DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 88     <-- 88 -->        PDF

konzervativna, dok je šumarstvo srednje Europe (prije
svega njemačko) shematsko i izvještačeno, kojemu je
dovoljno rješenje kako i kada sjeći.


Tehnicizam vodi u šumarstvo koje se ne obazire na
osnovne prirodno-ekološke zakone. Šumarstvo je na
početku imalo iskustveno obilježje ali je malo po malo
postalo tehnika kojoj je napredak znanstvenih i istraživačkih
dostignuća dalo čvrst oslonac.


De Philippis upozorava da su empirizam i tehnicizam
negativni, jer “moderna saznanja teže prema stanju
ravnoteže, koje vodi stvaranju šumske vegetacije koja
će najučinkovitije obavljati multifunkcionalnu ulogu”.


Osvrćući se na gospodarenje visokim šumama De
Philippis navodi da su osnovni oblici sječe “po izboru”
i “gola sječa” izgubili velik dio prednosti koji su imali
dugi niz godina. Moderno šumarstvo orijentira se
“prema oblicima gospodarenja koji predviđaju sječu na
malim površinama (sječa na pruge, krugove i grupimična
sječa), što omogućava stvaranje raznodobnih
sastojina, utoliko više ako su sječine malih površina”.


On ne odobrava “shematsku i izvještačenu njemačku
praksu”, ali ne podupire ni švicarske “oblike slobodno
izabrane sječe”; prve zbog geometrijskih-shematiziranih
redoslijeda sječe, a druge zbog rizika djelovanja
nasumice ili subjektivnim kriterijima koji daju
nesigurne rezultate.


1946. g. Hans Leibundgud piše “U praksi pretjerana
sloboda često donosi neopravdani izostanak logične
sukcesije u obavljanju sječe, tako da su primjeri primjene
konkretnih načela švicarskog Femelschlaga vrlo
rijetki”. To potvrđuje i De Philippis za švicarsko šumarstvo,
gdje pretjerano povjerenje i sloboda operatora
može rezultirati neredom i nedostatnim realiziranjem
postavljenog cilja.


Po De Philippisu za učinkovito funkcioniranje šumarstva
(u užem smislu) kategorički imperativ je “red i
metoda” i na taj način promovira regulirano šumarstvo.
20 godina kasnije potvrđuje da “Idealni model miješane
raznodobne šume je prirodna obnova”, priklanjajući
se tako novoj teoriji uz dozu pesimizma na primjenu
tog oblika gospodarenja, zbog ovisnosti o umješnosti
operatora.


De Philippis daje prednost modelu jednodobnih
šuma, jer ga smatra funkcionalnijim, objektivno uređenijim
i lakšim za gospodarenje. No, on ipak a priori ne
odbija sječu na malim površinama, koja daje nesumnjivo
uzgojne i zaštitne prednosti. U zaključcima De Philippis
kaže da talijansko šumarstvo, a posebice visoke
šume imaju potrebu za redom, jer je do sada bilo previše
slobode, unatoč formalnim ograničenjima.


Ta rasprava, tada otvorena, ostaje još uvijek otvorena,
kaže Ciancio. Ostaje potreba da iskustvo bude povezano
s tehnikom, ali u svijetlu progresa primijenjene


lu pr
ekologije, uzgajanja, uređivanja i šumske ekonomije


ja i šu


Sve više zahtjeva dolazi od civilnog društva, pritiska
teorijsko-praktične interdisciplinarnosti na gospodarenje
šumama s kojima se šuma tretira kao biološki
kompleks. Odbijaju se uredbe zasnovane na geometrijskim
formama i postupci koji pošto poto osiguravaju
veću proizvodnju drvne mase. Dakle, daje se
prednost “oblicima slobodnog izbora sječe”, što znači
slobodno, a ne regulirano gospodarenje šumama.


To, što prije 50 godina u vrijeme pisanja De Philippisa
nije bilo moguće, danas je moguće. Razlozi tih
promjena su različiti: organizirano visoko šumarsko
školstvo na području cijele Italije, koje daje mogućnost
mladim šumarima da provode adekvatnu tehničkoznanstvenu
djelatnost, stroži raspoloživi zakonski propisi,
zainteresiranost civilnog društva za šumske probleme,
te štovanje i divljenje prema šumskim sustavima
i prirodi.


Realnost i mogućnost su promjenjivi kao i vrijeme,
koje donosi nove teorijske i praktične prijedloge za poboljšanje
kompleksnih bioloških sustava, zaključuje
Ciancio.


Salvatore Salpietro: Prošlost i sadašnjost mane


U rubrici “aktualnosti i kultura” objavljen je interesantan
članak, u kojemu se na temelju povijesnih i
biblijskih pisanja objašnjava pojam i značenje riječi
“mana”, te što je od toga pojma ostalo u današnje vrijeme.
Prvi trag nalazi se u Bibliji definiran kao fenomen
“kiša mane”: “Ujutro biješe sloj rose oko logora,
koji je nestao, a na površini pustinjskog tla osta nešto
fino, zrnato i sitno kao inje na zemlji. Narod ga je skupljao
i jeo, a mana je padala 40 dana sve dok narod Hebreja
nije stigao preko Sinajske pustinje u zemlju
Kaanan. Pitali su Mojsija što je to, a on je odgovorio da
je to hrana koju vam je Gospod dao da jedete.”


To je prvo etimološko objašnjenje koje sadrži čudnu
pojavu “božanskog dara”, koja uvijek prati riječ
mana. U Bibliji se naziv razvija u “nebesku hranu” i
“hranu anđela”, te u Novom Zavjetu postaje simbol
Euharstije, ali ipak stoljećima ostaje nasljeđe židovskog
naroda. Stari Grci i Latini pišu o kiši mane opisujući
zračni ili rosni med.


U IX. stoljeću Giovanni Mesue, koji je živio u Damasku,
smatra tu supstancu lijekom za žučne probleme,
giht (ulozi), bolove prsa i trbuha, te sirup protiv
kašlja. U XI. st. Avicenna u dijelu “Liber Cannonis”
piše da je mana neka rosa koja pada po kamenju i sta


na
blima, zgusne s
sse
ee kao med i osuši kao guma, a porijeklom
j
jje
ee iz divlje zemlje Khorasan (u Perziji).
srednjem vijeku mana predstavlja tipični proiz


U


vod uvezen iz Levanta i važan je prodajni artikl na fjorentinskom
tržištu, Kostantinopolisu, Cipru i Messini.
Po pisanim podacima za manu se u Firenci plaćala carina,
a Venecija je bila internacionalno središte za promet
tog proizvoda, koji je nosio naziv “Sirijska mana”.