. Cijena energetskog drva dužine
4 m i srednjeg promjera 20-70 cm pri vlažnosti
30,0-34,9 % iznosi 37,06 €/t bez PDV-a franco skladište
toplane, a cijena sječke također franco skladište toplane
pri vlažnosti 25-34,9 % iznosi 49,42 €/t.


Ukupna prodajna cijena topline iznosi 0,06 €/kWh
(0,45 kn/kWh) + 20 % PDV-a. Toplana posluje pozitivno
i u planu je proširenje kotla na biomasu snage 2,5 MW
uz mogućnost proizvodnje i električne struje 0,5 MW.
Isti dan navečer u Siegendorfu (Cindorf) dočekao nas
je i pozdravio naš domaćin dipl. ing. Vladimir Čam


468


vora energije iz poljoprivrede i šumarstva. Provedba
energetskog koncepta realizirana je izgradnjom postrojenja
centralnih toplinskih sustava, na sunčevu energiju,
za proizvodnju biodizela iz uljane repice, termoenergana
na biomasu (kogeneracijskih postrojenja) i
fotovoltaže.


Glavni ciljevi istraživanja i razvitka Europskog
centra su: energija iz vodika, gorive ćelije, sintetička
goriva, sintetički plin, solarno hlađenje i hlađenje toplanom
na biomasu. Biomasa se koristi novim modernim
tehnologijama termičkog i biološkog uplinjavanja.
Po modelu Güssing korištenjem obnovljivih izvora
energije otvaraju se nova radna mjesta u: Europskom
centru za obnovljive izvore energije, Tehnološkom
centru Güssing, proizvodnji parketa, sušarama za drvo,
Gradišćanskoj udruzi za šume (sječa i izrada uporabom
moderne tehnologije harvestera i forvadera omogućuje
proizvodnju energetskog drva i iz krošanja stabala) i
ekoenergetskom turizmu, te izgradnji drvenih zgrada.
Danas je energetska neovisnost grada Güssinga 100 %,


t grad
dok je u Austriji 25 %, a u EU 7 %!


Č1Č


ekskurzije ispred Centra


ba , ministarski savjetnik. Zatim smo sudjelovali na
predavanjima: Šumarstvo Gradišća (ing. Hubert Iby) i
Bioenergija u Gradišću (dipl. ing. Martin S ch o b e r ),
s naglaskom na energetsku uporabu biomase, i to:


o energetskom razvitku Europe, gdje će se udio biomase
u obnovljivim izvorima energije utrostručiti u
2010. u odnosu na 1995. godinu,


o EU politici: Bijela knjiga ima cilj udvostručiti
obnovljive izvore energije sa 6 % na 12 % u 2010.;
EU smjernicama planira se poticati proizvodnju
“ekostruje” sa 12 % na 22 % u 2010.; Zelena knjiga
“Europska strategija sigurnosti energetske opskrbe”,


iako u Austriji svake sekunde prirašćuje 25 m3 drva
od toga se koristi samo 12 m3 !!! ili od ukupnog netoprirasta
800 milijuna m3 2000. godine iskoristilo
se svega nešto više od 400 milijuna m3.


ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Bagremova sastojina


Drugi dan, 19. svibnja 2006. prije podne posjetili
smo dio od 1800 ha šuma kojima gospodari 200 šumovlasnika
Urbarialne općine Oslip. Mjesto Oslip ima


1.370 stanovnika. Tom prigodom pozdravio nas je dipl.
ing. Heinz S c h r e u f f, predsjednik urbarialne općine, a
o načinu gospodarenja mješovitim šumama hrasta govorio
je tajnik urbarialne općine dipl. ing. K a i n z, šumarski
inspektor za Sjeverno Gradišće i Vlašić. Zbog
razvoja vinogradarstva prije 350 godina iz SAD-a uvezen
je bagrem, koji zbog visokog prirasta od 20 mČ/ha
pri starosti od 40-50 godina, pravi poteškoće u gospodarenju
mješovitim sastojinama hrasta. Na ograđenoj
pokusnoj plohi (zbog zaštite od divljači) od 9,5 ha površine
obavljena je čista sječa bagrema i izvedeni pripremni
radovi: 2 godine sjetva kukuruza i 3 godine pšenice
te 2 godine tretiranje herbicidima i obrada tla frezom,
zatim sadnja grupica hrasta u kontejnerima (oko
150-200 grupica/ha) od 2003-2004., a nakon usitnjavanja
tla unesene su i druge autohtone vrste: grab, jasen
i javor na razmake od 2 m. Dakle, iako se bagrem koristio
kao dobro građevno drvo, uz poticajna EU-sredstva
išlo se na konverziju čistih bagremovih sastojina
unošenjem autohtonih vrsta. Tako će se 2006-2013. investirati
još 100.000 € i to 53.000 € EU sredstava plus
47.000 € vlastitih sredstava malih šumovlasnika, ili oko
10.000 €/ha. Tome je pridonio rast cijena fosilnih goriva
(lož ulja i plina), tako da se prelazi na grijanje na
energetsko drvo putem centralnih toplinskih sustava.
Drugi značajan prihod mali šumovlasnici ostvaruju
i od 8 godišnjih lovozakupa lovišta. Novim zakonom o
lovu propisana je minimalna površina lovnog revira od
300 ha. Na lovištu St. Margarethen površine 650 ha
odstreli se 150 divljih svinja godišnje, na lovištu od


12.000 ha godišnji odstrel iznosi 1.500 divljih svinja, a
na lovištu od 4.000 ha godišnje se odstreli 34 komada
smeće divljači, 10 komada jelenske divljači i 16 divljih
svinja.
Zatim smo na Urbarialnoj općini Purbach površine
360 ha šuma u vlasništvu 143 člana upoznati s rezultati-


Nakon konverzije bagremove sastojine


ma istraživanja na dvije od 42 pokusne plohe Istraživačkog
projekta NIEDERSIM, koji vode prof. dr. sc.
Hubert Sterba i Dr. sc. Bernhard Splechtna (Bodenkultur
fakultet Beč), a financira Savezno ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i vodnog
gospodarstva. O rezultatima istraživanja “Korištenje
šumske biomase iz panjača” na području brda Leitha Gebirge
nadmorske visine 400–500 m/n.m., s 500–600 mm
oborina godišnje kao predzone Alpa, Viktor Fröhlich
naznačio je da svaki član dobije 10–15 m3 drva, koje
prodaje na panju godišnjom licitacijom, te radi prosječno
20 ha godišnje prorede i 6 ha pošumljavanja.


Dr. sc. Bernhard Splechtna upoznao nas je sa simulatorskim
modelom načina gospodarenja panjačama,
koje su opet zbog buma energetskog korištenja drva dobile
na važnosti. Od 2 istraživane pokusne plohe: jedna
je mlada sastojina, starosti 21 godinu, prosječnog prsnog
promjera 5,6 cm, visine 9,1 m, proizvedene suhe
mase 48 t/ha i prirasta suhe mase 2,3 t/god./ha, a druga
je starija sastojina, starosti 44 godine, prosječnog prsnog
promjera 15,5 cm, visine 16,1 m, proizvedene suhe
mase 210 t/ha i prirasta suhe mase 4,8 t/god./ha.


Gospodarenjem panjačama malih seoskih gospodarstva
ostvaruje se Kyoto cilj proizvodnjom energije
iz obnovljivih sirovina, ali i krajobrazna i biološka raznolikost,
a konverzijom se maksimira i proizvodnja
biomase.


Tom prigodom je i akademik Slavko Matić istaknuo
da je ovaj Gradiščanski primjer dobar put za konverziju
panjača u visoke šume i u Hrvatskoj (magistarski
rad mr. sc. Milana Štimca, UŠP Gospić) gdje se sječom
50 % prirasta svakih 10 godina dobije 50 m3 drva po ha.


Nakon zajedničkog ručka bili smo gosti dipl. ing.
Nemestothya, predsjednika Gradiščanskog šumarskog
društva u Esterhazy pogonu d.o.o. Lackenbach,
Šumski pogon Lackenbach, i tom prigodom posjetili:


Šumski muzej Lackenbach “Priroda na tragu”, moderno
opremljen za gledati, mirisati, slušati, otkri


ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Akademik S. Matić prenosi hrvatska iskustva u gospodarenju
panjačama


Detalj iz šumskog muzeja


vati, istraživati, opustiti se, naći i priređivati. Nalazi
se u gospodarskom krilu dvorca Lackenbach.Šumski pogon koji se sastoji od 10 šumskih područja
ukupne površine 8.498 ha, ima 6 revira veličine
1.400 ha s etatom od oko 7000 mČ. Ima zaposlenih
12 službenika (od toga dva s pola radnog vremena)
i 23 radnika. Sječu i izradu s privlačenjem izvodi
50 % vlastitom i 50 % tuđom radnom snagom, traktorima
i kamionima za prijevoz drvnih sortimenata.
Na manje strmim terenima sječu i izradu izvodi sa
srednjom žičarom i jednim procesorom. 12 % ukupne
proizvodnje prodaje na panju, uglavnom ogrjevno
drvo, ali i pilanske trupce za gradnju kuća.
Šumski pogon ima 340 km šumskih cesta, što odEnergetsko
drvo


govara otvorenosti od 40 m/ha. 96 % su visoke šume,
a svega 4 % panjače. Od ukupne drvne zalihe
1,841 mil. mČ 68 % otpada na
cmogoricu (od toga 37 % bor,
22 % smreka i 7 % ariš), a 32 %
na bjelogoricu (od toga 19 %
bukva, 6 % hrast te ostalo).
Drvna zaliha iznosi 217 mČ/ha.
Za božičnu prodaju proizvode
normandijsku jelu i srebrnu
smreku. U bivšoj pilani proizvode
umjesto ogrjevnog drva sječku
čija je proizvodnja i prihod na
taj način porastao za oko 30 %
(sjecka s 30 % vlažnosti postiže
prodajnu cijenu 60 €/t). Osim
toga, bave se putem zakupa prodajom
pijeska i šljunka, što iznosi
oko 10 % ukupnog prihoda.
Sve lovne površine dali su u
zakup i tako osiguravaju daljnjih
10 % prihoda. To su većinom
reviri jelenske, smeće divljači i


divljih svinja.
Bergkirsche (Josef Heiden kirche)
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Velikom


Sljedila je zajednička večera uz kušanje vina kod


obitelji Schruiff u Oslipu, koja gospodari sa 194 ha po


ljoprivredne površine, od čega 163 ha ratarskih površina


i 31 ha vinograda. Preci obitelji Schruiff doselili su prije


500 godina iz Hrvatske još za turskih ratova. Danas go


vore njemačkim i gradiščansko-hrvatskim jezikom.


Treći dan, 20. svibnja 2006. u pratnji Franje Ha nd
l a , prof., prijepodne smo organizirano posjetili Željezno
i Neuersiedler jezero površine 620 ha, dužine 36
km i dubine 1,60 m.


i dubin Č Nakon zajedničkog ručka, otputovali smo za Zagreb!


Na jezeru Neuersidler


Mr. sc. Josip Dundović,
Damir Delač, dipl. ing. šum.
(Foto: D. Delač)
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ZAPISNIK
3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 19. rujna 2006. god. u prostorijama HŠD-a


Nazočni: Dalibor Bakran, dipl. ing., dr. sc. Miroslav
Benko, Davor Beljan, dipl. ing., Stjepan Blažičević,
dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, mr. sc. Josip Dundović,
mr. sc. Zoran Đurđević, Dubravko Hodak, dipl.
ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević,
Čedomir Križmanić, dipl. ing., mr. sc. Josip Malnar, dr.
sc. Josip Margaletić, Ivan Matasin, dipl. ing., akademik
Slavko Matić, mr. sc., Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir
Pfeifer, dipl. ing., Emilija Seidl dipl. ing., Krunoslav
Szabo dipl. ing. Dražen Štrković dipl. ing., Branko
Trifunović, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing.


Ispričani: Davor Butorac, dipl. ing., dr. sc. Ivica Grbac,
dr. sc. Branimir Prpić.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević utvrdio je
kvorum i pozdravio sve nazočne zahvalivši se na odazivu.
Svima novoizabranim članovima Upravnog i
Nadzornog odbora HŠD-a čestitao je na izboru izrazivši
želju da ubuduće uspješno surađuju. Posebno se zahvalio
prethodnicima na čelu s akademikom Matićem
na uspješnom vođenju Šumarskoga društva. Nakon toga
jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a i 110. redovite izborne skupštine HŠD-a.
2.
Obavijesti
3.
Aktualna proble atika
problematika.


4.
Europski dani biomase
dani bio ase regija.


5.
Izvršenje
programa rada i polugodišnje financijsko


izvješće.


6.
Šumarski list i ostale publikacije.
7.
Slobodna
rijec.


Ad 1.


Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a i 110.
redovite izborne skupštine HŠD-a objavljen je u Šumarskom
listu 5–6/2006. godine i na njega nije bilo
primjedbi te je jednoglasno usvojen.


Ad 2.


1.
Tajnik HŠD-a Damir Delač izvijestio je o ishodovanju
rješenja od Gradskog ureda za opću upravu za
upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske,
i to novoizabranog predsjednika društva mr. sc.
Petra Jurjevića kao osobe ovlaštene za zastupanje
HŠD-a i izmjene Statuta usvojenih na 110. redovi


toj izbornoj skupštini HŠD-a.


2. 9–13. srpnja delegacija HŠD-a (Dundović i Delač)
sudjelovala je na simpoziju CARMEN-a, Bavarske
udruge za korištenje obnovljivih energetskih resursa,
u Wuerzburgu. Mr. sc. Dundoviću dodijeljeno je
specijalno priznanje CARMENA-a, kao predsjedniku
Hrvatske udruge za biomasu.
3. HŠD kao osnivač Hrvatske udruge za biomasu poslalo
je zahtjev za učlanjenje u Europsku udrugu za
biomasu. Očekujemo pozitivno rješenje.
4.
7. srpnja izglasane su izmjene i dopune Zakona o šu-
mama. Vezano na Zakon o šumama u tijeku je izrada
više podzakonskih akata – pravilnika (pravilnik o
uređivanju šuma, pravilnik o čuvanju šuma i dr.).
5. Odlukom Vlade osnovana je Šumarska savjetodavna
služba, a za ravnateljicu je predložena Suzana
Trninić, dipl. ing., djelatnica MPŠVG.
6.
Donešen je prijedlog Statuta Komore inženjera šumarstva
i drvne tehnologije. Osnivačka Skupština
komore predviđena je za 27. rujna 2006. godine.
7. Šumarski list izabran je od Elseviers Bibliografic
Databases, vodećeg časopisa iz područja poljoprivredno-
šumarskih znanosti, biologije i okoliša, za
indeksiranje u njihovoj bazi podataka. Mole da im
dostavimo sve ovogodišnje primjerke Šumarskoga
lista, kao i sve buduće. Poslali smo im potvrdno
pismo i dosadašnje brojeve časopisa.
8. Zbog velikog interesa čitatelja Šumarskoga lista od
kolega iz HŠD-a Mostar, primili smo zamolbu za
povećanje doniranih primjeraka sa 160 na 220 komada.
Upravni odbor odobrio je ovu zamolbu.
9.
Proslijeđena nam je obavijest o početku magistarskog
studija iz šumarske ekonomike i politike u
sklopu FOPER projekta. Studij će trajati 4 semestra
i odvijat će se u Sarajevu i Beogradu. Studij je bio
ponuđen i Šumarskom fakultetu u Zagrebu, međutim
Fakultetsko vijeće, ne nalazeći interes s obzirom
na program i koncepciju, nije prihvatilo ponudu.
Ad 3.


1.Povjerenstvo za izradu Imenika hrvatskih šumara u
digitalnom obliku (Meštrić, Bakran, Vlainić, Jakovac
i Delač) izradilo je upitnik s osnovnim podacima
koji će se u referadi podijeliti diplomantima Šumarskoga
fakulteta. Na taj način mladi kolege ući
će u evidenciju imenika, što je do sada bio problem.