DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Proizvod se kupovao u Siriji, a proizvodio uglavnom u
Perziji, otkud se izvozio za Indiju i luke Mediterana.


Prvi podaci o mani iz Kalabrije potječu s kraja XV.
st., a za vrijeme kraljice Elizabete koja je umrla u
Ferrari 1532. g., uveden je porez na manu, što znači da
su proizvodnja i prodaja bile značajne. Iz 1570. g. postoji
najstariji dokument o mani sa Sicilije u knjizi
“Baruni i narod Sicilije” Orazia Cancila.


U XVIII st. pod imenom mana podrazumijevalo se
mnogo različitih proizvoda koji nisu međusobno imali
ništa zajedničkog, kao ni sa manom današnjeg vremena.
Dilemu da li je mana nebeskog ili biljnog podrijetla
potkrijepila je “kiša mane” koja je padala sat i pol na
Siciliji 25. 9. 1792. g., a dva dana poslije u Španjolskoj.


U istom razdoblju zabilježena je proizvodnja mane
od 500 tisuća libara (oko 165 tona) na Siciliji, a putopisci
to opisuju kao “egzotično čudo i kuriozitet bogate
zemlje Sicilije”.


Mana se proizvodila u okolici Palerma na obali Tirenskog
mora, u početku na površini od 6.000 ha, koja
se postepeno smanjivala sve do današnjih 250 ha od
kojih je samo 30 % aktivno. Mana se proizvodi u specijalno
uzgojenim kulturama jasenovih panjača zvanih
“maneti”. Od 10-ak vrsta jasena najčešće su selekcionirane
varijacije vrsta: Fraxinus ornus L., Fraxinus
oxicarpa, Fraxinus oxyphylla Bieb. i Fraxinus excelsior
L. Danas su najviše u uporabi Fraxinus ornus i F.


oxicarpa, od kojih prvi daje sladi proizvod, a drugi
veću proizvodnju.


Panjače mogu biti jednodobne ili raznodobne. Kod
promjera od oko 5 cm (7-8 g.) obavlja se zarezivanje radi
skupljanja mane. Nakon 10-ak ili više godina korištenja
stabalca se moraju posjeći radi nove obnove. Proizvodi se
oko 1 kg mane godišnje po stabalcu, a rjeđe 3Č kg.


Za zarezivanje se upotrebljava specijalni nož, a
obavlja se u pravilu u drugom tjednu srpnja, a nekad i
ranije. Skupljanje mane traje do rujna.


Danas je ostalo oko 150 sakupljača mane, uglavnom
starijih ljudi. Osobito su poznati slatkiši mane specijalnog
oblika zvani “Cannoli”. Najbolji “maneti” nalaze
se u plodnim priobalnim terenima. Osobito je važno da
u razdoblju svibanj-ruj an ne padne više od 75 mm kiše.
Samo jedno jako nevrijeme može upropastiti cijeli urod.


U novije vrijeme za skupljanje mane primjenjuju se
najlonske niti, niz koje se cijedi mana preko metalne
pločice sa žljebićem, koji je postavljen odmah ispod
zareza, pa se tako na nitima formiraju dugački Cannoli
koje treba samo skinuti i osušiti. Prodaju se u pakiranjima
od 50 grama po cijeni od oko 100 €/kg. Radi zaštite
ovog specifičnog proizvoda danas se radi na udru


i-al


živanju proizvođača i certifikaciji proizvoda.


Frane Grospić


PRIRUČNIK ZA OCJENJIVANE LOVAČKIH TROFEJA


Neumorni, od nedavna umirovljeni savjetnik za lovstvo
Direkcije Hrvatskih šuma, priznati lovni stručnjak,
povjesničar lovstva i publicist Alojzije F rkov i ć , dipl.
ing. šum., svojim je marljivim radom podario lovačkoj i
šumarskoj javnosti još jednu knjigu iz domene lovstva –
Priručnik za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Knjiga je
izdana u nakladi Hrvatskog lovačkog saveza (HLS), a
predstavljena na Zagrebačkom Velesajmu prvih dana
lipnja 2006. u sklopu Izložbe hrvatskog lovstva “U
službi prirode” (2. – 11. 6. 2006). Prema riječima recenzenta
knjige, prof. dr. sc. Dominika Ra g u ž a , dipl. ing.
šum. i Milana Ć elapa , dipl. ing. šum. (treći recenzent
mr. sc. Đuro N i k o la n d ić nije nazočio predstavljanju),
knjiga je poglavito namijenja svima onima koji se
spremaju za polaganje ispita za ocjenjivače lovačkih
trofeja, ali će biti od pomoći i ocjenjivačima “sa stažom”,
koji žele osvježiti ili proširiti svoja znanja iz tog
područja. Ona može poslužiti studentima i polaznicima
visokih škola i fakulteta koji u programu nastave imaju
kolegij lovstva, a nadasve voditeljima seminara i ispita
za ocjenjivače trofeja.


Prije samog osvrta na najnoviju knjigu kolege Frkovića,
valja se prisjetiti da su lovci Hrvatske, zahva


ljujući aktivnom sudioniku praškog zasjedanja Međunarodnog
savjeta za lovstvo (CIC-a) dr. Milovana Zoričića,
ubrzo nakon donošenja međunarodnih formula
(svibanj 1937.) putem Lovačko-ribarskog vjesnika
bili upoznati s formulama i uputama za ocjenjivanje.
Godine 1951. dr. Andrija Gostiša, tada na dužnosti
načelnika u Ministarstvu šumarstva NRH, u okviru


Na predstavljanju Priručnika, slijeva: Milan Ćelap, autor Alojzije
Frković i Dominik Raguž
(Foto: B. Debogović)