DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 62     <-- 62 -->        PDF

R. Rosavec: PARK-ŠUMA “KOMRČAR” NA OTOKU RABU – STANJE I VALORIZACIJA Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 345-352
Da bi se vratio izvorni izgled ovog prostora potrebna Koliko je park-šuma estetski važna, toliko je važna i
je intervencija čovjeka. Ponajprije potrebna je intervenbiološko-
ekološki i rekreacijski. Budući je park-šuma
cija u pripomoći autohtonoj vegetaciji u razvoju. Na Komrčar relativno mala po površini, ali heterogena po
mjestima gdje je ona suviše razvijena usporiti njezin prostornim, reljefnim, biološko-ekološkim i vegetacijrast,
a na mjestima gdje je ona oskudna potrebno je po-skim čimbenicima, glavna okosnica rada s Komrčarom
boljšati uvjete za njezin razvoj. Osim vegetacije za park-mora biti usmjerena na njegovo zoniranje. Upravo iz tog
šumu su značajni i vrtno-arhitektonski elementi (ko-zoniranja proizaći će rješenja funkcionalno, estetski i
šarice za otpatke, stolovi, klupe) koje je potrebno kvabioekološki.
Kroz dodatne sadržaje park-šuma može i
litetno uklopiti u ovaj prostor. Raspored staza kroz park-mora naći svoje mjesto u imidžu Raba i njegovoj turistišumu
Komrčar je povoljan, ali je potrebno, zbog stačko-
gospodarskoj prezenzaciji.
rosti, pojedine obnoviti i time opravdati njihovu svrhu.


LITERATURA – References
H o r v a t ić , S., (1934): Flora i vegetacija otoka Raba. Š im i č ić , J., (1968): Izvještaj o stanju šteta u park-
Akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb. šumi Komrčar na Rabu. Rab.
Petračić, A., (1938): Zimzelene šume otoka Raba. Š p a n j o l , Ž., (1991): Zaštita prirode u općini Rab.
Glasnik za šumske pokuse 6: 3–60, Zagreb. Magistarski rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Rab – otok mora, sunca i ljepote (monografija II izdaZagrebu.
nje). Izdavač GZH; Zagreb 1987. Španjol, Ž., S. Wolf, 1994: Biološko-ekološka i pro


Rauš, Đ., (1981): Park Komrčar na Rabu – hortikul-storna valorizacija park-šume Komrčar na Rabu.
turno, estetsko i turističko značenje. HortikultuŠumarski
list CXVIII, (5–6): 153–165, Zagreb.
ra 3: 3–11, Zagreb. Š p a n j o l , Ž.
Ž.Ž.,j o l , 1995: PrirodnaZZRaba, 426 str.,


, 19
Rauš, Đ., (1983): Parkovi otoka Raba i njihovo horti-Grad Rab.
kulturno i estetsko i turističko značenje. Zbornik Š p a n j o l , Ž., 1996: Biološko-ekološke i vegetacijske
Roberta Visianija Šibenčanina (247–266), Ši-posljedice požara u borovim sastojinama i njihobenik.
va obnova. Disertacija. Šumarski fakultet Sve-
Rosavec, R., (2004): Park-šuma Komrčar na otoku učilište u Zagrebu.
Rabu. Diplomski rad. Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb.


SUMMARY: The present park-forest used to be a grazing area for the cattle of
the citizens of the town of Rab. However, Pravdoje Belia, the chief forest ranger
of Rab, saw a different purpose for this area and decided to have it afforested.
The fiercely opposing citizens went so far as to pull out the planted seedlings, but
he did not waver in his intent. His efforts resulted in an exceptionally beautiful
green area, which the Nature Protection Institute in Zagreb entered in the registry
of protected sites of nature as a natural reserve on March 15, 1965. According to
the valid legislation, this area belongs to the category of park-forest.


The current vegetation is very different from the vegetation growing during
Pravdoje Belija’s life and immediately upon his death. Today, autochthonous vegetation
prevails, but is relatively severely devastated out of lack of care for its
growth and development.


The entire 8,3 ha of Komrčar park-forest, containing a large number of densely
growing trees, has been divided into smaller segments or plots to enable accurate
measurements and obtain reliable results. The plots are limited by walking
paths through the park. A total of 37 plots have been established. The floral composition
has been identified in each plot (tree layer, shrub layer, the layer of
ground vegetation).


It should be pointed out that the whole area of the park-forest is divided into
zones for easier use, maintenance and interventions in the park composition.
Key words: Rab, Komrčar, vegetation, management, biological-ecological
valorization