DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 57     <-- 57 -->        PDF

R. Rosavec: PARK-ŠUMA “KOMRČAR” NA OTOKU RABU – STANJE I VALORIZACIJA Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 345-352
Slika 4. Park-šuma Komrčar


Figure 4 Park-forest Komrčar
(Foto: Damir Barčić)


Slika 3. Stari bor uklopljen u autohtonu vegetaciju
Figure 3 Old pine tree in autochthonous vegetation


(Foto: Damir Barčić)
Slika 5. Staze u park-šumi Komrčar
Figure 5 Pathway in Park-forest Komrčar


(Foto: Damir Barčić)


Tablica 1. Sloj drveća (plohe 1 – 20)
Table 1 Tree layer (plots 1 – 20)


Broj pokusne plohe Sloj drveća – Tree layer
No of ext. plot 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Zona – Zone II II II II II II II II II II II II II I II II II II II II
Pokrov. – Cover (%) 75 70 75 80 75 75 80 60 70 65 80 75 75 80 55 65 90 90 65 70
Vrsta – Species
Hrast crnika


+ + + + + + + + + + + + + + +


(Q. ilex).
Obični čempres


+ + + + + + + + + + + +


(C. sempervirens)
Alepski bor


+ + + + + + + + + + + + + + + + +


(Pinus halepensis)


Arizonski čempres


(C. arizonica)
+ +
Atlaski cedar
(Cedrus atlantica)
+ +
Pinija


(P. pinea)
+
Lovor
+ + +


(Laurus nobilis)
Primorski bor


+ + + + + +


(Pinus pinaster)