DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Uz Stalno nacionalno CIC povjerenstvo za izložbe i
trofeje HLS-a i posebnu 12-članu pomoćnu komisiju
pokrovitelj izložbe Međunarodni savjet za lovstvo i
zaštitu divljači ustanovio je posebnu međunarodnu
komisiju CIC-a za izložbu “U službi prirode” Zagreb
2006. u sastavu: Veljko Var ićak (Slovenija), predsjednik,
Josip To m l j a no v i ć (Hrvatska), tajnik,
Giorgio U m a r i (Italija), Ivica Lo v r i ć (Hrvatska),
Gregor B o lči n a (Slovenija), Alojzije F r k o v ić (Hrvatska)
i Đuro N ik o l a n di ć (Hrvatska), članovi.


Izložbu Zagreb ’06. prati grafički ukusno oblikovan
Katalog lovačkih trofeja obima 113 stranica, u kojemu
je svaka izložena i ocijenjena trofeja, ovisno o trofejnoj
jačini, predstavljena rednim brojem, lovištem i godinom
stjecanja, početnim slovom imena i prezimenom
lovca, brojem točaka, oznakom pripadajuće medalje i
službene verifikacije. Uz popise članova počasnog,
središnjeg i organizacijskog odbora izložbe, odbora za
promidžbu i medije, za idejno rješenje i projekt izložbe
te odbora za postavu i oblikovanje izložbe u njemu su
objavljena službena CIC-ova mjerila za nagrađivanje
lovačkih trofeja te prigodni napisi uz 115. godišnjicu
Lovačkog vjesnika (M. Lekić) i stoljeće dugo gajenje
lovačkih trofeja u Hrvatskoj (A. Frković).


Slika 9. Ad hoc CIC komisija za ocjenjivanje lovačkih trofeja na
izložbi Zagreb 06. (sljeva): Giorgio Umari, Veljko Varićak
i Gregor Bolčina


SLJEDEĆA MEĐUNARODNA IZLOŽBA “OČUVANJE KROZ LOV”


Uz izložbu lovačke fotografije sedmorice stalnih cilju produkcije megatrofeja i dr. Što se daljnje sudbine
suradnika Lovačkog vjesnika (D. B l a ž i na , I. I l i ć , održavanja lovačkih izložbi i službenog stava CIC-a po


V. P f e i f e r, D. P ro k e ž , F. V. Š a b i ć , T. Š p o re r, P. tom pitanju neka posluži izjava predsjednika CIC-a
Vr a ta r ić ) i ulja na platnu animalistice S. R a d i ć, tijekom
svih 10 dana izmjenjivala su se kao popratne
manifestacije izložbe brojna predavanja i tematski
okrugli stolovi naših uvaženih lovnih stručnjaka, znanstvenika
i gostiju. Hrvatski kinološki savez i Klub jamara
i goniča Zagreb predstavili su hrvatske izvorne
pasmine pasa, Klub sokolara Hrvatske rad sa sokolima
i dr. Na izložbi je predstavljen novi Priručnik za ocjenjivanje
lovačkih trofeja HLS-a. Prisutnost nacionalnih
delegacija nekolicine europskih zemalja, koje su
nazočile svečanosti otvaranja izložbe, bila je prilika
čelništvu CIC-a da u organizaciji domaćina HLS-a organizira
prigodni sastanak. Sugerirano je da nacionalne
delegacije lobiraju kod svojih vlada da se učlane u
tu međunarodnu lovačku organizaciju i uplate potrebne
članske doprinose, da postupno prestanu s organizacijom
izložbi lovačkih trofeja sa svrhom natjecanja u
rekorderstvu, prekinu s umjetnim uzgojem divljači u


Dietera Schramma, koju je za boravka u Zagrebu dao
časopisu “Dobra kob”: U Hrvatskoj možete biti ponosni
da možete pokazati ono što druge zemlje Europske
unije, a niti ostatak svijeta, ne mogu – koliko dobro
upravljate svojim prirodnim okruženjem. Vaše prosječne
trofeje, jednako kao i one vrhunske, upečatljivi su
primjeri djelotvorne biološke raznolikosti. Ima li bolje
prilike od organizacije međunarodne izložbe “Očuvanje
kroz lov” u godinama koje prethode. CIC bi bio počašćen
s hrvatskim lovačkim prijateljima sudjelovati u
pripremi takove izložbe na razini EU-a, ako ne i na
svjetskoj razini.


Tekst i fotografije:
Alojzije Frković