DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Osovinski razmak kamiona


Svakom sustava prometnice, na primjer njihovim širinama
i zakrivljenostima (polumjerima krivina), odgovara
određeni međuosovinski razmak. Za uvriježenu šumarsku
dogradnju i skup koji se sastoji od kamiona i


Snaga pogonskoga motora i potrošnja goriva


Dvojbena je tvrdnja u članku o tzv. rasipanju (neekonomičnosti)
izbora motora povećane snage u kamionskim
skupovima ranije nabavljanima, koji su imali ugrađene
motore snage od 315 kW, pa i 346 kW, za razliku
od unajmljenih s ugrađenim motorima od 300 kW (oko
5 – 14 posto manje instalirane snage motora). Iako nema
objava, usporedno je praćenje potrošnje goriva ranijih i
novonabavljenih kamionskih skupova u praksi orijenta-


Ugradnja hidraulične dizalice


Iako se željelo na unajmljene kamionske skupove
ugraditi laganije dizalice od onih koje su se ugrađivale
na prethodne generacije kamiona, to se nije dogodilo.
Naravno, istodobno se ovim izborom željelo postići i
njihovu veću kvalitetu iskazanu izdržljivošću, brzinom
rada, frekvencijom kvarova i dr. No, izbor predmetnih
dizalica ugrađenih na unajmljene kamione značio je
dalje odstupanje od proklamirane tipizacije. Tako je
ugrađena dizalica slovenskoga proizvođača LIV – Postojna.
Iz tehničke je dokumentacije izabrane i ugrađene
dizalice vidljivo da je ona teža od dizalice istoga razreda
(klase) drugih proizvođača. Nadalje, na str. 69, desni


Dogradnja uređaja za mjerenje mase dizanoga tereta


U navedenome se radu navodi da se razmatra dodatna
ugradnja mjernoga sustava za vaganje podizanoga
tereta, njegovo zbrajanje, utvrđivanju raspodjele po
osovinama i dr. Vrijedi napomenuti da su prvi uređaji
provjeravani u hrvatskome šumarstvu prije dvadesetak
godina, a da trenutno rade ugrađena takva dva mjerna


Usporedna studija


Samo objektivno valjana usporedna studija tehničkih
učinaka i gospodarnosti unajmljenih kamionskih voznih
skupova s onima u vlasništvu trgovačkoga društva HŠ-a
d.o.o., može potvrditi ili osporiti vrijednosti tih dvaju
transportnih sredstava. Ukoliko su dosadašnji kamionskih
skupovi stvarno predimenzionirani po vlastitoj masi
i snazi motora, onda treba utvrditi za koje radne uvjete
to vrijedi, u kojemu je razdoblju praćen njihov rad, koli-


Nekoliko općih zapažanja


Svaka je objava u razdobljima rezultat autorskoga
rada i promišljanja, ali i recenzentskoga i uredničkoga


prikolice, upitan je odabrani osovinski razmak za hrvatske
prilike. Uz nepromijenjene karakteristike prometnica,
očito novi razmaci teško mogu biti povoljniji od
onih na ranije uporabljavanim kamionima.


cijski pokazala da u početnomu razdoblju imaju veću
potrošnju unajmljeni skupovi sa slabijim motorima. To
nije iznenađujuće poznavajući značajke prometnica po
kojima se kreću, kada znatni dio vremena motor radi u
području oko najveće snage, poprilično udaljen od područja
najvećega okretnoga momenta i najmanje jedinične
potrošnje goriva.


stupac, t. 2, navodi se: Kod šumarskih hidrauličnih dizalica
s primijenjenim prisilnim hlađenjem hidraličnoga
maziva smanjena je količina potrebnoga maziva za
gotovo 150 l, pa se postiže ušteda na mazivu ... (kraj
navoda). Ostaje nepoznato je li to godišnja ušteda, smanjenje
potrebne količine ulja u cirkulaciju, ili nešto treće,
a znano je da za sisaljke istih karakteristika i dizalice
istoga razreda ne može biti govora o smanjenju količine
ulja koje prisilno cirkulira i struji kroz rashladni sustav
hladnjaka: tek se dogradnjom takva sustava nešto povećava
ukupna mase dizalice.


dizalična kamionska sustava HŠ-a d.o.o., s mjernim
sustavom za utvrđivanje odvage pojedinačnih podiznih
tereta. Na ovim je uređajima obavljeno usporedno ispitivannje
pouzdanosti uređaja, o čemu svjedoči i izvješće
predano upravi tvrtke. Ne postoje spoznaje o sudbini
toga izvješća.


ki su troškovi održavanja takva dva sustava i sl., jer,
poddimenzionirani sustav može za kraće vrijeme pokazivati
kratkotrajno određene prednosti, ali u, na primjer,
sedmogodišnjoj eksploataciji će se tek utvrditi valjanost
pretpostavki. Mnogi slični raniji pokušaji na radovima u
šumarstvu završavali su kratkim radnim vijekom. Sve je
ostalo tek neutemeljeno preptostavljanje.


rada i znanja. Zato se tek navode neke primjedbe vrijedne
možebitno kojega novoga stručnoga osvrta.