DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 56     <-- 56 -->        PDF

R. Rosavec: PARK-ŠUMA “KOMRČAR” NA OTOKU RABU – STANJE I VALORIZACIJA Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 345-352
Iako je ovaj prostor turistu, šetaču prekrasan i neponovljiv,
svaki malo bolji poznavatelj vegetacije i njezinog
izgleda te pejzažno-arhitektonskih elemenata i


METODE ISTRAŽIVANJA
Zbog velikog broja i velike gustoće stabala, a radi što
preciznijih mjerenja i dobivanja pouzdanih rezultata,
čitava park-šuma Komrčar, u površini od 8,3 ha, podijeljena
je na manje segmente, odnosno plohe. Pojedina
ploha ograničena je šetnim stazama kroz park, pa plohe
nemaju iste dimenzije. Na taj način dobili smo 37 ploha.
Na svakoj plohi utvrđen je florni sastav (sloj drveća, sloj


problematike primijetit će mnoge nedostatke. Kako ti


e p
e postali nepremostivi, potrebno je hitno


nedostaci ne b
bbi
ii
i i


intervenirati i poboljšati stanje park-šume Komrčar.


– Methods of the research
grmlja, sloj prizemnog rašća) i utvrđena je pokrovnost
sloja drveća koja je izražena u postocima.
Općenito, u radu se daju smjernice za revitalizaciju
i poboljšanje stanja te gospodarenje ovim objektom,
gledajući taj zeleni prostor kao jedinstvenu biološkoekološku
i pejzažnu cjelinu.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results


Prema Španjol & Wolf (1994) sam prostor
park-šume Komrčar podijeljen je u tri prostorne, funkcionalne
i biološko-ekološke zone (vidi kartu) glede
raznolikosti, a to su:


I zona – zaštitna zona (usko područje park-šume
prema moru)
I I zona – zona park-šume (središnji dio park


– zona parka (rubni dio park-šume okrenut
prema gradu)
Neovisno o zonaciji, čitava park-šuma podijeljena
je na 37 ploha, koje omeđuju postojeće staze.
Florni sastav svake pojedine plohe prikazan je u dolje
navedenim tablicama. U njima je dana i pokrovnost
sloja drveća i zonska pripadnost svake pojedine plohe.


Karta 1. Park – šuma Komrčar na otoku Rabu
Map 1 Park-forest Komrčar on the Island of Rab


Slika 1. Spomenik Pravdoju Beliji u park-šumi Komrčar Slika 2. Vizura na more iz park-šume Komrčar


Figure 1 Monument to Pravdoje Belija in Park-forest Komrčar Figure 2 View on the sea from Park-forest Komrčar
(Foto: Damir Barčić) (Foto: Damir Barčić)