DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 63     <-- 63 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 353-356
UDK 630* 151


OZLJEDA PTICA GRABLJIVICA – PODACI ZA 2005. GODINU


INJURIES OF PREDATOR BIRDS – DATA FOR 2005


Viktor ŠEGRT*, Emilio MENĐUŠIĆ**, Goran HORVATOVIĆ**,
Marijan GRUBEŠIĆ*, Krešimir KRAPINEC*


SAŽETAK: Ptice grabljivice su kroz stoljeća bile izravan čovjekov konkurent
unutar hranidbenog lanca i ekosustava. Ovaj je razlog između ostalog
postao i uzrokom njihovog čestog progona. Konačni uzrok tome u mnogo slučajeva
je i ozljeđivanje tih istih ptica, te potreba za njihovim zbrinjavanjem,
liječenjem i vraćanjem u prirodu. Isto tako, javila se potreba za analizu i utvrđivanjem
čimbenika koji najviše utječu na njihovo ozljeđivanje unutar Repu


a njblike Hrvatske. Korišteni podaci dobiveni su iz Službe spašavanja grabljivica,


su
Sokolarski centar, za . .


tar, Šibeni
ŠibeniŠibenik
kk za 2005
20052005. godinu
godinugodinu.
Ključne r i j e č i : ptice grabljivice, ozljede,sokolarske tehnike, rehabilitacija.


UVOD – Introduction


Ptice grabljivice kao vrlo bitan i neizostavan dio hranidbenog
lanca danas spadaju u jedan od najugroženijih
segmenata životinjskih vrsta širom svijeta. Kao vrh
hranidbene piramide, bilo kao dio kopnenog ili vodenog
ekosustava, njihova prisutnost ukazuje nam na kvalitetu
okoliša. One su pokazatelji opterećenja okoliša biocidima
ili teškim metalima, i gotovo uvijek reagiraju negativno
na intenzivno iskorištavanje okoline, uništavanje
biotopa, intenzivne melioracije i ostale negativne zahvate
koji uzrokuju promjene u staništu. (S t u b b e , Ch.,
Stubbe, M., Ahrens, Goretzki, 1995).


Širom svijeta postoje centri za zbrinjavanje ptica
grabljivica, u koje dolaze ozlijeđene, iznemogle ili
ptice grabljivice koje su zaplijenjene pri pokušaju krijumčarenja.


U Republici Hrvatskoj od 2000. godine u sklopu
udruge Sokolarski centar u Šibeniku, osnovana je i
Služba za spašavanje ptice grabljivica – Birds of Prey
Rescue Team. U okviru šestogodišnjeg rada Službe
zbrinuto je preko 450 ptica grabljivica i sova koje su iz
Centra vraćene sa 70 % uspjeha od ukupnog broja zaprimljenih
ptica od 2000–2006.


Služba za spašavanje ptica grabljivica ima u gotovo
svim hrvatskim županijama volontere-sokolare koji
predstavljaju vrlo važnu kariku u zbrinjavanju ranjenih
i unesrećenih ptica grabljivica.


Tretman ozlijeđenih ptica, te podaci o povijesti
ozljeda definirane su i uz pomoć dr. vet. med. Gorana
Horvatovića koji je specijalizirao rad na pticama grabljivicama.


MATERIJALI I METODE – Material and methods


Na temelju podataka koji su dobiveni iz Službe za
spašavanje ptica grabljivica, napravljena je analiza
broja zaprimljenih ptica grabljivica, uzroci ozljeda, vr-


Viktor Šegrt, dipl. ing., Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić,
doc. dr. sc. Krešimir Krapinec,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu šuma
i lovstvo, Svetošimunska 25, 10002 Zagreb
Emilio Menđušić, dr. vet. med., Goran Horvatović, Udruga
Sokolarski centar, Služba spašavanja grabljivica, 22000 Šibenik


ste ozljeda te vrste grabljivica koje su najčešće dopremljene
tijekom 2005. godine. Ovdje navedene vrste
grabljivica inače spadaju u strogo zaštićene vrste
Republike Hrvatske i nalaze se na popisu Pravilnika o
proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim
(NN 70/05).


Na temelju zaprimljenih vrsta najveći broj jedinki
su škanjci mišari (Buteo buteo L.), što je i razumljivo s
obzirom na njihovo brojno stanje u Republici Hrvat