DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Male lovačke biblioteke SLD-a izdaje prvi u nas knjižicu
“Ocjenjivanje lovačkih trofeja”, obima 48 stranica,
koja na kraće vrijeme zadovoljava sve veći broj lovaca
na krupnu divljač koji žele steći potrebna znanja
u svezi s primjenom formula. Gotovo punih deset godina
prije nego što je u nas zakonski regulirano pitanje
ocjenjivanja trofeja divljači, u izdanju istoga nakladnika
i njegove specijalizirane izdavačke kuće Lovačke
knjige Zagreb 1959., pojavljuje se nova i opširnija
knjiga pod naslovom Formule i upute za ocjenjivanje
lovačkih trofeja. Autor joj je dobro nam poznati kustos
Lovačkog muzeja LSH Lazar Raić, priznati ekspert
CIC-ove Komisije za ocjenjivanje lovačkih trofeja,
koji je tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga
stoljeća bio članom sviju prosudbenih povjerenstava
lovačkih izložbi održanih pod pokroviteljstvom
CIC-a i nazočio svim generalnim skupštinama ove međunarodne
organizacije, na kojima su se donosile izmjene
i dopune “praških” formula. Kako je jedna od
značajnih izmjena i dopuna formula izvršena na zasjedanju
CIC-a u Marseilleu 1977. s jedne strane, kao i činjenica
da je Raićeva knjiga postala prava bibliografska
rijetkost s druge, ponukalo je LSH da pred organizacijom
svoje prve međunarodne izložbe u Zagrebu
1981. pokrene izdanje nove priručne knjige o ocjenjivanju
trofeja. Stjcajem okolnosti, u razdoblju od 1979.
do 1981. kolega Frković je u Lovačkom vjesniku objavio
nizanku od 15-tak priloga pod naslovom Nove formule
za ocjenjivanje lovačkih trofeja, pa je bilo lo-
gično za očekivati da će zadatak na izradi nove knjige


biti povjeren upravo njemu. Pod stručnim nadzorom
dr. Otte Ro hr a iz stručne službe LSH tiskan je prvijenac
kolege Frkovića pod istim naslovom kao i najnovija
knjiga – Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja.
No, i ona je bila u uporabi kratko vrijeme. Kako su novo
donijetim Programom ispita za ocjenjivanje trofeja
divljači LSH kandidati morali raspolagati potrebnim
znanjem o trofejnim značajkama krupne divljači i utvrđivanju
starosti, obradi i pripremi lovačkih trofeja, razvoju
formula za ocjenjivanje, značajnijim lovačkim
izložbama i sl., osam godina kasnije (1989) Alojzije Frković
sastavlja, a LSH izdaje novo izmijenjeno i prošireno
izdanje prethodnog priručnika obima 240 stranica,
pod naslovom Lovačke trofeje – obrada, ocjenjivanje
i vrednovanje Europske divljači. Kako je knjiga
odlično prihvaćena od stručne lovačke javnosti LSH je
proglašava službenim udžbenikm kao obvezatno gradivo
za organizaciju seminara i ispita za ocjenjivače
trofeja. Iako je doživjela dva nepromijenjena izdanja u
ukupnoj nakladi od 5 000 primjeraka, knjiga je u cijelosti
rasprodana. Uz to što je potreba za novim udžbenikom
donekle ublažena hrvatskim izdanjem knjige
Slovenca Veljka Varićaka Ocjenjivanje lovačkih
trofeja (Euroteam Zagreb, 1977) te opširnim poglavljem
Lovačke trofeje u monografiji Lovstvo Hrvatskog
lovačkog saveza (Zagreb, 2004), povodom organizacije
2. Izložbe hrvatskog lovstva Zagreb ’06, odlučeno
je da se izda nova, šesta po redu knjiga iz domene lovne
trofejistike na hrvatskom jeziku, treća po redu autora
i šumarnika Alojzija Frkovića.


Uz uvod, u kojemu autor prateći zbivanja u CIC-u
početkom trećeg milenija, jasno daje do znanja da lovačke
trofeje, osobito rijetkih i zaštićenih vrsta, neće se
smjeti više izlagati na lovačkim izložbama, samo radi
natjecanja i sticanja priznanja (medalja), središnji dio
Priručnika sadrži pomne opise formula i uputa za ocjenjivanje
ukupno 18 vrsta trofeja (od 14 vrsta trofejne
divljači, uključujući i čaglja) s naznakom potrebnog pribora
za mjerenje, odnosno propozicija za nagrađivanje
po međunarodnim CIC mjerilima. Upute sadrže sve najnovije
izmjene i dopune formula, a korištenjem brojnih
instruktivnih crteža svjetski poznatih trofejističara poput
M. Nolensa, J. Hromasa i dr., korisniku udžbenika
bit će bitno olakšan pravilan pristup uzimanju mjera
i ocjene pojedinih elemenata formula. Svaku trofeju
prati odgovarajuća fotografija nacionalnog prvaka (foto


B. D eb o go v i ć , M. L e ki ć i dr.), a priložene tablice
olakšavaju ocjenjivanje kruna u mogućim kombinacijama
broja i duljine parožaka (u jelena), utvrđivanje točaka
za raspon (u jelena običnog, jelena lopatara i srnjaka),
utvrđivanje početka pojedinih trećina u tuljaca muflona
i dr. Zorno je objašnjen postupak utvrđivanja dodatnih
točaka za zakrivljenost u sjekača i brusača uporabom
posebnog šablona, utvrđivanje početne točke mjerenja
duljine lopate, ovisno o odnosu gornjeg i donjeg