DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 76     <-- 76 -->        PDF

smislu predstavio je mlađima posjetiteljima način i
sredstva rada u šumarstvu u nedavnoj prošlosti, a starijim
posjetiteljima probudio nostalgiju i sjećanja na
teško ali sretno vrijeme iz najljepšeg doba njihovog
radnog vijeka. Važan je i sadržaj muzeja koji se dotiče
opće etnološke i ekološke problematike, što govori o
svestranosti šumara i njihovoj važnosti u razvoju i
osposobljavanju pučanstva u ruralnim sredinama Hrvatske.
Za istaći je izvrsna suradnja s Upravom Nacionalni
park “Sjeverni Velebit” i vrlo odgovorni i savjesni
voditelj muzeja šum. teh. Miljenko Tomaić.


Nakon godinu dana iskustva potrebno je ukazati na
neka neriješena pitanja, kako bi se poboljšao rad i kvaliteta
muzeja. U tom smislu neophodno je:poboljšati koordinaciju s turističkim agencijama i
turističkim zajednicama zbog veće posjećenosti;

završiti katalogizaciju eksponata i tiskati višejezične
prospekte;

postaviti više informativnih tablica/ploča s naznakom
sjedišta muzeja;

prikupiti još nekoliko desetaka značajnijih eksponata
i izložiti ih ispred i u zgradi muzeja;

zamijeniti većinu fotografija, jer su promjenom
boje postale nejasne;

riješiti tehnička pitanja sistematizacije voditelja
muzeja i sličnih poslova unutar poduzeća;

povjerenstvo koje je 2004. godine osnovano s ciljem
osnivanja muzeja mora se sastajati svake godine
i rješavati navedene i druge probleme.
Na kraju preporučam kolegama šumarima da i drugdje
u Hrvatskoj osmisle i realiziraju slične projekte.
Nema sumnje da bi danas svaka Uprava šuma u Hrvatskim
šumama d.o.o trebala osnovati jedan objekt sličnog
sadržaja. Za to imamo znanja, prostora i sredstva, a
potreba se nameće sama po sebi, no problem je što je
mnogi od nas ne prepoznaju. Ako to u ovim vrlo složenim
vremenima glede značaja i razvoja naše struke
(nema nas u strateškim i drugim središtima planiranja i
odlučivanja u ovoj zemlji, skloni smo kompromisima pa
i sluganstvu, druge struke nam se vrlo ozbiljno nameću
na naša područja, u velikom smo sukobu privatnog interesa
u državnom dobru u kojemu nas većina radi i slično)
ne prepoznamo sami, drugi neće prepoznati nas.


A da naši uspjesi raduju i one koji nisu u šumarskoj
struci, ali razumiju njenu bit i genezu, svjedoči i zapis
koji su u knjizi dojmova muzeja u Krasnu 16. listopada
2005. napisali djelatnici Osnovne škole fra B. T. Leaković
iz Bošnjaka:


“I mi ćemo uskoro osposobiti naš muzej u Bošnjacima.
Iskrene čestitke.”


Vama dragi Slavonci hvala za posjet i čestitke, Vaš
muzej bit će jednako važan i lijep i istinski će nas
obradovati.


Prof. dr. sc. Joso Vukelić
Predsjednik Povjerenstva za
osnivanje Šumarskoga muzeja u Krasnu


PRILOG ŽIVOTOPISU IVANA GRIGORIJEVIČA JAKOVLJEVA


Opširan prikaz života i rada Ivana Grigorijeviča
JakovIjeva, objavili smo u Šumarskom listu prije
dvije godineĐ Tada smo, na temelju izjava živih svjedoka,
objavili zanimljiv podatak da je I. Jakovljev kao
student šumarstva u Zagrebu bio model znamenitom
hrvatskom kiparu Ivanu Meštrović u (1883-1962)
pri izradi dvaju spomenika Indijanaca na konju, koji su
1928. postavljeni u Grant parku u Chicagu (SAD).


U razgovoru sa stručnjacima i poznavateljima života
i rada kipara I. Meštrovića, obavješteni smo da prema
njihovim saznanjima ne postoji dokumentacijja
aa koj
kojkoja
aa b
bbii
konačno povtrdila točnost naših podataka da je I.
Jakovljev bio model kod navedenih radova.


Skoko M.: Ivan Grigorijevič Jakovljev (1903– 1997). Šumarski
list br. 7–8., str. 459–464.


2
U dosadašnjoj literaturi pogrešno je navedeno mjesto rođenja Slika 1. Ivan Meštrović, Indijanac s kopljem, bronca. (Snimio ProČizni
Čirsk i ime oca Stjepan. danović u ljevaonici umjetnina, Ilica 83, Zgb, 1927/28.)