DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 46     <-- 46 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
pova u prostor-vremenu konstantno uspostavlja život-Iz istih tablica izjednačen je koeficijent širine krošnu
ravnotežu. nje (b) po dobi (t) funkcijom:


Za određivanje funkcija debljinskog i visinskog b = 22,3364 – 0,0363 t, D = d


rasta za model pravila zlatnog reza ili Fibonaccijevog . b


niza korištene su prirasno-prihodne tablice B e z ak et 100


Oblični broj (f) izračunat je iz poznatih veličina ta


all., 1989, EGT-II-D-11 (šuma bukve sa šašem). Poda


rifnog niza (Zel i ć , 2005) po formuli Špiranca:


ci u prirasno-prihodnim tablicama odnose se na “sred


v = a* d b* h c,


nje sastojinsko stablo glavne sastojine”.


f = 0,4001 + 0,002 d + 0,00001361 d 2,


Za razvijanje modela debljinskog, visinskog i vo-


Temeljnica stabla po dobi izračunata je po formuli:


lumnog rasta i prirasta stabla u šumi, po pravilu zlatnog
reza, odnosno Fibonaccijevog niza, nije korišteno g = d 2 ./4,
tzv. “srednje sastojinsko stablo” ni klasifikacija stabala Volumen stabla po dobi izračunat je po formuli:
po Kraftu, odnosno tzv. atraktor srednje fenotipskog v = d 2 ./4 * h * f ,
modela oblika krošanaja stabala (Dubravac, 2002)


Broj stabala (N) trokutnog rasporeda na površini 1 ha


nego je pretpstavljeno da sva stabla određene dobi ra


izračunat je po formuli:


stu pod jednakim uvjetima na površini 1 hektar, među-


N = 1000 / b 2 * 0,866,


sobno udaljeni po trokutnom rasporedu (Pranjić i


Temeljnica po hektaru (G) izračunata je kao umno


Lukić, 1997).


žak broja stabala po ha (N) s temeljnicom jednog staba


d) Primjenjene matematičke funkcije la određene dobi (g) po formuli:
G = N * g,


Korištenjem podataka iz prirasno-prihodnih tablica


Volumen po hektaru (V) izračunat je kao umnožak


Bezak et all., 1989, EGT-II-D-11 (šuma bukve sa


broja stabala po ha (N) s temeljnicom jednog stabala


šašem) izračunate su sljedeće funkcije debljinskog i


određene dobi (v) po formuli:


visinskog rasta:


V = N * v,


d = - 0,2682 + 0,3759 t,


h = 2,1382 + 0,4316 t – 0,0014 t


REZULTATI Results


Primjenom odabranog modela i matematičkih funkrezultati
prikazani u Tablici 1.


veni


cija po opisanoj metodi rada izračunavanjem su dobi-


Tablica 1. Biometrijski parametri debljinskog, visinskog i volumnog rasta stabla bukve u šumi
Table 1 Biometrical parameters of breast height diameter, height growth, volume growth of beech in the forest


Prsni Oblični Koef. šir. Širina TemeljBroj
Temelj. Volum.
Starost promjer Visina broj krošnje krošnje nica Volum. stabala po ha po ha
Age Breast Heigh Form Crown Crown Basal Volume No of Basal area Volume
t diameter factor width coeff. width area trees per ha per ha


godina d h f b D g v N G V
m2 m3 m2 m3


year cm m m


1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 11


5 1,61 4,26 0,443 22,28 0,359 0,00020 0,00030 89636 18,268 34,518
10 3,49 6,31 0,447 22,21 0,775 0,00096 0,00270 19215 18,381 51,908
15 5,73 8,30 0,451 22,14 1,189 0,00226 0,00848 8169 18,494 69,242
20 7,25 10,21 0,455 22,07 1,600 0,00413 0,01918 4510 18,609 86,510
25 9,13 12,05 0,459 22,01 2,009 0,00654 0,03623 2862 18,724 103,703
30 11,01 13,83 0,464 21,94 2,415 0,00951 0,06100 1980 18,841 120,812
35 12,89 15,53 0,468 21,87 2,818 0,01304 0,09479 1454 18,959 137,827
40 14,77 17,16 0,473 21,80 3,219 0,01712 0,13886 1114 19,078 154,738
45 16,65 18,73 0,477 21,73 3,618 0,02175 0,19438 882 19,198 171,532
50 18,53 20,22 0,482 21,66 4,014 0,02694 0,26248 717 19,319 188,196
55 20,41 21,64 0,487 21,60 4,407 0,03269 0,34422 595 19,441 204,717
60 22,29 22,99 0,491 21,53 4,798 0,03899 0,44056 502 19,564 221,079
65 24,17 24,28 0,496 21,46 5,186 0,04584 0,55241 430 19,689 237,266
70 26,04 25,49 0,501 21,39 5,551 0,05325 0,68059 372 19,815 253,260