DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 91     <-- 91 -->        PDF

opsega grane u rogovlju jelena lopatara i dr., koji su
ocjenjivačima pričinjali najviše teškoća u radu.


Standardnim poglavljima koja prate sva dosadašnja
izdanja autora, poput Obrada i pripremanje lovačkih
trofeja, Podložne daščice i postavljanje trofeja, Razvoj
formula za ocjenjivanje te Pregled lovačkih izložbi u
zemlji i svijetu, u novom priručniku posebno su detaljno
obrađeni pravni i drugi propisi, odvojeno propisi i
naputci CIC-a od domaće regulative i drugih dokumenata
koji reguliraju pitanje ocjenjivanja lovačkih trofeja
u nas. Primjetno je da su u predstavljanju ovih potonjih
izostale neke odredbe iz najnovijeg Pravilnika o
načinu ocjenjivanja trofeja divljači… (NN 62/06), što
je razumljivo budući da je isti ugledao svjetlo dana nakon
što je knjiga izišla iz tiska. Stoga ovdje ispravljam
navod iz Priručnika (str. 37.) u kojemu stoji “da se neslužbeno
i samo u komercijalne svrhe mogu rogovi srnjaka
niže trofejne jačine, primjerice mase do 250 g,
ocijeniti skraćenim postupkom dr. Voltza”. Naime, prema
Pravilniku uporaba koeficijenta 0,23 za određivanje
težine i volumena rogova dozvoljava se za trofeju
čija bruto težina nije veća od 200 g. U Priručnik nije
mogla biti uvrštena ni odredba po kojoj “radi točnije
ocjene starosti” stečenog grla u punorožaca i šupljorožaca
vlasnik trofeje mora dostaviti na uvid donju čeljust
s kompletnim zubalom. Kad spominjemo pitanje
procjene starosti divljači na osnovi trofeje i zubala,
prava je šteta što poglavlje o utvrđivanju starosti nije
našlo mjesta u ovom najnovijem, doduše, nešto skraćenijem,
izdanju ranijeg priručnika. To tim prije što ga
autor ima već napisanog i otisnutog u ranijem izdanju
knjige iz 1989. Poglavlje o trofejnim značajkama krupne
divljači i utvrđivanju starosti svakako treba biti uvršteno
u novo izdanje priručnika.


Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja ima jedan
vrlo koristan dodatak. Iako je vremena bilo malo, autor
si je dao truda uspjevši u završnom 8. poglavlju objaviti
ljestvice po četrdesetak najjačih trofeja divljači Hrvatske
i svijeta, ažuriravši ih s novo ocijenjenim trofejima
na izložbi Zagreb ’06. To su dragocjeni podaci,


OBLJETNICE


objavljeni po prvi puta u nas, koji nam omogućuju da na
lak i jednostavan način usporedimo naše sa svjetskim
rezultatima u domeni trofejne kvalitete divljači a otud i
uspjehe u lovnom gospodarenju. A da ti uspjesi nisu
mali, rječito govori podatak da nakon Zagreba ’06, primjerice
u lubanji euroazijskog risa, zauzimamo 4., 10. i


20. mjesto na svjetu, u krznu iste vrste 18. i 28., u lubanji
divlje mačke 7., u kljovama vepra 9., 12., 26. itd. Zar
nije uspjeh i priznanje hrvatskom lovstvu da smo samo
iz jednog lovišta u svega pet godina uspjeli “izlučiti” tri
nacionalna prvaka, koji po svojoj trofejnoj snazi ni u
svjetskim relacijama nisu “mačji kašalj”? Ističem to
zbog onih koji i dalje neutemeljeno ističu “da smo daleko
od svjetskog vrha”, “da u kvaliteti trofeja jako zaostajemo
za zemljama razvijenog lovstva”.
Bogato ilustrirani i opremljeni Priručnik za ocjenjivanje
lovačkih trofeja uredio je glavni iodgovorni urednik
Lovačkog vjesnika Marijan Lekić , grafičko oblikovanje
potpisuje Boris R esm a n , a iza naslovnice stoji
Tomislav V l a i n i ć (Ekotrend Zagreb). Knjigu je tiskao
u nakladi od 2 000 primjeraka čakovečki Zrinski na
finom bezdrvnom papiru u formatu 21x14,5 cm. Priručnik
se može naručiti putem kataloške prodaje u Hrvatskom
lovačkom savezu (Zagreb, Nazorova 63) po cijeni
od 100,00 kn + poštarina.


Najnovije Frkovićevo djelo vrijedna je stručna publikacija
i pravo obogaćivanje hrvatske lovne i šumarske
javnosti. Knjigu će svaki naš lovac koji drži do lovačke
trofeje držati na svom stolu, ali i nositi u naprtnjači
kako bi odmah “na listu mjesta” vrednovao stečenu trofeju,
a preko nje i uspjehe u lovnom gospodarenju.


Šumarskoj javnosti uglavnom je poznata obilna publicistička
djelatnost Alojzija Frkovića, dipl. ing. šum.
Želim ovom prigodom samo podsjetiti da je do sada
objavio šest knjiga te preko 200 stručnih, znanstvenih
i ostalih radova. Uz čestitke na objavljenom Priručniku
za ocjenjivanje lovačkih trofeja, želimo mu uspjeh u
izdavanju radova koji promiču djelatnosti šumarstva i
lovstva.


Prof. dr. sc. Dominik Raguž


PROSLAVA 55. OBLJETNICE MATURE GENERACIJE
1950/51. ŠUMARSKE ŠKOLE KARLOVAC
Maturanti Šumarske škole Karlovac iz generacije kada s
ssu
uu se okupili u Belišću kod kolege Drage I


vani


1950/51. (Slika1.) ove su se godine po deveti puta naš
i ć a , koji zbog bolesti ne može više dolaziti na


druže


kon mature sastali u Karlovcu 25. 5. 2006. Sve su dosa-nja u Karlovac.
dašnje susrete održali u Karlovcu s izuzetkom 2003.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Od 51 maturanata koji su prije 55 godina završili
školovanje danas je živo njih 29, preminulo je 18, a četvorici
se, nažalost, izgubio svaki trag.


U generaciji su bile i 4 učenice od kojih je Ivanka
Tiljak umrla mlada, a ostale su sada u mirovini: Marija
D i r rođ. Javor, Ivanka S t r iž ić , rođ. Vrlić i Sonja
J a r i ć rođ. Selak. Iz te su generacije šestorica završili
šumarski fakultet, trojica ekonomski, jedan geodetski,
dok ih je nekoliko završilo razne više škole.


Spomenimo da je obrazovanje šumarskih tehničara
u Hrvatskoj započelo 1946. u Šumarskoj školi u Glini,
dakle prije 60 godina! Tada je dvogodišnja škola premještena
1947. u Karlovac, školovanje je produženo
na 3 godine, te je prva generacija šumarskih tehničara
maturirala u Karlovcu 1949. Sljedeće dvije generacije
školovale su se za potrebe šumarstva i drvne industrije,
pa su učenici nakon mature stekli zvanje drvno industrijskog
tehničara. God. 1952. školovanje je produženo
na 4 godine za zvanje šumarski tehničar, što se održalo
do danas.


Na proslavi 55. obljetnice okupilo se u Karlovcu 18
maturanata (Slika 2.). Nakon sastanka kod stare zgrade
Šumarske škole na Rakovcu, u kojoj su se školovali,
druženje se nastavilo u hotelu “Korana-Srakovčić”.
Prisjećali su se svojih profesora i srednjoškolskih dana
kada su živjeli kao složna cijelina i međusobno se
pomagali. Jedan od njih, Mladen Špigelski iz
Rečice kod Karlovca, u svojim je sjećanjima između
ostalog napiso: “Razmišljam o našim barakama u kojima
smo stanovali, o željeznim vojničkim krevetima na
kat sa slamaricama na kojima smo spavali s dvije deke


Slika 2. Susret generacije 1950/51. u Karlovcu 2006. Slijeva u
gornjem redu: S. Janeš, M. Trtica, S. Kolar, Lj. Petričević;
sredina: V. Ivković, A. Kompasi, M. Špigelski, V. Kovač,


D. Njirić, Ivanka Strižić. S. Subotić, I. Prišić, Marija Dir,
A. Jurić, I. Perić i A. Sabolić; dolje: M. Kutscherauer,
vlasnik hotela Srakovčić i R. Zatezalo.
pod kojima smo se zimi smrzavali, uz peć smještenu
nasred sobe u kojoj je tinjala pilovina .... Bili smo vrlo
disciplinirani đaci. Došli smo iz raznih krajeva s raznim
običajima i tu smo pekli svoj zanat ”


Od profesora – šumara nitko nije više živ. Posljednji
od njih Ivan Šavor, dipl. ing. šum., umro je u Zagrebu
2005. g. u 105. godini života kao najstariji šumarski
stručnjak u Hrvatskoj uopće. Od profesora općih predmeta
živ je samo Nikola Tomić, dipl. oecc. Karlovčan
iz poznate sportske obitelji Tomić, u mladosti plivač i
vaterpolist. Predavao im je organizaciju rada i planiranje
šumske privrede i ustav FNRJ.


Ove je godine proslava bila neuobičajeno
tiha zbog vrlo emotivnog
pisma njihovog kolege Vjekoslava
Marušića iz Bjelovara, koji zbog
bolesti nije mogao doći u Karlovac,
osjećajući da se više neće družiti sa
svojom izuzetnom generacijom punom
međusobnog razumijevanja,
kako je napisao. Nažalost kolega
Marušić, kojega su za vrijeme školovanja
kada je ujedno bio i odgajatelj,
svi izuzetno cijenili, preminuo je 29.


5. 2006. g. u Bjelovaru, gdje je na
groblju Borik i pokopan svega nekoliko
dana nakon druženja njegove
generacije u Karlovcu. Njegovo je
Slika 1. Učenici i profesori na Vunskom polju u Karlovcu 1951. g. Slijeva u gornjem redu: pismo upućeno kolegama, sada moĐ.
Erdeljac (ekonom), V. Bekić. D. Radatović. S. Relić, S. Subotić, S. Šaban, V. žemo reći, bilo oproštajno.
Kovač, M. Mavrić, D. Njirić; drugi red odozgo: N. Tomić, prof., (s naočalama), V.


Na kraju druženja svi su se do


Ostarčević (ispod Erdeljca), M. Grba, E. Bregar, I. Prišić, F. Vučinić, K.


govorili da će se i sljedeće godine


Marković, M. Špigelski, D. Ivanišić, J. Horvat, V. Marušić i Lj. Vranješ; treći red
odozgo: N. Bekić (u profilu), F. Kukor (bijela košulja), S. Milanović, Marija naći u Karlovcu, kako bi obnovili
Javor, D. Majer, dipl. ing. šum., J. Lipovšćak, dipl. ing. šum., J. Cuvaj, dipl. ing. svoja sjećanja i izmijenili svoja
šum., J. Herman, dipl. ing. šum., M. Stanković i S. Janeš; u donjem redu: A.


radna i životna iskustva.


Kompasi (tamno odijelo), M. Trtica, V. Ivković, S. Kolar, M. Kutscherauer, A.
Sabolić, A. Jurić i I. Rogić. Mladen Skoko, dipl. ing. šum.