DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 319-329
UDK 630* 321 + 325 (001)


ZNAČAJKE DOZNAČENIH BUKOVIH STABALA PO VRSTI SIJEKA
U SJEČINAMA BJELOVARSKE BILOGORE I UTJECAJ
NA STRUKTURU SORTIMENATA


FEATURES OF ASSIGNED BEECH TREES ACCORDING TO THE TYPE OF FELLING
IN THE FELLING AREAS OF BJELOVARSKA BILOGORA AND THEIR
INFLUENCE ON THE ASSORTMENT STRUCTURE


Marinko PRKA*


SAŽETAK: Istraživana je zastupljenost doznačenih stabala po debljinskim
razredima i vrsti sijeka te njihov utjecaj na sortimentnu strukturu pojedine
vrste sijeka.


Doznačena primjerna stabla razvrstana su prema najizraženijim vanjskim
značajkama u devet grupa (kategorija). Istraživanje je provedeno na ukupno
36 objekata gospodarske jedinice Bjelovarska Bilogora. U objektima oplodnih
sječa podaci su prikupljani u više navrata (sjekova). Na taj je način razvrstano
2.308 doznačenih stabla u ukupno 46 navrata (sjekova). Svi objekti
pripadaju ekološko-gospodarskom tipu II-D-11 i uređajnom razredu BUKVA
s ophodnjom od 100 godina.


Postotna zastupljenost stabala s pozitivnim utjecajem na sorimentnu
strukturu, ovisno o vrsti sijeka, kreće se oko 50 % kod proreda i pripremnog
sijeka te oko 60 % kod naplodnog i dovršnog sijeka.


Na ukupnost strukture drvnih sortimenata pojedine vrste sijeka najveći utjecaj
imaju srednje debela i debela stabla, odnosno stabla iz debljinskih razreda
većih od 41 cm prsnog promjera. Razlog tomu je činjenica da samo ta
stabla potencijalno mogu sadržavati najkvalitetnije drvne sortimente (prema
Hrvatskim normama proizvoda iskorištavanja šuma iz 1995) zbog minimalnih
dimenzija propisanih za najkvalitetnije drvne sortimente. Postotna zastupljenost
i razlika postotnog udjela broja stabala prsnog promjera većeg od
41 cm s pozitivnim utjecajem na sortimentnu strukturu raste od proreda prema
dovršnom sijeku.


Postotak zastupljenosti od strane čovjeka oštećenih stabala raste od proreda
prema dovršnim sjekovima što se može povezati s intenziviranjem radova
iskorištavanja šuma u vrijeme oplodnih sječa.


Nužno je razlučiti sortimentnu strukturu sastojine od sortimentne strukture
sječine (određene vrste sijeka). Porast postotnih udjela kvalitetnih drvnih
sortimenata po debljinskim stupnjevima od proreda prema dovršnim sjekovima,
pravilnost je uvjetovana našim odlukama, odnosno stručnim provođenjem
uzgojnih zahvata doznake stabala za sječu. Ta je pravilnost stalna u
onoj mjeri u kojoj su takvi načini a i način nihovog provođenja


čini gospodarenj
gospodarenjgospodarenja i način nihovog provođenja.
Ključne riječi: bukove


sječine, sortimentna struktura, oštećenja stabala


*
Dr. sc. Marinko Prka, dipl. ing. šum.
Hrvatske šume – Direkcija, Zagreb
marinko.prkaŽhrsume.hr