DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 66     <-- 66 -->        PDF

lacija jezičaste kukavice (Serapias lingua) kao ovdje.
Populacija se ističe velikom varijabilnošću primjeraka
koji variraju u mnogim tjelesnim obilježjima. Osobito
je markantno variranje u boji cvjeta. Nekoliko primjeraka
su potpuni albini, ističu se potpuno bijelom bojom
cvjetova, kao i svih ostalih organa.


Tekst i fotografije:
Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.


:Č:Č. makija s crnim jasenom izz::;:zz


DREŽNIĆKI LUG I DREŽNICA


Na prostoru koji zatvara V. Kapela na sjeveru i Mala
Javornica i Bitoraj s južne strane, u blizini naselja Drežnice,
smjestilo se oveće vlažno područje Drežnički
lug. Ono se proteže oko 4 km u smjeru istok-zapad i oko
dva km u smjeru sjever-jug, površine oko 7–8 km2. Na
jugu ove vlažne udoline je naselje Jezera i izvor Vrujčić
te Vrujac kojima potoci odvode vodu prema sjeveru.
Jugozapadno je smješteno naselje Vukelići, uz put
koji dolazi do naselja Jezera. Na sjeverozapadu i istoku
su naselja Tomići i Trbovići. Istočno od ceste Jasenak-
Jezerane sve te vode prima potok Sušik, koji na
oko 1,5 km sjeverno od naselja Drežnice ponire u jamu
na rubu ove nizine.


U proljeće Drežnički lug obiluje vodom, korita potoka
se napune i dijelom razliju po nižim predjelima. Uz


siČ:.:´ž;,Č,;.s::Č´""


S,...č.„L«.„„,u„


korita su razvijeni elementi šumske vegetacije i šikara
koje mjestimično zauzimaju veće površine. Dijelovi potoka
ni ljeti ne presuše, pa se u njima u ovećim proširenjima
i udubinama zadržava bogat živi svijet.


U Drežničkom lugu vegetacijski su najznačajnije
travnjačke površine, mahom livade koje se u posljednje
vrijeme sve manje redovito kose, te tako zarastaju grmljem.
U kasno proljeće odlikuju se najvećom bujnošću i
šarolikošću. To je velik, skoro ravan prostor povećane
vlažnosti, koji zbog brojnih mikro reljefnih raznolikosti
okuplja predstavnike nekoliko biljnih zajednica, pa je
zbog toga i krajobrazno vrlo privlačan i zanimljiv. Na
nekoliko mjesta u najnižim dijelovima uz korito potoka
i u manjim depresijama nazočne su oveće populacije
žute perunike (Iris pseudacorus), a uz nju nerijetko se
javljaju i veće plohe s visokom končarom (Filipendula
ulmaria), koja se u to kasno proljetno vrijeme posebno
izdvaja svojom bjelinom cvatova. Ako je tlo i malo povišeno,
kisele kemijske reakcije, nije rijetkost susresti i
obični vrijes (Calluna vulgaris).
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Slika 3. Albino oblik rahlocvjetnog kaćuna


Početkom lipnja livade Drežničkog luga su krajobrazno
najljepše. Tada prevladava žuta boja žabnjaka
ljutića i rumenilo klinčića rumenike, pomiješano s bojama
mnogih drugih vrsta, posebice s bojama mnoštva
orhideja.


Velike površine Drežničkog luga prekrivaju populacije
velikog broja vrsta šaševa od kojih je obalni šaš


(Carex riparia) i lisičji šaš (Carex vulpina) najbrojniji
uz vode gdje mjestimično grade čiste i velike populacije.


Ono po čemu se Drežnički lug u mnogome razlikuje
od drugih sličnih staništa u Hrvatskoj i ono po čemu se
u ekološkom i botaničkom pogledu ističe posebnom
vrijednošću i značenjem, su velike, vjerojatno i najveće
populacije nekoliko vrsta orhideja u Hrvatskoj. Na prostorima
od nekoliko stotina hektara tijekom mjeseca
lipnja, osim boja ostalog bilja, travnjaci su prekriveni
desetinama tisuća primjeraka orhideja, među kojima
najviše prevladava i u krajoliku se jasno ističe ljubičasto
crvena boja. Ona najviše potječe od vrste širokolisnog
kaćunka (Dactylorhiza majalis) koji na ovim staništima
iskazuje veliku individualnu varijabilnost u odnosu na
mnoge tjelesne osobine. Gustoća mu ponegdje prelazi


20 primjeraka na m2. Zanimljivo je istaći kako je na
ovim staništima otkriven i minijaturni potpuno bijeli,
albino oblik ove vrste, kao do sada jedini takav primjerak
u Hrvatskoj.


Uz njega je nazočno još nekoliko vrsta, međutim,
njihovi međusobni odnosi u pogledu hibridizacije i
mogućnosti razdvajanja svojti nisu još dostatno istraženi.
To se odnosi i na vrstu rahlocvjetni kaćun (Orchis
laxiflora), unutar čije populacije nalazimo i potpuno
bijele, albino primjerke, što je rijetkost u odnosu na cijeli
prostor Hrvatske.


Iz naselja Drežnice cestom prema jugozapadu dolazi
se do naselja Jezera i dalje prema zapadu i sjeverozapadu
sve do Tomića. Put i stjenovite uzvisine s istočne
strane čine oštru granicu nizinskog dijela i naselja gdje
izviru potoci Vrujčić i Vrujac, a pogled s ove ceste koja
se spušta prema najnižoj točki Luga obuhvaća velik dio
tog istočnog nizinskog područja. Ono se ističe niskim i
močvarnim travnjacima u kojima se kosi ili stoka pase
samo mali dio površina. U mjesecu svibnju slika je osobito
privlačna, jer je cijela nizina šarena od livadnog
raslinja, žabnjaka ljutića i klinčića rumenike. U vrijeme
jačih kiša najniži dijelovi su poplavljeni, pa mjestimi-


Slika 4. Poplavljeni dijelovi polja kod Drežnice Slika 5. Vegetacija šaševa uz potok Sušik