DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 45     <-- 45 -->        PDF

J. Zelić: RASTE LI DRVEĆE U ŠUMI PO PRAVILIMA ZLATNOG REZA I FIBONACCIJEVOG NIZA? Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 331-343
jem teži. Atraktor je dio faznog pomaka (co) kojemu
svaka točka koja je započela gibanje blizu njega, sve
više se približava. Kako prolazi vrijeme bliska područja
stežu se prema stablu”.


Konačno, kao brzinu promjene periodičkog gibanja
(brzinu promjene brzine periodičkih oscilacija, titraja)
rasta i prirasta šume u dvama bliskim trenucima (t),
Bezak predstavlja općim formulama, kao ((//), što je
druga derivacija puta (s) po vremnu (t):


cija kvadratne funkcije (kao brzina visinskog prirasta)
bit će konstanta (2 c).


Modeliranje pretpostavlja da pri visinskom rastu
stabla, osim sile rasta postoje i sile otpora rastu (prigušene
sile) koje su imanentne svakom stablu, te imaju
otpor rastu k = 2 c.


Oscilacije u visinskom rastu svake vrste drveća tijekom
životne dobi stabla uzrokovane su vanjskim, prisilnim
silama.


y/d= Ae -k tsin (cOpd t -(p), rast debljinske strukture, Očitovanje prigušenih gibanja visinskog i volumxi/
h = Ae -k t sin ((Oph t -ep) -A sin (d t), za rast vinog
rasta stabla po Bezaku može se tretirati, primjeri


sinske strukture.


c) Odabiranje modela rasta stabla po pravilu
zlatnog reza i Fibonaccijevog niza


Za razmatranje modela rasta stabla u šumi po pravilu
zlatnog reza i Fibonccijevog niza, nezavisno o bonitetu
i distribuciji prsnih promjera, uzimajući u obzir
naslućeni trend rasta stabla u debljinu (do beskonačnosti)
i prigušeni trend rasta stabla u visinu, prikazat će se
debljinski rast linearnom funkcijom (pravac), a visinski
rast funkcijom drugog stupnja (parabola), dakle
matematičkim funkcijama u kojima se ne uvažava periodičko
gibanje.


d = a + b t, za rast u debljinu,


d -prsni promjer (cm), h -visina (m), t -vrijeme
(godina) a, b, c -konstante funkcije.


Prirast stabla (brzina promjene debljinskog rasta) u
debljinu tretirat će se kao prva derivacija linearne funkcije,
što znači da je debljinski prirast jednolik i jednak
redukcijskom koeficijentu (b), a druga derivacija linearne
funkcije (kao brzina promjene brzine rasta) bit će


k= 0.


Kao mjerna jedinca za debljinski rast primjenjuje se
stoti dio lm, to jest 1 cm. Mjerna jedinica je dakle jedinični
razlomak (1/100).


Modeliranje rasta u debljinu linearnom funkcijom
pretpostavlja da je pri debljinskom rastu unutarnja sila
rasta harmoničnog gibanja, jer sila otpora rastu (k), kao
komponenti prigušenih gibanja teži prema nuh (k —> 0),
a prisilno gibanje uzrokovano je vanjskim utjecajima,
primjerice promjeni širine i dužine krošnje pod utjecajem
elektromagnetskog zračenja (svijetlosti, topline).
Dakle, kod debljinskog rasta, koeficijent otpora rastu
k = 0. Rast stabla u debljinu očitava se kao rast linearne
funkcije rasta u vremenu, odvija se jednohko po pravilu
zlatnog reza ((j) = 1,618...) i Fibonaccijevog niza, no u
tome se ne očituje prigušeno gibanje (otpor rastu) već je
uvjetovano unutarnjom strukturom stabla.


Prirast stabla u visinu (brzina visinskog rasta) tretirat
će se kao prva derivacija funkcije drugog reda (parabole),
imat će oblik linearne funkcije, a druga deriva


ce, iskazom koeficijenta pulsacije (cOph) i koeficijenta
otpora rastu (k). Budući daje koeficijent pulsacije izraz
periodičnog gibanja mase (m) u vremenu (t), s mogućnošću
titraja proizvoljno male mase (m), proizvoljno
visokefiČekvencijeu proizvoljno kratkom vremenu,
to će njegovo “prigušenje" izraženo koeficijentom otpora
(k) također “oscilirati" sukladno koeficijentu pulsacije
((Oph).


Iako i kod debljinskog rasta postoji u fiziološkom
genetskom kodu sekvenca izražena koeficijentom pul


to pu


sacije koeficijent otpora (k) jednak je nuli, t
tte se ne


i, e se


Z


očituje kao prigušeno gibanje. Njegovo periodičko gibanje
rasta očituje se posredno, putem visinskog prigušenog
gibanja rasta, “prigušenim” volumnim rastom
stabla.


Prisilna gibanja, kao očita stvarnost djelovanja na
debljinski, visinski i volumni rast, uzrokovana primjerice
elektomagnetskim zračenjem, gravitacijom, strujanjem
zraka, količinom vode i minerala, bit će modelom
relativizirana.


Volumni rast i razvoj stabla, kao prostomo-vremenska
funkcija rasta stabla u debljinu i visinu, reducirat
će se samo na temeljno načelo svojstveno živom biću,
uzrokovano njegovom unutarnjom strukturom. Želi
ć, 2000, ovo temeljno načelo rasta naziva “koeficijentom
unutarnje strukture rasta” (r), koji se kreće između
vrijednosti 1 i 4.


Prisilna gibanja u rastu stabla su rezultat okolišnih
faktora i ne leže u temelju unutarnje strukture rasta.
Eksperimentalno se može utvrditi neke od najvažnijih
parametara prisilnih sila rasta (vrsta, bonitet staništa,
klimatski faktori, svijetlo, toplina, distribucija prsnih
promjera stabala u određenoj dobi sastojine) koji se mogu
uvrstiti u “kompleksnu jednadžbu” rasta i razvoja.


Za rast volumena stabla, kao “sintetskog” pokazatelja
debljinskog i visinskog rasta izraženog jezikom
matematike može se reći da je volumen unija skupova
debljinskog rasta bez prigušenih gibanja i visinskog
rasta s prigušenim gibanjima. Volumni rast i prirast poprima
dakle karakteristike jednog od skupova, prigušenog
visinskog rasta, te ima također prigušeni rast i
prirast. Od drugog skupa vrijednosti rasta u debljinu


ti ra
poprima karakteristike omjera rasta, te kao unija sku


, te