DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 79     <-- 79 -->        PDF

organizacija u radu TAPPI 2006 bila je zastupljena sa
predstavnikom zemlje, odnosno članom u istima.


Izlaganjem na temu “Development Scenario for
Forest Products Industries“, prof. dr. sc. Ivica G r b a c
predočio je razvojni scenarij hrvatskog sektora šumarstva
i industrija baziranih na njemu. Nanotehnologija
zauzima važno mjesto u istome, istaknuo je u svom izlaganju
hrvatski znanstvenik:


“Š…Ć Nanotehnologija je ključna tehnologija 21.
stoljeća koja će kreirati nove materijale, tehnologije i
nove proizvode. Stoga, istraživački i razvojni programi
Republike Hrvatske u području nanotehnologije predstavljaju
jedan od prioriteta, a sve u svrhu privredne
konkurentnosti, jer kontinuirana tehnološka inovacija
od suštinskog je značenja za istu.”


Programski okvir TAPPI 2006


Središnja tema, poveznica svih Konferencija bila je
nanotehnologija i nanoznanost, višefunkcionalni materijali
i novi proizvodni procesi. Okupili su se ugledni
svjetski stručnjaci i mislioci raznih struka, da bi s različitih
gledišta raspravljali o fenomenu i potencijalima
nanotehnologije. S druge strane, raspravljalo se o utjecajima
nanotehnologije na društvo, privredu i znanost te


o rizicima i ograničenjima nanotehnologije. Programski
okvir TAPPI 2006 obuhvatio je prezentaciju znanstvenih
dostignuća na području nanotehnologije, pregled
znanstvenih, ekonomskih i socijalnih trendova nanotehnoloških
aplikacija u području šumarstva i industrija
baziranih na njemu, a bio je upotpunjen stručnim radionicama
i forumima. Obrađene su teme, primjerice, revolucija
znanja, konvergencija industrijskih grana, biomimikrija,
strojevi i alati svih vrsta nanometarskog
razmjera: mehanički, kemijski i termički senzori i procesori,
programi sigurnosti i zaštite zdravlja, nanotehnologija
u zaštiti okoliša, oplemenjivanje papira i strateško
planiranje.
Konferencija “Papermakers Conference” dodatno
je prezentirala tri dinamične teme u domeni proizvodnje
celuloze, papira i proizvoda od papira te popratnih
industrija: energija (Kako reducirati potrošnju i smanjiti
troškove?), ekonomičnost (Kako i pomoću čega
planirati i postići ekonomičnost?) i menadžment (Kako
postići kvalitetno vodstvo?). Jedinstvena konferencija
“Coating and Graphic Arts Conference” bila je fokusirana
na davanje neposrednih, korisnih informacija
primjenjivih u samoj proizvodnji i na trenutnu tehnologiju
u području proizvodnje celuloze i papira. Također,
sudionici su mogli saznati više o materijalima i
aplikacijama primjenjivima u istoj te o praktičnim idejama
i rješenjima kako vratiti uloženu investiciju.


Glavni cilj ovih događanja je promicanje proizvodnje
proizvoda, usluga i procesa koji su utemeljeni na
znanju i visokim tehnologijama te kao takvi i prihvatljiviji
za okoliš:nanobiotehnologija;

primjena nanotehnologije u sektoru šumarstva i industrijama
baziranim na njemu;

tehnologije proizvodnje i prerade višefunkcijskih
materijala i biomaterijala;

razvoj novih procesa te fleksibilni i “inteligentni”
proizvodni sustavi;

sustavi za održivo upravljanje otpadom i kontrolu
opasnih supstanci u proizvodnji i preradi;
– optimizacija životnog ciklusa industrijskih sustava
proizvoda i usluga.
TAPPI 2006, uz ostalo, ponudila je mogućnost sudionicima
da nauče kako osigurati financijska sredstava,
locirati ista i na optimalan način ih primijeniti za istraživačke
i razvojne programe u području nanotehnologije.


Budućnost nanotehnologije


Danas na polju nanotehnologije vode Sjedinjene
Američke Države (U daljnjem tekstu: SAD), slijedi Japan
te manje razvijene zemlje poput Indije, Kine i Brazila.
U programskom okviru TAPPI 2006, kao domaćini
i vodeći na području nanotehnologije američki
znanstvenici i stručnjaci upoznali su sudionike sa svojim
aktivnostima na području nanotehnologije.


Aktivnosti SAD-a na području nanotehnologije


Nacionalna inicijativa za nanotehnologiju (eng. The
National Nanotechnology Initiative, U daljnjem tekstu:
NNI) ustanovljena je 2001. godine u svrhu koordinacije
istraživanja i razvoja u području nanostupanjske znanosti,
tehnike i tehnologije po svim segmentima savezne
vlade. Pododbor za nanostupanjsku znanost, tehniku i
tehnologiju (eng. The Nanoscale Science, Engineering
and Technology Subcommittee) koordinira NNI i djeluje
pod pokroviteljstvom Nacionalnog vijeća za znanost i
tehnologiju (eng. The National Science and Technology
Council). U prvoj godini NNI je bio sastavljen od šest


(6) agencija koje su investirale u područje nanotehnologije.
Otada se iznos godišnjeg financiranja u području istraživanja
i razvoja nanotehnologije od savezne vlade
više nego udvostručio, na otprilike 1,3 mld. $, a broj saveznih
agencija koje sudjeluju i financiraju porastao je s
12 na 25. Vizija SAD-a je budućnost u kojoj sposobnost
razumijevanja i kontrole tvari na nanostupanjskoj razini
vodi do revolucije u tehnologiji i industriji. Četiri glavna
cilja su: 1) održati vrhunski program istraživanja i razvoja
usmjerenog ostvarenju cjelokupnog potencijala nanotehnologije;
2) olakšati transfer novih tehnologija u
proizvode koji će dovesti do gospodarskog rasta, pove


ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 80     <-- 80 -->        PDF

ćanja zaposlenosti i na drugi način
doprinijeti općem dobru; i 3) podrška
odgovornom razvoju nanotehnologije
i razvoj obrazovnih resursa,
stručne radne snage te prateće infrastrukture
i programa za razvoj nanotehnologije.


Napredak u programu nanotehnoloških
istraživanja u području
drvne industrije u fiskalnoj godini
2006. ogledat će se kroz aktivnosti
Šumarske službe Ministarstva poljoprivrede
SAD (eng. USDA Forest
Service) koja je započela sljedeće
istraživačke programe: 1) uporaba
unutarnjih nanostupanjskih svojstava
drva i sličnih lignoceluloznih
materijala u razvoju naprednih nanomaterijala;
2) uporaba nanoprocesa
za promjenu lignoceluloznih materijali; i 3) uporaba
nanometrologijskih tehnika u istraživanju temeljne
strukture materijala, načina na koji se razgrađuju i postupaka
za sprječavanje njihove razgradnje. U fiskalnoj
godini 2007. USDA Forest Service će dodatno istaknute
ove programe pomoću unutarnjih i vanjskih resursa.
Znanstvenici će istraživati područja nanostupanjskih fenomena
i procesa, nanomaterijala, nanostupanjskih naprava
i sustava, instrumentacije, metrologije i standarda
nanotehnologije.


Vlada SAD-a značajno investira u budućnost nanotehnologije,
povećavajući budžet iz godine u godinu.
Tako je za istraživanja u području nanotehnologije
2001. godine izdvojila 116 mil. $, dok je 2005. godine
bilo izdvojeno 982 mil. $ (+104 %). Za 2006. godinu
određen je ukupan iznos od 1 mld. $. Nanotehnologija
je postala prava investicijska meta: privatni kapital
uložen u nanotehnologiju tijekom 2004. godine dosegnuo
je 3.6 mld. dolara.


Značenje nanotehnologije


Procjenjuje se da će do 2015. godine brojne aplikacije
naći primjenu u Africi, npr. nanosenzori će podizati
kvalitetu tla i usjeva, a nanomembrane će zagađenu ili
morsku vodu pretvarati u pitku. Upravo iz navedenih
razloga mnoge zemlje “drugoga reda” pokreću nanoinicijative:
Indija, Meksiko, Tajland, Filipini, primjerice.


Nanotehnologija ima svoje mjesto i u zaštiti okoliša.
Naime, znanstvenici se nadaju da će pomoću nanočestica
uspjeti odstraniti štetne materije koje uništavaju
ozon u atmosferi.


Radi se o sfernim nanočesticama od polistirola, dimenzije
60 nm, koje imaju svojstvo da se gomilaju u
obliku kapljice oko perfluorugljik (PFC), materije slične
fluorklorugljikovodiku (FCKW), a koji se smatra
ubojicom ozona. Zamisao je da se ove nanočestice ras-


Tematski prioriteti FP6
FP6 Thematic Priorities


prse u stratosferu, apsorbuju FCKW, a zatim padnu na
zemlju u obliku neškodljive kiše.


Na važnost nanotehnologije ukazuje podatak da jedan
od tematskih prioriteta sadašnjeg programa Europske
komisije (U daljnjem tekstu: EK) za financiranje istraživanja
u Europi, Šestog istraživačkog okvirnog programa
za istraživanje i tehnološki razvoj (U daljnjem
tekstu: FP6) je ´´Nanotehnologije i nanoznanosti, funkcionalni
(pametni) materijali zasnovani na znanju, novi
procesi i sredstva proizvodnjeČ (eng- Nanotechnology
and Nanoscience, Knowledge-based Multifunctional
Materials and New Production Processes and Devices),
sa učešćem od 1.3 mid. € od ukupnog budžeta FP6


(17.5 mld. €). Ujedno, 2004. godine EK usvojila je
Europsku strategiju za nanotehnologiju, koja daje preporuke
i inicijative kako osnažiti istraživanje i razvoj
nanotehnologije, a 2005. godine usvojila je Akcijski
plan (2005-2009) za nanotehnologiju kako bi Europi
osigurala vodeće mjesto na ovom strateškom polju.
RH kao zemlja kandidatkinja može sudjelovati u
FP6. U tom kontekstu, utvrđivanje mogućnosti, perspektive
budućeg sudjelovanja i osiguranja potrebitih
preduvjeta za uspješno involviranje naše zemlje, svrha
je sudjelovanja prof dr. se. Ivice Grbca. U području šumarstva
i industrija baziranih na njemu nanoistraživanja
doprinijet će novom načinu razmišljanja, koji će nas
dovesti na nove putove. Nove tehnologije potiču porast
produktivnosti i konkurentnosti, a kako koristiti nove
tehnologije na novi način možemo saznati kroz transfer
znanja, za što je potrebito sudjelovanje hrvatskih predstavnika
na međunarodnim događanjima, jer informacije
i znanje postaju moćni čimbenici, najznačajniji
za društveni i privredni razvoj i proizvodne procese.


Prof. dr. sc. Ivica Grbac,
Renata Ojurović, dipl. ing.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 81     <-- 81 -->        PDF

IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA – PRIZNANJA


IVO FRANJKOVIĆ


Povodom Dana hrvatskoga šumarstva, karlovački
ogranak HŠD-a postavio je 19. lipnja 2006. godine na
zgradi šumarije Slunj spomen ploču jednom od zaslužnih
članova HŠD-a Ivi F r an j k o v ić u, dipl. ing. šum.
Upravitelj šumarije Slunj Mile Ra d oč a j , dipl. ing.
šum. podsjetio je nazočne goste na ulogu Ive Franjkovića
kao prvog upravitelja šumarije Slunj, zaslužnoga za
izgradnju zgrade u kojoj se danas nalazi šumarija i organizaciju
šumarije i šumarstva toga područja u 50-tim
godinama prošloga stoljeća. Stariji kolege šumari Ivan
Bož ič e v i ć , dipl. ing. šum. i Josip K riz m ani ć,
šum. teh. evocirali su dio svojih sjećanja i izrazili zahvalnost
što su šumarstvo učili od takvoga šumarskog
stručnjaka kao što je bio Ivo Franjković. Otkrivanje ove
spomen ploče samo je jedno od obilježavanja zaslužnih
šumara s karlovačkog područja koje će ove godine upriličiti
HŠD ogranak Karlovac. U nastavku teksta podsjetit
ćemo na životni i stručni put Ive Franjkovića.


Ing. Ivo Franjković, sin Stjepana i Katarine Franjković,
rođen je 5. studenog 1906. godine u Beču, gdje
mu je otac službovao kao vojno lice. Umro je 20. travnja
1976. godine.


Srednju školu završio je u Zagrebu. Na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je
1936. godine.


Od 1936. do 1944. godine radio je u srijemskim
mjestima Erdevik i Surčin gdje je bio upravitelj šumarije.
Odmah po završetku II. svjetskoga rata nastavlja
svoj šumarski rad u mjestu Krasno na Velebitu.


Kao vrsnoga stručnjaka za lovstvo i lovnu privredu
poziva ga 1946. godine ing. Čeović u Zagreb, gdje or


ganizira i udara prve temelje jednoj suvremenijoj lovnoj
privredi u Hrvatskoj, koja je do tada bila potpuno
zapuštena i neorganizirana.


Međutim, uslijed velike oskudnice i pomanjkanja
stručnih šumarskih kadrova ing. Franjković 1947. godine
preuzima zadaću osnivanja šumskog gospodarstva
u Cvetkoviću kraj Jastrebarskog, gdje u vrlo teškim
uvjetima bez potrebnih stručnih kadrova i bez
ikakve mehanizacije prima i izvršava velike zadatke
kako na uzgojnim, tako i na radovima eksploatacije
šuma. U to vrijeme velik je pritisak na šumsko bogatstvo,
jer je to vrijeme obnove opustošene zemlje od
rata. Ujedno je to vrijeme i blokade Jugoslavije od zemalja
Informbiroa, pa je trebalo zemlji dati dvostruko
više drveta nego u normalnim uvjetima. Drvo je bilo
jedino bogatstvo koje je tada naša zemlja imala.


I na tome teškom zadatku ing. Franjković nije štedio
sebe niti svoje suradnike. Da bi izvršio sve postavljene
zadatke može se reći da za sve vrijeme svoga šestogodišnjeg
službovanja u Cvetkoviću praktički nije imao
niti jednog dana godišnjeg odmora ili bolovanja.


Godine 1953. započinje svoje službovanje u Slunju
na dužnosti upravitelja šumarije, gdje postavlja temelje
zgrade. I ovdje ga čekaju veliki zadaci u potpuno
nerazvijenom šumarstvu na području šumarije Slunj.
Svojim osobnim zalaganjem i upornošću uspijeva najprije
1954. godine završiti izgradnju zgrade šumarije u
Slunju i urediti okoliš oko iste.


Posebnom ljubavlju, koja resi samo pravog šumarskog
stručnjaka, počinje sustavno sređivati stanje u šumariji
Slunj, kako na kadrovskom, tako i u stručnom terenskom
radu. Njegova najveća ljubav bila je pošumlja