DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 80     <-- 80 -->        PDF

IZLOŽBE


IZLOŽBA HRVATSKOG LOVSTVA – U SLUŽBI PRIRODE, ZAGREB 2006.


Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Vlade
Republike Hrvatske dr. Ive Sanadera, Međunarodnog
savjeta za lovstvo i zaštitu divljači (CIC) i Federacije
europskih lovačkih organizacija (FACE), u Zagrebu je u
organizaciji Hrvatskog lovačkog saveza (HLS) od 2. do


11. lipnja 2006. održana Izložba hrvatskog lovstva “U
službi prirode” Zagreb 06. Svečanosti otvaranja izložbe
na Zagrebačkom Velesajmu 2. lipnja nazočili su zastupnici
županijskih lovačkih saveza, izaslanstva lovačkih
saveza Mađarske, Češke, Slovačke, Slovenije, Srbije
i Herceg-Bosne, predstavnici pokrovitelja, državnih
institucija, fakulteta, veleučilišta i drugi uzvanici. Uz
zahvalu predstavnicima pokrovitelja te počasnom, središnjem
i organizacijskom odboru Izložbe, u svom pozdravnom
govoru predsjednik HLS-a Đuro Dečak je,
izdvojivši “zelene” i sve one tzv. ljubitelje životinja koji
lovce smatraju najvećim neprijateljima prirode, između
ostalog rekao:
Svi oni zaboravljaju ili ne žele znati da je upravo lov
jedna od čovjekovih najstarijih ne samo djelatnosti, već
i temelj njegova evolucijskog opstanka, a zahvaljujući
radu, trudu i brizi šumara i težaka-lovaca, Hrvatska
ima danas svoje prirodno blago, svoje šume, pitku vodu
i slobodnu divljač. Hrvatska ima danas većinu divljači
koju su mnogi razvijeni europski narodi zaboravili, ima


medvjeda, ima vuka, ima risa, ima puha. Lovci ih nisu
istrijebili. Lovci su ih očuvali za buduće naraštaje.


Lovci ne uništavaju divljač, lovci ne gaze prirodu.
Oni je čuvaju, oni njome potrajno gospodare kako im to
nalažu zakoni ove države, međunarodne konvencije, ali
ponajprije kako im nalažu zakoni prirode. Dokaz tomu
je i ono što ćete danas vidjeti, dokaz je ova izložba.
Samo onaj tko poštuje zakone prirode i tko dobro gospodari,
taj ima, a Hrvatska ima. Ima divljači zahvaljujući
svojim lovcima, svojim građanima koji su doista u službi
prirode, a kada je bilo najpotrebnije, bili su u službi
žobrane svoje države i svoga naroda.


Na kraju svog izlaganja, u kojemu se osvrnuo na stoljeće
dugu tradiciju održavanja lovačkih izložbi, tegobni
put obnove fondova divljači nakon Domovinskog rata i
uvažavanja temeljnih načela lovne kulture i etike,
učinivši tako značajan korak ka europskim standardima,
predsjednik Dečak posebno je pozdravio Ivicu Kirina,
ministra unutrarnjih poslova, kojemu je u svojstvu izaslanika
predsjednika Vlade dr. Ive Sanadera pripala čast
da izložbu proglasi otvorenom. Na svečanosti otvorenja
izložbe prigodnim riječima obratili su se još Herman
Suš n i k , državni tajnik Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva i Dieter Schramm,
predsjednik CIC-a.


NOVIM PRVACIMA HRVATSKE PROGLAŠENO 11 TROFEJA


U skladu s propozicijama za izlaganje, prema kojima
su za izložbu dolazile u obzir samo kapitalne trofeje,
to jest one koje su po svojoj trofejnoj jačini u kategoriji
jedne od medalja po mjerilima CIC-a, odnosno koje su
stečene u proteklom razdoblju od 10 godina, na izložbi
Zagreb ’06. bilo je ukupno izloženo 1420 trofeja ili 107
više nego na prethodnoj izložbi Zagreb ’96. Ako zanemarimo
Ad hoc CIC povjerenstvo “Izložbe i trofeje”,
koje je na poziv HLS-a i Stalne CIC nacionalne komisije
za ocjenjivanje lovačkih trofeja u više navrata
tijekom posljednjih pet godina boravilo u Hrvatskoj,
ocjenjujući i proglašavajući ponajboljima novo stečene
trofeje, na Izložbi Zagreb ’06. novim službenim prvacima
proglašeno je ukupno 11 trofeja od 10 vrsta divljači
ili četiri više nego na izložbi Zagreb ’96. Imajući to
na umu, nimalo uznosito ne djeluje misao predsjednika
Dečaka iz uvodnika Kataloga lovačke izložbe u kojemu
je ustvrdio da “iako smo u svjetskim razmjerima mala


zemlja, prema rezultatima koje postižemo u lovstvu sve Slika 1. Rogovi jelena običnog iz lovišta Garjevica,
više postajemo lovačka velesila”. Novim državnim 250,86. – prvak izložbe
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 81     <-- 81 -->        PDF

prvacima od ove izložbe postali su: rogovi jelena obič-(Ravna Gora) s ocjenom od 70,00 t., lubanja euroazijnog
s ocjenom od 261,81 t., jelena lopatara – 212,34 t. i skog risa iz lovišta Bjela kosa (Vrbovsko) s ocjenom
muflona – 235,70 t., sva tri iz lovišta Garjevica; rogovi od 28,80 t., te lubanja lisice iz Preloga (Međimurje) s
srnjaka iz Baranjskog Petrova sela – 192,45 t., kuke di-ocjenom 25,48 t. Nacionalnim prvakom proglašena je i
vokoze iz lovišta Jablanac – 118,92 t., lubanja (62,20 t.) lubanja čaglja iz lovišta Posavske šume (Sisak), koja s
i krzno smeđeg medvjeda (488,11 t.) iz delničkog lovi-ocjenom od 27,83 t. i osvojenom zlatnom medaljom
šta Risnjak, krzno divlje mačke iz lovišta Višnjevica nije imala konkurenata (Tablica 1).


Tablica 1. Lovačke trofeje – prvaci Hrvatske (Zagreb 2006)


Vrsta trofeje Županija Lovište Godina odstrela Lovac Broj točaka Verifikacija
Rogovi jelena običnog BB Garjevica 2003. I. Todorić 261,81 Kmti-03
Rogovi jelena lopatara BB Garjevica 2004. I. Todorić 212,34 Kmti-05
Rogovi jelena aksisa I Brijuni 1966. L Krajačić 309,70 Lj-86
Rogovi srnjaka OB Baranj. Petr. Selo 200 L I. Kopilović 192,65 Zg-02
Rogovi divojarca
Rogovi divokoze
PG
LS
Stiježtiik
Jablanac
1996.
2004.
M. Stimac
I. B. Šegota
115,65
118,92
Zg-81
Kmti-05
Rogovi muflona BB Garjevica 2003. I. Todorić 235,70 Kmti-03
Kljove vepra LS Perušić 1995. M. Hečimović 149,25 BP-96
Lubanja medvjeda PG Ristijak 2004. P. Balatinac 62,20 Kmti-05
Krzno medvjeda PG Ristijak 2004. P. Balatinac 488,11 Kmti-05
Lubanja vuka PG Stiježtiik 1993. J. Malnar 42,00 Zg-96
Krzno vuka PG Stiježtiik 1993. J. Malnar 157,14 BP-96
Lubanja risa PG Bjela kosa 1990. N. Hibler 28,80 Zg-06
Krzno risa PG Crna Gora 1994. V. Lipovac 174,02 Zg-96
Lubanja divlje mačke K Velika Kapela 1977. M. Salopek 20,00 Ma-77
Krzno divlje mačke PG Vištijevica 1991. N. Hibler 70,00 Zg-06
Lubanja čaglja SM Posavske šume 2001. D. Abramović 27,83 Zg-06
Lubanja lisice M Prelog 2001. M. Mezga 25,48 Zg-06
Lubanja jazavca Z Sljeme 1991. I. Papec 23,37 Zg-96


Iako Izložbu Zagreb 06, prema riječima državnog
tajnika Hermana Sušnika, “ne treba shvatiti kao natjecanje
u odstrelu divljači i isticanju kapitalnih trofeja”,
u ovom ću napisu posebno analizirati pitanje lovačkih
trofeja budući, kako je rekao jedan visoki dužnosnik
CIC-a, “jaka trofeja, koju je nosila zrela jedinka, pozitivan
je znak dobrog gospodarenja s divljači”. Sudeći po


Slika 2. Na centralnom izložbenom prostoru dominirala su krzna i Slika 3. Kolekcija kapitalnih kuka divokoza i divojarca iz lovišta
lubanje krupne zvjeradi iz Gorskog kotara Jablanac, sjeverni Velebit
371
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 82     <-- 82 -->        PDF

15 “zlatnih” jelena iz lovišta Garjevica, od kojih njih CIC-ovih točaka) nagrađeno 35, srebrnom 48 i brončetiri
zauzimaju prvo (261,81 t.), treće (232,70 t.), če- čanom 75 rogova. Najjači jelen iz Osječko-baranjske
tvrto (232,11 t.) i peto mjesto (232,00 t.) na ljestvici naj- županije ocijenjen je s 231,64 t. (lovište Branjina
jačih jelena izložbe, to je lovište uz nekad čuvena belj- 2003.), Koprivničko-križevačke s 229,75 t. (Repaš
ska, podravska i druga lovišta postalo novo rasadište 1996.), Brodsko-posavske s 229,16 t. (Migalovci
ove naše u trofejnom smislu najljepše i najatraktivnije 2005.), Požeško-slavonske s 225,91 t. (Krndija 2004.),
krupne trofejne divljači. Prevladava mišljenje da nije Virovitičko-podravske s 219,60 t. (Jankovac 2004.) itd.
daleko dan kada će jeleni iz ovog moslavačkog lovišta Vrijedno je istaći da je Ličko-senjska županija s rogovkonkurirati
za sam vrh ljestvice najjačih jelena svijeta. ima jelena iz lovišta Škamnica , odstrel M. Pavlovića iz
Trenutačno trofejno najjači jelen iz Garjevice, prvak 1998. i s ocjenom od 213,92 t. dobila prvog “zlatnog”
Hrvatske, lovca Ivice Tod o r ić a iz 2003. g. s ocje- jelena ovog dijela Gorske Hrvatske. Najveći broj jelennom
od 261,81 t. na 14. je mjestu svjetske rangliste. skih rogova “kraškog” soja izložio je Lovački savez
Inače na izložbi Zagreb 06. ukupno je bilo izloženo Primorsko-goranske županije, njih ukupno 49, od kojih
165 rogova jelena (na Zagrebu 81 – 443, a na Zagrebu je trofejno najjači jelen iz lovišta Risnjak (2004.) ocije96
– 308), od kojih je zlatnom medaljom (iznad 210 njen s 203,81 t.


Tablica 2. Izložene i ocijenjene trofeje Hrvatske na lovačkim izložbama u Zagrebu 1981, 1996. i 2006. godine


Vrsta trofeja I
Zagreb 1981.
II III E I
Zagreb 1996.
II III E I
Zagreb 2006.
II III E EE
Rogovi jelena običnog 443 917 1478 2918 58 116 128 308 35 48 75 165 3391
Rogovi jelena lopatara 23 20 26 69 8 5 6 24 8 5 7 21 114
Rogovi jelena aksisa 1 --6 --1 2 1 1 -3 11
Rogovi srnjaka 105 209 322 636 36 71 88 293 69 195 299 683 1612
Rogovi divojarca/divokoze 11 28 58 167 11 11 20 48 5 7 6 18 233
Rogovi muflona 27 10 4 43 53 47 31 136 39 22 5 67 246
Kljove vepra 98 67 121 286 74 84 87 274 123 113 148 384 944
Lubanja smeđeg medvjeda 9 4 2 23 10 4 2 17 4 2 2 8 48
Lubanja sivog vuka 5 16 23 63 1 4 3 16 ----79
Lubanja euroazijskog risa 1 1 1 3 8 7 12 28 2 --2 33
Lubanja čaglja --------1 --1 1
Lubanja divlje mačke 20 3 4 27 -22 39 70 2 11 12 27 124
Lubanja lisice 1 -1 4 2 1 8 16 5 4 5 14 34
Lubanja jazavca 2 2 2 6 3 6 1 13 --2 2 21
Krzno smeđeg medvjeda 27 9 10 61 10 1 -13 11 1 1 13 87
Krzno sivog vuka 3 8 9 38 5 2 -7 ----45
Krzno euroazijskog risa 1 --2 12 7 2 21 1 --1 24
Krzno divlje mačke 8 5 6 22 21 2 2 27 10 --10 59
Sveukupno 785 1378 2067 4374 312 390 430 1313 316 409 562 1420 7106


NAJZASTUPLJENIJI ROGOVI SRNJAKA


Rogova jelena lopatara bilo je izloženo 21, a rogova u kategoriji zlatnog odličja, 195 srebrnog i 299 bronjelena
aksisa 3. Prvakom izložbe i Hrvatske postali su čanog, prema međunarodnim mjerilima. Iako novi prrogovi
lopatara iz lovišta Garjevica (2004) s ocjenom od vak iz Baranje (I. Kopilović, 2001.) s ocjenom od
212, 34 t. ili za punih 14,18 t. jači od drugoplasiranog 192,65 t. “bježi” prvaku izložbe (J. Vu k e l i ć, 2005. –
(198,16). Prve “zlatne” lopatare dalo je i lovište Gradi- 168,48 t.) za punih 24,17 t., ova trofeja s onom iz lovina-
Krnjača (za vjerovati je da nisu iz obora!), a lovo- šta Varoška (Đ. M u ž ev i ć , 2004. – 164, 23 t.) nagoovlaštenike
posebno vesele prvi stečeni medaljni jeleni vještaj su novih, već zaboravljenih vrsnih staništa s
iz lovišta Sveti Juraj (Senj), s otoka Plavnika, istarskog prvorazrednom kvalitetom srneće divljači. Uz spome-
Ubaša i creške Tramontane. Na izložbi je potvrđena ra- nuta dva roga još je njih 7 ocijenjeno s više od 150
nija ocjena rogova jelena aksisa iz rabskog Kalifronta, CIC-ovih točaka. Ako se prisjetimo dugogodišnjeg
koje je s ocjenom od 303,10 t. zauzelo solidno drugo prvaka države, rogova srnjaka iz Tounjskog krpela
mjesto na ljestvici najjačih aksisa Hrvatske (i svijeta!). (183,15 t.) i nesuđenog šampiona svijeta “koraljnog


Prema tradiciji i na ovoj izložbi bili su najzastuplje- srnjaka” iz Netretića, lovišta Karlovačke županije, suniji
rogovi srnjaka, njih ukupno 683, od kojih je 69 bilo deći po trofejnoj snazi više novo stečenih srnjaka iz
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Slika 4. Najjači muflon Hrvatske iz lovišta Garjevica, 235,70 t. Slika 5. Zbirka od 13 krzana medvjeda iz Gorske Hrvatske


Kuplenskog (155,83 t.), Netretića (153,25 t.), Pokup-gom srnjaka s otoka Krka (2005.), ocijenjenog s
skog bazena (143,92 t.) i dr., postupno zauzimaju vo-141,18 t., i Istarska županija sa srnjakom iz Kontija
deće pozicije na ljestvici najboljih srnjaka Hrvatske. (2005.) ocijenjenog s 134,65 t., dobile nove prvake.
Spomenimo da su Primorsko-goranska županija s ro-


KUKA DIVOKOZE TROFEJNO JAČA OD DIVOJARCA
Hećimovi


Dok je na izložbi Zagreb 81 bilo izloženo 286 kljova pra ličkog lovca M
MM.
.. H e ći movi ć
ćća iz lovišta Perušić,
veprova, a na izložbi Zagreb 96 – 274, na Izložbi hrvatkoje
su na izložbi u Budimpešti 1996.g. ocijenjene sa
skog lovstva Zagreb 06. bilo ih je ukupno izloženo 384, 149,25 t., najviše se približila kljova vepra iz lovišta
od čega 123 u kategoriji zlatne, 113 srebrne i 148 bron-Bršljanovica (Karlovačka županija) lovca V. Komadičane
medalje. Aktualnom prvaku države, kljovama ve-n e iz 2000. g., ocijenjena s 141,25 t. i proglašena prva-


Slika 6. Uz rogove jelena običnog i muflona lovište Garjevica dalo Slika 7. Posebnu pozornost među posjetiteljima privukao je prvi
je i prvaka u rogovima jelena lopatara, 213,34 t. “zlatni” jelen iz Like (213,34 t.)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 84     <-- 84 -->        PDF

kom izložbe. Da je prosjek kvalitete ove naše trofejne
divljači sve viši, rječito kazuje podatak da su na izložbi s
ocjenom iznad 125,00 CIC-ovih točaka bile izložene
čak četrdeset dvije kljove. Na svjetskoj ljestvice najjačih
trofeja naše su tri ponajbolje kljove zauzele 9., l2. i
26.mjesto. Valja istaći da je ne mali broj visoko “zlatnih”
veprova stečen na području Istarske županije (Ćićarija
2000 – 130,95 t., Rovinj 2003 – 129,75 t.), Splitsko-
dalmatinske (Vrlika 2002 – 129,85 t.) i Zadarskokninske
(Maslovara 2005 – 132,70 t., Južni Velebit 2001


– 130,65 t.) u kojima su do ne tako davno divlje svinje
smatrane prolaznom divljači, a nisu izostali ni kapitalni
primjerci sjevernojadranske provenijencije (Učka 2001
– 125,05, Krk 2004 – 122,60 t., Cres 1995 – 128,90 t.).
Iz svega iznijetog, proizlazi da divlja svinja, zahvaljujući
svojoj uspješnoj reprodukciji i svojstvenoj joj prilagodljivosti
različitim stanišnim uvjetima, ne samo da
uspješno proširuje područje svoje rasprostranjenosti i
održava razmjerno visoku brojnost, nego i da su i kljove
zrelih veprova respektabilne kvalitete (računa se da s
ovog područja muške jedinke s navršenih 7 godina redovito
nose kljove u kategoriji jedne od medalja).
Sudeći po broju i kvaliteti izloženih i ocijenjenih


ju i
kuka divokoza (5) i
ii divojaraca (13), kao daleko najbo


di


lje stanište ove “ljepotice vrleti” nametnulo se lovište
Jablanac na padinama sjevernog Velebita, gdje je ova
divljač uspješno reintroducirana 1974. i 1978.godine.
To je lovište dalo novog prvaka države u rogovima divokoze
(B. Šegota, 2004.), koje je s ocjenom od
118,92 t. nadmašio dugogodišnjeg aktualnog prvaka u
rogovima divojarca iz lovišta Snježnik (115,65 t.). Začuđuje
da na izložbu nije pristigla ni jedna kuka divokoze
s Biokova, koje je lovište 10 godina ranije s preko
40 izloženih trofeja dominiralo na izložbi Zagreb 96.
To se dijelom odnosi i na rogove našeg drugog šupljorošca
– muflona, kojih je ukupno izloženo 67 (na Zagrebu
96 dvostruko više!), pretežito iz moslavačke
Garjevice i senjskog Svetog Jurja. Zlatnom medaljom
nagrađeno je 39 rogova, srebrnom 22 i brončanom 5
rogova. Uz ova dva lovišta kvalitetom muflonskih trofeja
istaklo se rabsko lovište Kalifront Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, čiji je muflon s ocjenom
od 233,60 t. zauzeo solidno treće mjesto na ljestvici
najboljih rogova izložbe. Veseli pojava medaljnih muflonskih
trofeja iz Dugog otoka (208,15 t.), lovišta
Gradina-Krnjača (209,04 t.). Grobnika kod Rijeke
(196,10 t.) i dr.


GORSKI KOTAR PREDNJACI PO KAPITALNOJ ZVJERADI


Od izloženih trofeja krupne zvjeradi na izložbi su
dominirala krzna (13) i lubanje (8) smeđeg medvjeda,
budući da su vuk i ris od 1995. izgubili status divljači i
proglašeni posebno zaštićenim životinjskim vrstama.1
Posjetitelji izložbe mogli su razgledati prvaka i viceprvaka
u krznu smeđeg medvjeda, oba iz Gorskog kotara,
koje su s ocjenama od 488.11 t. lovca P. Balati
n c a i 487,58 t. lovca D. Vr h ov n ik a dijelile svega
0,53 t.! Na izložbi Zagreb 06. prvi put su predstavljena
dva potpuno nova prvaka države, krzno divlje mačke
iz lovišta Višnjevica (Ravna Gora) i lubanja risa iz
lovišta Bjela kosa (Vrbovsko). Krzno je ocijenjeno s
70,00 t. (raniji prvak iz lovišta Merolino-Vinkovci bio
je ocijenjen s 66.03 t.), a lubanja risa s 28,80 t.,
zauzevši odlično 4. mjesto na ljestvici najjačih lubanja
euroazijskog risa svijeta. Već spomenuta lubanja
čaglja iz lovišta Posavske šume lovca D. Abramović
a iz Siska ocijenjena je s 27,83 t. i osvojila zlatno
odličje.2 Prestižnom prvaku Hrvatske u lubanji divlje
mačke iz Velike Kapele ( M. Salopek, 1977.), oci-


Prema propozicijama za nagrađivanje na izložbi su mogle biti
izložene i trofeje zaštićene krupne zvjeradi (vuk, ris), ali uz uvjet
predočenja vjerodostojne isprave da su stečene prije njihova
stavljanja pod zaštitu.


2
Na posljednjoj generalnoj skupštini CIC-a u Abu Dhabiju 2005.
donijet je zaključak po kojemu se lubanja čaglja ima smatrati
službenom lovačkom trofejom s napomenom da se ocjenjuje na
način kako se ocjenjuju lubanje ostalih zvijeri.


jenjenom s 20,00 t., najviše se približila lubanja iz
Vidovače (D. Pavelić, 2004.), koja je s ocjenom od
19,20 t. proglašena prvakom izložbe.


Slika 8. Krzno divlje mačke iz Lovišta Višnjevica (Ravna Gora)
ocijenjeno s 70,00 t., novi prvak Hrvatske
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Uz Stalno nacionalno CIC povjerenstvo za izložbe i
trofeje HLS-a i posebnu 12-članu pomoćnu komisiju
pokrovitelj izložbe Međunarodni savjet za lovstvo i
zaštitu divljači ustanovio je posebnu međunarodnu
komisiju CIC-a za izložbu “U službi prirode” Zagreb
2006. u sastavu: Veljko Var ićak (Slovenija), predsjednik,
Josip To m l j a no v i ć (Hrvatska), tajnik,
Giorgio U m a r i (Italija), Ivica Lo v r i ć (Hrvatska),
Gregor B o lči n a (Slovenija), Alojzije F r k o v ić (Hrvatska)
i Đuro N ik o l a n di ć (Hrvatska), članovi.


Izložbu Zagreb ’06. prati grafički ukusno oblikovan
Katalog lovačkih trofeja obima 113 stranica, u kojemu
je svaka izložena i ocijenjena trofeja, ovisno o trofejnoj
jačini, predstavljena rednim brojem, lovištem i godinom
stjecanja, početnim slovom imena i prezimenom
lovca, brojem točaka, oznakom pripadajuće medalje i
službene verifikacije. Uz popise članova počasnog,
središnjeg i organizacijskog odbora izložbe, odbora za
promidžbu i medije, za idejno rješenje i projekt izložbe
te odbora za postavu i oblikovanje izložbe u njemu su
objavljena službena CIC-ova mjerila za nagrađivanje
lovačkih trofeja te prigodni napisi uz 115. godišnjicu
Lovačkog vjesnika (M. Lekić) i stoljeće dugo gajenje
lovačkih trofeja u Hrvatskoj (A. Frković).


Slika 9. Ad hoc CIC komisija za ocjenjivanje lovačkih trofeja na
izložbi Zagreb 06. (sljeva): Giorgio Umari, Veljko Varićak
i Gregor Bolčina


SLJEDEĆA MEĐUNARODNA IZLOŽBA “OČUVANJE KROZ LOV”


Uz izložbu lovačke fotografije sedmorice stalnih cilju produkcije megatrofeja i dr. Što se daljnje sudbine
suradnika Lovačkog vjesnika (D. B l a ž i na , I. I l i ć , održavanja lovačkih izložbi i službenog stava CIC-a po


V. P f e i f e r, D. P ro k e ž , F. V. Š a b i ć , T. Š p o re r, P. tom pitanju neka posluži izjava predsjednika CIC-a
Vr a ta r ić ) i ulja na platnu animalistice S. R a d i ć, tijekom
svih 10 dana izmjenjivala su se kao popratne
manifestacije izložbe brojna predavanja i tematski
okrugli stolovi naših uvaženih lovnih stručnjaka, znanstvenika
i gostiju. Hrvatski kinološki savez i Klub jamara
i goniča Zagreb predstavili su hrvatske izvorne
pasmine pasa, Klub sokolara Hrvatske rad sa sokolima
i dr. Na izložbi je predstavljen novi Priručnik za ocjenjivanje
lovačkih trofeja HLS-a. Prisutnost nacionalnih
delegacija nekolicine europskih zemalja, koje su
nazočile svečanosti otvaranja izložbe, bila je prilika
čelništvu CIC-a da u organizaciji domaćina HLS-a organizira
prigodni sastanak. Sugerirano je da nacionalne
delegacije lobiraju kod svojih vlada da se učlane u
tu međunarodnu lovačku organizaciju i uplate potrebne
članske doprinose, da postupno prestanu s organizacijom
izložbi lovačkih trofeja sa svrhom natjecanja u
rekorderstvu, prekinu s umjetnim uzgojem divljači u


Dietera Schramma, koju je za boravka u Zagrebu dao
časopisu “Dobra kob”: U Hrvatskoj možete biti ponosni
da možete pokazati ono što druge zemlje Europske
unije, a niti ostatak svijeta, ne mogu – koliko dobro
upravljate svojim prirodnim okruženjem. Vaše prosječne
trofeje, jednako kao i one vrhunske, upečatljivi su
primjeri djelotvorne biološke raznolikosti. Ima li bolje
prilike od organizacije međunarodne izložbe “Očuvanje
kroz lov” u godinama koje prethode. CIC bi bio počašćen
s hrvatskim lovačkim prijateljima sudjelovati u
pripremi takove izložbe na razini EU-a, ako ne i na
svjetskoj razini.


Tekst i fotografije:
Alojzije Frković