DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 399-409
UDK 630* 442 (001)


INTENZITET ZARAZE ŽUTOM I BIJELOM IMELOM NA PODRUČJU
UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI I NOVA GRADIŠKA*


INTENSITY OF INFECTION WITH YELLOW MISTLETOE AND WHITE-BERRIED MISTLETOE
ON THE AREA OF THE FOREST ADMINISTRATIONS VINKOVCI AND NOVA GRADIŠKA


M. IDŽOJTIĆ1, M. GLAVAŠ1, M. ZEBEC1, R. PERNAR1, P. BEUK2, I. PRGIĆ3
SAŽETAK: U radu je istražen intenzitet zaraze različitih domaćina žutom
imelom (Loranthus europaeus Jacq.) i bjelogoričnom bijelom imelom (Viscum
album L. ssp. album) na području dvanaest šumarija UŠP Vinkovci i devet šumarija
UŠP Nova Gradiška. Domaćini za koje je istraživanje rađeno bili su:
hrast kitnjak (Quercus petraea /Matt./ Liebl.), hrast lužnjak (Q. robur L.), poljski
jasen (Fraxinus angustifolia Vahl), crni orah (Juglans nigra L.), malolisna
lipa (Tilia cordata Mill.), klen (Acer campestre L.), obični grab (Carpinus betulus
L.), divlja kruška (Pyrus pyraster Burgsd.), obični bagrem (Robinia pseudoacacia
L.) i kanadska topola (Populus ×canadensis Moench). Intenzitet zaraze
bio je vrlo različit za pojedine odjele, gospodarske jedinice i šumarije.


Na području UŠP Vinkovci od ukupnog broja pregledanih stabala lužnjaka
7,6 % bilo je zaraženo imelom. Na zaraženim stablima prosječno su bila
2,5 grma imele, a najveći broj grmova na jednom stablu bio je 17. Najveća
zaraza zabilježena je u GJ Vrapčana, Šumarije Vinkovci (20,1 %). Na području
UŠP Nova Gradiška žutom imelom bilo je zaraženo 10,5 % pregledanih
stabala lužnjaka. Na zaraženim stablima prosječno su bila 2 grma imele, a
najveći broj na jednom stablu bio je 9. GJ Glovac-Renovica, Šumarije Trnjani,
bila je znatno zaraženija od ostalih (35,5 %). Za UŠP Vinkovci prikazana
je prostorna raspodjela intenziteta zaraze lužnjaka žutom imelom u šest najviše
zaraženih gospodarskih jedinica. U usporedbi s prethodnim istraživanjima,
intenzitet zaraze lužnjaka na području UŠP Vinkovci i Nova Gradiška
veći je nego za UŠP Bjelovar, a manji nego za UŠP Požega.


Na kitnjaku je žuta imela praćena na području UŠP Nova Gradiška, gdje je
imela zabilježena na 4,6 % pregledanih stabala. Na zaraženim stablima prosječno
su bila 2 grma imele, a najveći broj grmova na jednom stablu bio je 5.
Najveća zaraza zabilježena je u GJ Južni Dilj, Šumarije Slavonski Brod, gdje
je 9,3 % pregledanih stabala na sebi imalo žutu imelu. U usporedbi s dosadašnjim
istraživanjima, intenzitet zaraze kitnjaka na području UŠP Nova Gradiška
veći je nego za UŠP Bjelovar, a manji nego za UŠP Požega.


Od ukupnog broja pregledanih stabala poljskog jasena na području UŠP


a p
Vinkovci, bijelom imelom bilo je zaraženo 2,7 %, prosječno su se na zaraženim


se


Doc. dr. sc. Marilena Idžojtić; prof. dr. sc. Milan Glavaš; Marko Zebec, dipl. ing.;
izv. prof. dr. sc. Renata Pernar; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
marilena.idzojticŽpost.htnet.hr
Perica Beuk, dipl. ing.; Uprava šuma podružnica Vinkovci
Ivan Prgić, dipl. ing.; Uprava šuma podružnica Nova Gradiška
Rad je izrađen u okviru projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike
Hrvatske pod naslovom “Imele u Hrvatskoj – biologija, ekologija, rasprostranjenost i vrste


domaćini”.