DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 48     <-- 48 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
Grafikon 1. Linearni trend rasta stabla u debljinu po dobi ( d = - 0,2682 + 0,3759 t),
po pravilu zlatnog reza


Graph 1 Linear trend of growth of tree in thickness by age (d = - 0,2682 + 0,3759 t) along the rule


of gold section


Dijagonala AB vrtložnog pravokutnika (Slika 2.) siječe
pravokutnik BCDE u točki F koja je točka zlatnog
reza. Ista dijagonala siječe pravokutnik BDFG u točki
J, koja ja točka zlatnog reza tako “ad finitum”, jednakokutnom
spiralom do jedne točke u kojoj se sijeku dijagonale
svih “zlatnih pravokutnika”.


Povezujući lukove četvrtina kružnice, promjera jednakih
stranicama “zlatnih kvadrata” unutar “zlatnih
pravokutnika”, konstruira se jednakokutna spirala,
slična onoj na školjki iz roda Nautilus.


Analizom linearne funkcije debljinskog rasta stabla
bukve d = - 0,2682 + 0,3759 t potvrđuje se postojanje
pravila zlatnog reza i Fibonaccijevog niza.


Koeficijent b = 0,382... (tangens kuta nagiba dijagonale
pravokutnika na Slici 2.) jednak je vrijednosti
dužine EC = a = 1/0 2 = 0,382, ako je AC = c = 1,000,
a = 1/0 = AE = 0,618.


Ako se regresijski koeficijent (b = 0,3759) linearne
funkcije rasta prsnih promjera d= - 0,2682 + 0,3759 t
prikaže kao brzina rasta, to jest kao godišnji prirast,
id = Ad/ At ili trigonometrijski, kao tangens kuta što ga
pravac zatvara s osi (x = t), tada je tga = 0,3759. Godišnji
prirast je dakle 0,3759 cm. Za 100 godina prsni promjer
trebao bi biti 37,59 cm, no on je reduciran regresijskom
konstantom a = - 0,2682, te iznosi 37,32 cm.


Tijekom životne dobi prosječna brzina debljinskog
rasta stabla (debljinski prirast) “teži” uvjetno nazvanoj
vrijednosti, b modul.


Na rast stabla u debljinu, osim sile rasta, utječu
vanjske, prisilne sile koje mijenjaju brzinu i smjer rasta.
Za svaku vrstu drveća postoji karakterističan “modul
rasta”, koji se kao veličina mijenja pod vanjskim


utjecajima. “Modul rasta” je zapravo regresijski koeficijent
linearne funkcije (b), koji mjenja smjer i brzinu
za svaku vrstu drveća uzrakovanu vanjskim utjecajima,
no promjene ne utječu na proporcije rasta stabla u
vremenu. Omjer zlatnog reza, koji geometrijski slijedi
razvoj jednakokutne spirale ostaje isti, iako su veličine
spirala različite za vrste drveća pod utjecajem vanjskih
faktora rasta.


Ako se, primjerice, Š p i ra nč e v e (1975), prirasnoprihodne
tablice rasta prsnog promjera po dobi za bukvu
od I. do IV. boniteta izravnaju linearnim jednadžbama
oblika: d = a + b t,


dI = - 0,2046 + 0,4055 t,


d I 1,3002 + 0,3639 t,


d - 0,3734 + 0,3105 t,


III


d IV 0,1264 + 0,2744 t,


tada je za I- bonitet b modul = 0,4055,


za za II- bonitet b modul = 0,3639,


za III- bonitet b modul = 0,3105,


za IV- bonitet b modul = 0,2744.


Lošiji bonitet pokazuje manji bmodul, a on je pokazatelj
vanjskih, prisilnih sila koje djeluju na debljinski
rast stabla.


Ako se usporedi rast prsnog promjera bukve za
EGT-II-D-11 (bukva sa šašem, Bezak et all,1989) sa
Špirančevim bonitetima za bukvu može se zaključiti
da odgovara I/II bonitetu.


(Špiranec je izravnavao rast prsnog promjera funkcijom
parabole, primjerice za bukva II. bonitet,
d = - 5,8733 + 0,5027 t – 0,0008 t 2).


Rast prsnog promjera, po pravilu zlatnog reza hrasta
lužnjaka na prvom bonitetu za srednje (kodomi