DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ – CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINALSCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 188 (001)
Vukeli ć, J., D. Racić i D. Baričević: Šuma jele i crnoga graba (Ostryo-Abietetum


/Fukarek 1963/Trinajstić 1983) u Vinodolskom zaleđu
Phytocoenosis of Silver Fir and Hop Hornbeam (Ostryo-Abietetum/Fukarek 1963/
Trinajstić 1983) in the Hinterland of Vinodol 387


UDK 630* 442 (001)


I d žojtić , M., M. Glavaš, M. Ze b ec, R. Pernar, P. Beuk, I. Prgić : Intenzitet zaraze žutom
i bijelom imelom na području uprava šuma podružnica Vinkovci i Nova Gradiška
Intensity of Infection with Yellow Mistletoe and White-berried Mistletoe on the Area
of the Forest Administrations Vinkovci and Nova Gradiška 399


PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS
UDK 630* 812
Grba c, I., R. Ojurovi ć : Primjena nanotehnologije u industrijama baziranim na sektoru šumarstva


Nanotechnology Applications in the Forest-Based Industries 411


STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 188
Tri n ajstić, I.: FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958


(Berberidion vulgaris) u Hrvatskoj
Phytosociological Faetures of the Ass. Hippophao-Berberdetum Moor 1958
(Berberidion vulgaris) in Croatia 421


UDK 630* 424 + 429 + 48 (Quercus robur L.)


Kapec, D.: Utjecaj intenziteta sušenja, mikroreljefa i savske poplavne vode na stanje
i strukturu sastojina hrasta lužnjaka u gospodarskoj jedinici “Žutica”
The Influence of Dieback Intensity, Microrelief and Sava’s Flood Water on the Condition
and the Structure Pedunculate Oak’s Stands in Management Unit “Žutica” 425


ZAŠTITA PRIRODE:
Arač, K.: Mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis Pall.) 444
Kranjčev, R.:Gospina papučica 445


Orhidejski noviteti u Istri 446
Drežnički lug i Drežnica 448
Stajničko i Crnač polje 450
Oko Pridvorja u Konavlima 452
NOVI DOKTORI ZNANOSTI:
Franjić, J. : Dr. sc. Željko Škvorc, dipl. ing. šum. 454


KNJIGE I ČASOPISI:
Frković, A.: Zaštićena prirodna baština Primorsko-goranske županije 457
Grospić, F.: L’Italia forestale e montana 459


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI:
Grbac, I., R. Ojurović: Međunarodna konferencija o nanotehnologiji 461


IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA– PRIZNANJA:
Vlainić, O.: Ivo Franjković 464


IZLOŽBE:
Grospić, F.: Jesen u Lici – 8. tradicionalna izložba 465


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA:
Dundović, J., D. Delač: Trodnevna stručna ekskurzija u Austriju – Gradišće 467
Delač, D. : Zapisnik 3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a 472


IN MEMORIAM
Pelcer, Z., A. Frković: Aleksandar Vernak, (1921–2006) 475


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora