DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 76     <-- 76 -->        PDF

smislu predstavio je mlađima posjetiteljima način i
sredstva rada u šumarstvu u nedavnoj prošlosti, a starijim
posjetiteljima probudio nostalgiju i sjećanja na
teško ali sretno vrijeme iz najljepšeg doba njihovog
radnog vijeka. Važan je i sadržaj muzeja koji se dotiče
opće etnološke i ekološke problematike, što govori o
svestranosti šumara i njihovoj važnosti u razvoju i
osposobljavanju pučanstva u ruralnim sredinama Hrvatske.
Za istaći je izvrsna suradnja s Upravom Nacionalni
park “Sjeverni Velebit” i vrlo odgovorni i savjesni
voditelj muzeja šum. teh. Miljenko Tomaić.


Nakon godinu dana iskustva potrebno je ukazati na
neka neriješena pitanja, kako bi se poboljšao rad i kvaliteta
muzeja. U tom smislu neophodno je:poboljšati koordinaciju s turističkim agencijama i
turističkim zajednicama zbog veće posjećenosti;

završiti katalogizaciju eksponata i tiskati višejezične
prospekte;

postaviti više informativnih tablica/ploča s naznakom
sjedišta muzeja;

prikupiti još nekoliko desetaka značajnijih eksponata
i izložiti ih ispred i u zgradi muzeja;

zamijeniti većinu fotografija, jer su promjenom
boje postale nejasne;

riješiti tehnička pitanja sistematizacije voditelja
muzeja i sličnih poslova unutar poduzeća;

povjerenstvo koje je 2004. godine osnovano s ciljem
osnivanja muzeja mora se sastajati svake godine
i rješavati navedene i druge probleme.
Na kraju preporučam kolegama šumarima da i drugdje
u Hrvatskoj osmisle i realiziraju slične projekte.
Nema sumnje da bi danas svaka Uprava šuma u Hrvatskim
šumama d.o.o trebala osnovati jedan objekt sličnog
sadržaja. Za to imamo znanja, prostora i sredstva, a
potreba se nameće sama po sebi, no problem je što je
mnogi od nas ne prepoznaju. Ako to u ovim vrlo složenim
vremenima glede značaja i razvoja naše struke
(nema nas u strateškim i drugim središtima planiranja i
odlučivanja u ovoj zemlji, skloni smo kompromisima pa
i sluganstvu, druge struke nam se vrlo ozbiljno nameću
na naša područja, u velikom smo sukobu privatnog interesa
u državnom dobru u kojemu nas većina radi i slično)
ne prepoznamo sami, drugi neće prepoznati nas.


A da naši uspjesi raduju i one koji nisu u šumarskoj
struci, ali razumiju njenu bit i genezu, svjedoči i zapis
koji su u knjizi dojmova muzeja u Krasnu 16. listopada
2005. napisali djelatnici Osnovne škole fra B. T. Leaković
iz Bošnjaka:


“I mi ćemo uskoro osposobiti naš muzej u Bošnjacima.
Iskrene čestitke.”


Vama dragi Slavonci hvala za posjet i čestitke, Vaš
muzej bit će jednako važan i lijep i istinski će nas
obradovati.


Prof. dr. sc. Joso Vukelić
Predsjednik Povjerenstva za
osnivanje Šumarskoga muzeja u Krasnu


PRILOG ŽIVOTOPISU IVANA GRIGORIJEVIČA JAKOVLJEVA


Opširan prikaz života i rada Ivana Grigorijeviča
JakovIjeva, objavili smo u Šumarskom listu prije
dvije godineĐ Tada smo, na temelju izjava živih svjedoka,
objavili zanimljiv podatak da je I. Jakovljev kao
student šumarstva u Zagrebu bio model znamenitom
hrvatskom kiparu Ivanu Meštrović u (1883-1962)
pri izradi dvaju spomenika Indijanaca na konju, koji su
1928. postavljeni u Grant parku u Chicagu (SAD).


U razgovoru sa stručnjacima i poznavateljima života
i rada kipara I. Meštrovića, obavješteni smo da prema
njihovim saznanjima ne postoji dokumentacijja
aa koj
kojkoja
aa b
bbii
konačno povtrdila točnost naših podataka da je I.
Jakovljev bio model kod navedenih radova.


Skoko M.: Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903– 1997). Šumarski
list br. 7–8., str. 459–464.


2
U dosadašnjoj literaturi pogrešno je navedeno mjesto rođenja Slika 1. Ivan Meštrović, Indijanac s kopljem, bronca. (Snimio ProČizni
Čirsk i ime oca Stjepan. danović u ljevaonici umjetnina, Ilica 83, Zgb, 1927/28.)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 77     <-- 77 -->        PDF

U međuvremenu pronašli smo vjerodostojan izvor
koji to konačno potvrđuje.


Ukratko iz životopisa. Ivan Jakovljev, dipl. ing.
šum., rođen je 1903. u mjestu Nižne Čirsk, Donska
oblast, Rusija, u obitelji Grigorija Jakovljeviča Jakovljeva
i Pelagije rođ. Solodko2. Kao ruski emigrant 1920.
dolazi u Kraljevinu SHS, gdje u Bileći 1924. završava
rusku srednju školu (Donski kadetski korpus). Šumarstvo
je studirao u Zagrebu. Apsolvirao je 1932., a diplomirao
1939.3 Kao apsolvent radio je u BiH, a od
1939–1950. u Hrvatskoj (Crikvenica, Rab, Sušak, Ministarstvo
šumarstva u Zagrebu, Gospić, Garešnica). God.
1950. napušta Hrvatsku i odlazi u Mađarsku, a 1956. u
Taškent (Uzbekistan) gdje je umro i sahranjen 1997.


Na temelju jedne nepotpisane informacije o I. Jakovljevu,
ostavljene u Hrvatskom šumarskom društvu
u Zagrebu krajem 2005.4, saznali smo da je u zagrebačkom
dnevnom listu “Večer” od 24. prosinca 1935.
objavljen vrlo interesantan i za naša istraživanja značajan
članak “Intelektualci kao konobari, šoferi, statisti,
stražari i tramvajski kondukteri” u kojemu nalazimo
i tekst o “apsolventu šumarskog fakulteta, Ivanu
Grigorijeviču Jakovljevu kao Meštrovićevom modelu,
kolporteru Večeri i kazališnom stažistu”.5


U navedenom tekstu uz podatke o I. Jakovljevu naći
ćemo i zanimljive segmente iz kazališnog života tog
vremena u Zagrebu, pa tekst citiramo u cijelosti:


Našli smo ga na njegovom poslu iza kulisa u velikoj
kazališnoj zgradi. Davala se “Lakme”, Delibesova
opera, i upravo je bila stanka između prvog i drugog
čina. Postavljala se scena: Trg nekog indijskog grada.
Redatelj Binički stoji u sredini pozornice. Radnici
podupiru šarene kuće sa tipičnim istočnjačkim zastorima
nad vratima. Iz visine spušta se “horizont”. Na
njemu slikovita i “autentična” Indija. Inspicijent Mužević
pritište na dugmad zvonaca, male žaruljice pale
se i gase. Doskora će početi čin. Sa strane već stoje


3
Za vrijeme studija u Zagrebu Jakovljev je, između ostalog, bio i
član Ćirilo-Metodovog kora osnovanog 1931, s ciljem promicanja
staroslavenskog crkvenog pjevanja u duhu Ćirilometodske
ideje. Kor je djelovao liturgijski u matičnoj crkvi Sv.
Ćirila i Metoda u Zagrebu i drugdje, kao i koncertno u zemlji i
inozemstvu. God. 1936. prilikom proslave pete obljetnice Kora,
Jakovljev je dobio Srebrnu medalju Sv. Ćirila i Metoda za
pjevačke vrline i Spomen medalju o petoj obljetnici.


4
U jednom razgovoru s rusisticom dr. sc. Irenom Lukšić iz Duge
Rese, pretpostavili smo da je informaciju ostavila gđa Tatjana
Puškadija-Ribkin, dipl. ing. kemije iz Zagreba, što se pokazalo
točnim. Objema zahvaljujemo na dragocjenoj suradnji.


5


Ivan Jakovljev sačuvao je do svoje smrti jedan primjerak
spomenutog lista “Večer” iz 1935., koji nam je početkom 2006.
poslala gđa Alla Prohorova iz Taškenta, zajedno s vrlo vrijednom
dokumentacijom Jakovljeva (pisma, slike, svjedodžbe,
potvrde, razglednice iz biv. Jugoslavije, Europe, Azije i dr.).
Naime s A. Prohorovom surađujemo unatrag nekoliko godina i
ta je suradnja prerasla u prijateljstvo. Autor ovog teksta o
Jakovljevu nije se, nažalost, mogao odazvati pozivu obitelji
Prohorove na gostovanje u Taškent.


Slika 2. Ivan Jakovljev (donji red drugi slijeva) bio je član više
pjevačkih zborova u Zagrebu


spremni: okrutni Nilakantha Griff, čarobna istočnjačka
ljepotica Nada Tončić i još ljepša Mallika Milinkovićka,
i pomorski oficiri Rijavec i Grba. Dobro raspoloženi
Joža pripovijeda nešto veselo i svi se smiju. Čak
je i fanatični indijski svećenik Nilakantha zaboravio
da će doskora ubiti nesretnog Rijavca, i prijateljski ga
potapša po ramenu.


U pozadini su oni mali. Oni po 12 dinara na večer.
Statisti. Oni nevažni, no bez kojih ipak ne može biti
predstave. Danas su obijesni engleski matrozi, a u trećoj
slici obući će duge halje, prilijepiti brade i postati
tajanstveni svećenici Budhe.


Među njima je najpopularniji, najviši i svima dragi
Rus “Bukaška”. Bukaška znači nešto sitno, malo, kao
neznatni kukac ili mala bubica. To je opće poznati
“špicname” najvećeg i oko dva metra visokog Rusa
Ivana Grigorijeviča Jakovljeva, apsolventa šumarskog
fakulteta i opernog statiste.


Nadasve interesantan je životni put tog ruskog izbjeglice
iz Njižneg Čirska. Godine 1924. kao dvadesetgo-


Slika 3. Članski karton Ćirilo-Metodovog kora u Zagrebu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Slika 4. Svjedočanstvo o višem tečajnom ispitu Donskog kadetskog korpusa u Bileći (Hercegovina) od 20. 6. 1924.


dišnji mladić dolazi u Zagreb, zapisuje se na šumarski
fakultet, svira balalajku i pjeva bas (“Bukaškin” glas je
vrijedno čuti i on je vrlo cijenjeni član Ćirilometodskog
zbora) u ondašnjoj “Moskvi” preko puta Mesničke ulice.
Po noći svira balalajku, prije podne polazi na predavanje,
a poslije podne – prodaje “Večer”.


Balalajčik – student – kolporter “Večeri” – sve to
pripovijeda Ivan Jakovljev uz potpuno optimistički
smiješak pun životnog elana.


– A sad ste statista? – pitamo.
– Dugo već ja statist – odgovara “Bukaška” sa ruskim
akcentom. – Ima nas tu još puno ruskih i ovdašnjih
studenata. No još prije teatra ja došel u vezu s umjetnošću.
Na Savi, znate, opazili menja, i rekli: Gle, kakav
ogromni i jaki čelovjek! I brzo postal model u Umjetničkoj
akademiji. Tam me videl naš veliki majstor i profesor
g. Meštrović i pozval me da dodjem u njegov atelier
u Gornjem gradu.
– Vi ste dakle imali sreću da vidite našeg proslavljenog
majstora kod rada? Moralo je to biti vrlo zanimljivo,
zar ne?
– Bilo je to čisto jednostavno. Ja dolazil gore u atelier
obično oko jedanaest sati prije podne. Svukal se do
gola, sel i čital novine. Onda je došel gospon profesor,
i mje odpozdravil: Zdravstvujte, Bukaška! Na to ja
uzel luk i strelicu i zajašil na velikog drvenog konja.
Slika 5. Ivan Jakovljev za vrijeme boravka u Ruskom đačkom
domu na Kunišćaku primao je poštu većinom samo pod
nadimkom “Bukaška”.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Nategnul sam luk, napel mišiće i sedel, a gospon profesor
delal svoje Indijance.


– Jeste li štogod razgovarali?
– Kako da ne. Ja šutil, ali gospon profesor sam počel
razgovarat. On vrlo fin i jednostavan gospodin.
Dolazil sam celi mjesec dana svaki dan po pol sata.
– I tako vaš lik sada sjedi u Chicagu i Amerikanci
diveći se Meštroviću gledaju Vas.
– Da. No to nije sve. Za puno skulptura ja bil model.
Jedno vrijeme model, onda malo studije na šumarstvu,
onda balalajka, onda kolporter, onda opet model,
pa statisterija, pa opet malo studije i nekako se živi.
Godine 1932. apsolviral a poslije Božića budet polagat
zadnje ispite.
– A kada postanete inžinjer, šta ćete onda?
– Ne brinem se puno za to. Već se nadje štogod.
“Bukaška” se ne boji rada, pa zato ...
Nije završio rečenicu. Dirigent Jozefović pošao je
na svoje mjesto. Redatelj Binički pljesne rukama:


– Idemo gospodo! Željezni zastor gore! Matrozi na
svoja mjesta! Više svijetla rampi! Vidak, Vidak, dajte
crveno ...
Melodiozna Delibesova glazba zazvuči. Nada Tončić
poravnava svoje zvončiće. Nilakantha se iskašljava.
Rijavec namješta kapu i priteže bijelu uniformu.


“Bukaška” i ostali postavljaju se u odredjene grupe.
Dolazi njihov nastup. Pijani matrozi na trgu indijskog
grada. Treba teturati. Treba biti uvjerljiv. 12
dinara na večer


Ovim prilogom zaključujemo naša istraživanja o
Ivanu Jakovljevu. Naša je upornost na kraju nagrađena.
Jedan davno objavljen i zaboravljen članak u zagrebačkom
dnevnom listu “Večer” pronađen je zahvaljujući
sretnim okolnostima. Sadržaj članka konačno dokazuje
našu tvrdnju izrečenu prije dvije godine da je
Ivan Grigorijevič Jakovljev zaista bio model za Meštrovićeve
Indijance.


Ivan Jakovljev zaslužio je našu pozornost i zahvalnost
za njegov doprinos šumarstvu, glazbenom životu i


Literatura:
Intelektualci kao konobari, šoferi, statisti stražari i
tramvajski kondukteri. “Večer”. God. XVI. Broj
4520. Zagreb, 24. 12. 1935.
Crkveno pjevanje u Hrvatskoj (urednik Goran Ivanišević).
Knjiga izlaganja na simpoziju održanom
u Zagrebu 20. prosinca 2001. povodom 70.
obljetnice osnutka Ćirili-Metodovog kora. Zagreb,
2002.
Ruski emigranti u Hrvatskoj između dva rata. Rubovi,
memorija (Priredila Irena Lukšić). Hrvatsko


Slika 6. Svjedodžba o drugom šumarskom diplomskom ispitu.


kiparstvu u Hrvatskoj. Svoj je vječni mir našao u nama
dalekom Taškentu, a njegov će lik biti trajno utjelovljen
u dva velika Meštrovićeva spomenika, koji predstavljaju
Indijance na konju, od kojih jedan odapinje
luk, a drugi baca koplje


Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli u našim
istraživanjima.


Mladen Skoko, dipl. ing. šum.


filološko društvo. Biblioteka Književna smotra.
Zagreb, 2006.


Skoko, M., 2006: Studenti iz Rusije i Ukrajine koji
su šumarske znanosti apsolvirali u Zagrebu. Šumarski
list br. 5–6, Zagreb (u tisku).