DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 68     <-- 68 -->        PDF

čno nastaju mala jezera. Po rubovima se razvijaju trščaci
i populacije šaševa i sitova.


Travnjački prostori Drežničkog luga ističu se veličinom
i bogatstvom flore. Njihov biljni svijet najbolje
će se održavati redovitim odvijanjem poljoprivrednih
aktivnosti, ponajprije kosidbe barem jednom godišnje.


U protivnom, travnjačkih površina iz godine u godinu
bit će sve manje, a sve više će se pojavljivati vegetacija
šikara i šuma.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


STAJNIĆKO I CRNAC POLJE


Pogled s velikog mosta u Jezeranama usmjeren prema
istoku otkriva nam impresivnu sliku velike udoline
i Stajničkog polja, protegnutog oko 3 km uz naselje
Stajnicu. Sredinom polja protječe ponornica Jaruga ili
Stajnica, koja za većih kiša plavi okolna područja.
Polje se u mjesecu lipnju ističe šarolikošću toplih boja,
pa se s kojeg okolnog povišenog mjesta stječe dojam
velike cvjetne šarene oaze okružene skoro sa svih strana
zelenilom šuma i naseljima.


Jednako zadivljujuća slika Stajničkog polja je i ona
s uzvisina na jugoistočnom dijelu polja uz cestu, koja
nas vodi prema naseljima Lipice ili Križpolje. Ovi krajolici
ističu se nemirnim reljefom, u kojemu se izdvaja
mnogo velikih i malih vrtača, ali s malo vapnenačkih
blokova na površini. Cijeli krajolik je zelen, prekriven
u najvećoj mjeri prostranim travnjacima sa šarolikom


Slika 1. Crnač polje gledano odozgo


vegetacijom i bogatom florom. Najveći dio tih travnjačkih
površina su livade, koje se redovito kose. Uska
moderna prometnica vodi nas u istočni dio Stajničkog
polja, a s tih padina možemo promotriti gotovo cijelo
naselje Stajnicu smješteno na sjevernom dijelu polja,
tj. uz južne padine Male Kapele. To je sjeverozapadno
pobrđe Like, gdje se u depresijama nalaze mala polja
poput ovog Stajničkog ili susjednog Crnača. S tih uzvisina
lijepo se vidi ponornica Jaruga ili Stajnica, koja
ponire u više ponora u dnu polja.


Na njoj mještani love pastrve, a uz nju se zadržava i
nekoliko vrsta ptica močvarica. Mjestimično se ljeskaju
veće površine, na kojima se razlila voda za jakih kiša.


Slika 2. Jugoistočni dio polja u blizini naselja Crnač


Livade Stajničkog polja ističu se bujnom vegetacijom.
Na ocjeditim tlima po rubovima polja različite
trave dosežu visinu do 1,5 m, pa se kroz te livade u
mjesecu lipnju teško prolazi. Na njima prevladava ovsenica
pahovka, a mjestimično se plohe plave od cvatova
livadne prženice. Na nižim tlima prevladava
žabnjak ljutić i livadni klinčić rumenika, pomiješani s
mnogim drugim vrstama. Uz naselja velike površine
prekriva vegetacija zlatne krabljice i zvinčaca. Mjestimično
uz putove po polju i u blizini naselja nazočna je
srebrnasta iglica (Geranium argenteum). Ta je vegetacija
toliko visoka, da se čovjek ne zamijećuje kada prolazi
putem poprijeko polja.


Slika 3. Vegetacija uz Jarugu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Slika 4. Stajničko polje


Na najnižim staništima uz cjevastu trbulju (Oenanthe
fistulosa) i žutu peruniku nekoliko vrsta šaševa gradi
gustu vegetaciju močvarnog raslinja.


Kod Jezerana podno Male Kapele, južno i jugozapadno
od ceste Jezerane-Drežnica-Jasenak, leži u
smjeru sjeverozapad-jugoistok oko 4 km dugo i pola
do jedan kilometar široko Crnač polje. Na nekim dijelovima
spomenute ceste isto je vidljivo odozgo u obliku
duge i šarene trake, kojom u središnjem dijelu protječe
ponornica Jaruga. Uz nju raste mnogo grmolikih
vrba, johe i poneki jasen. Na suncu se ljeskaju površine
periodičnih jezera. Tada najljepšu sliku pružaju te
valovite površine travnjaka u kojima se ističe veliko
šarenilo vegetacije, u kojemu prevladavaju tople boje.
Samo na malim površinama bliže Jarugi na površinu


izbija golo vapnenačko kamenje.


Jaruga izvire kod Jezerana, a ponire u više velikih
ponora sjeverozapadno pri kraju polja. U vrijeme velikih
kiša voda se iz korita prelijeva na susjedna niža staništa,
te u tom slučaju duž toka nastaje veći broj jezeraca.
Voda tada onemogućava prijelaz preko rječice, ali i
prolaz do onih najzapadnijih dijelova. Suhi ostaju samo
nešto viši dijelovi polja koje je površinom valovito
i blago nagnuto prema sjeverozapadu. Mještani okolnih
kuća na Jarugi love obične pastrve.


Slika 5. Vegetacija u središnjem dijelu Crnač polja


U polje se silazi preko nekoliko prilaznih puteva,
od kojih je najvažniji onaj koji počinje u blizini Jezerana
sa spomenute ceste i koji prolazi kroz malo mjesto
Crnač, te se proteže uzduž polja oko 2 km držeći se
njegove istočne i sjeveroistočne strane. Dolaskom u
naselje Crnač, po kojemu je i polje dobilo ime, zamijećujemo
oko kuća i uz poljske puteve velike sastojine
zvinčaca (Bupleurum sp.) i krabljice (Chaerophyllum
sp.) koje ponegdje prevladavaju u općoj slici okoliša.
Bijela boja krabljice nazočna je i na mnogim zapuštenim
površinama oko naselja.


Najveće površine u polju prekriva žabnjak ljutić
(Ranunculus acris L.) koji naraste do metar visoko, i
koji na cijelom polju daje osnovni ton. To je osobito
vidljivo u mjesecu lipnju. Uz žabnjak znatne površine
prekriva i klinčić rumenika (Lychnis flos cuculi L.) čije
boje su pomiješane s ostalim raslinjem. Manje zelene
površine na kojima prevladavaju trave s bojadisarskom
žućicom (Genista tinctoria L.) pomiješane su s
bjelinom visokih ivančica. Poput manjih ili većih otoka
bijele se cvatovi gomoljaste končare (Filipendula
hexapetala Gilib.) te na nižim položajima prave kon-


Slika 6. Jaruga na Stajničkom polju


čare (Filipendula ulmaria /L./ Maxim.) koja će zabijeliti
površine nešto kasnije. Velika krvara (Sanguisorba
officinalis L.) još se jedva nazire u bogatoj zelenoj tratini,
baš kao i ilirski procijepak, gorska djetelina i visoka
ljubica.. Kako se približavamo sjeverozapadnom
dijelu polja Crnač, uz žutu peruniku (Iris pseudacorus
L.) već iz daleka zamijećujemo i oveću populaciju sibirske
perunike (Iris sibirica L.).


Uz korito Jaruge, s obje strane, velike su populacije
ljekovitog odoljena (Valeriana officinalis L.) visokih
stabljika i velikih kitnjastih, skoro bijelih cvatova. Na
tim vlažnim staništima odoljen je ponegdje prevladavajuća
biljka. Uz njega na nižim staništima raste visoki
obalni šaš.