DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 67     <-- 67 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


NEKE DVOJBE I ZABLUDE
OKO KAMIONSKIH SKUPOVA1
prinos opisu ovodobnoga stanja


Prvi broj časopisa Nova mehanizacija šumarstva
(nastavno: NMŠ) koji je izašao u prosincu 2005. s oznakom
26. godišta, kao slijednik dvadesetpetgodišnje
Mehanizacije šumarstva, donio je među ostalim na stranicam
65 – 71 članak Ž. Tomašića, Ž. Sučića, M. Slunjskoga
i M. Polačeka pod naslovom “Ovodobno stanje
prijevoza drva kamionskim skupovima u hrvatskom šumarstvu”.
Osim javnog iznošenja autorskog stava o problematici
i položaju šumskoga transporta na tržištu rada
te zakonskih i podzakonskih propisa, u članku su iznijete
i određene stručno-tehničke prosudbe o kamionskim
skupovima kao dijela transportnih sustava pri rukovanju
drvom i to, za do sada uvriježene kompozicije/skupove,
kao i za novo unajmljena sredstva na tzv. lizing (engl.
leasing, najam opreme s mogućnošću otkupa nakon
ugovorenoga razgdoblja).


U svakom je slučaju hvale vrijedan trud uložen u
objavu rada koji se bavi tehničkom sastavnicom biotehničkih
znanosti, u koje spada i šumoslovlje, posebice
kada se govori o dijelu proizvodnoga sustava kakav je,
npr., prijevoz drvnih sortimenata. Ipak, zahtjevnost pri
tumačenju pojava pri uporabi (prije)voznih sustava,
onih u vlasništvu tvrtke kakva je trgovačko društvo “Hrvatske
šume” d.o.o. (nastavno: HŠ) s novounajmljenima
krajem 2005. godine, nije mala ni lagana.


Ponajprije se treba truditi da pri sličnim raščlambama
nije dovoljno samo teorijsko znanje: u razmatranje
treba svatko ugraditi i praktične vlastite spoznaje pro-


Dimenzije sortimenata i tovarni prostor


Uvriježeno se kod nas još uvijek drvni sortimenti izrađuju,
bilo na šumskome radilištu u sječini ili pomoćnome
stovarištu, prema važećim hrvatskim normama za
drvo (HRN). Tako se, pretežno sortimenti iz listača,
izrađuju u duljini od 2 m, rastući po 10 cm na više. No,
pri utovarnom prostoru duljine 6 m ili nešto više, pitanje


Zbog jednogodišnjega razdoblja izlaženja Nove mehanizacije
šumarstva i možebitne objave ovoga osvrta na objavu iz 2005.
koncem zime 2006/07., isti je dostavljen “Šumarskome listu” za
rubriku Izazovi i suprotstavljanja.


izašle iz svakodnevnoga rada, kakav je, na primjer, bila
uporaba kamionskih skupova u HŠ-u. Upravo su se najčešće
na takvim spoznajama temeljili kriteriiji izvedbi
kamionskih kompozicija kao mjerilo njihove uporabljivosti
na prijevozu drvnih sortimenata. Nadalje, takva su
mjerila bila i polazišta pri odlučivanju nabave novih
voznih skupova odnosno poboljšanja njihovih svojstava.
Treći literaturni navod članka koji se bavi kamionskim
skupovima u NMŠ-u, upravo je jedan od rijetkih
domašaja svoga vremena o razmatranoj problematici.


Budući da su neki od autora razmatranoga članka bili
u povjerenstvu koje je predlagalo promicanje novih
rješenja uvažavanih pri nabavi / najmu novih voznih sustava,
pa i rukovoditelji radnih jedinica šumskoga transporta,
trebalo je očekivati i njihovu ugradnju vlastitoga
iskustva u postupak odabira sastavnica za novi kamionski
skup. Iskazi i tvrdnje u članku ne potvrđuju povezbu
šumskih i javnih prometnica, s njihovom kakvoćom
gradnje, terenskih i reljefnih značajki u odnosu na dopuštena
opterećenja, vertikalne i vodoravne zavoje te potrebno
održavanje u svrhu potrajnoga korištenja voznih
sustava, bez većih tehničkih problema. Dakle, nedvojbeno
je da su autori težili stvaranju pogodnijega šumarskoga
voznoga sustava. Jesu li u tome uspjeli? Mnoge
naznake uporabne prakse govore o ozbiljnim nedostacima.
Upravo je poticaj korisnika kamionskih skupova iz
šumarske prakse jedan od razloga ovome osvrtu.


je kako se kod tri para ugrađenih postranih ručica (tzv.
potpornih štica ili ručica), može u dva reda složiti
oblovina duljine 2 m, 2,5 m ili 3 m. Tu može pomoći
samo još naknadno ugrađivanje jednoga para ručica.
Katkada se par ručica uzima s kamiona i ugrađuje na
prikolicu te na taj način omogućuje slaganje kraćih sortimenata
na njezin tovarni prostor. Pritom treba za
kamion izabirati dulje drvne sortimente u svrhu popunjavanja
tovarnoga prostora prihvatljivoga i sa sigurnosnih
razloga i gospodarnosti prijevoza. No, dopuštenje
ugradnje dva para ručica na koju sastavnicu kamionskoga
skupa mijenja, osim iskoristivosti tovarnoga prostora
i odnose osovinskih opterećenja, te možebitnoga prekoračenja
njihovih zakonskih ograničenja.