DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
Kora siva do crna. Kora siva do maslinastosmeđa.
11. 4 Kora gornjih grana svjetlosiva, više Kora gornjih grana siva do crvenkasta
godina ostaje glatka. ili narančasta, ubrzo postaje plutasta.
12. 4 Krošnja nepravilno lepezastog oblika Krošnja okruglasta, donje grane u luku otklonjene.
s priklonjenim granama.
13. 4 Zelena do purpurna pigmentacija vidljiva Bez pigmentacije u fotosintetskom sloju
u fotosintetskom sloju ispod epiderme ispod epiderme dvogodišnjih izbojaka.
dvogodišnjih izbojaka.
14. * 4 Lenticele gotovo poravnate s površinom Lenticele nešto uzdignute, upadljive.
izbojka, nisu upadljive.
15. 4 Ožiljci otpalih listova obično strogo nasuprotni. Ožiljci otpalih listova često nisu nasuprotni,
već je jedan od njih nešto niže.
16. 4 Postrani ožiljak otpalog lista klinolik i sveden Postrani ožiljak otpalog lista okruglast
u obliku luka. ili pod širokim kutem.
Vegetacijski period
ČČ 1 Vrat tučka crven do purpuran. Vrat tučka zelen.
18. * 2 Liske s jasno izraženim peteljčicama. Peteljčice liski nisu jasno izražene.
19. * 2 Epiderma s donje strane liski bjelkasta. Epiderma s donje strane liski zelena.
20. 2 Supke duguljasto eliptične. Supke uske i dugačke.
21. 3 Prolistavanje uljasto sjajno. Prolistavanje “suho” ili pustenasto.
22. * 4 Liske s donje strane gole ili dlakave samo Liske s donje strane rijetko dlakave ili pustenaste.
uz središnju žilu i postrane veće žile.
23. 4 Rub liski u klijanaca s brojnim Rub liski u klijanaca gol ili s rijetkim dlačicama.
kratkim dlačicama.
24. * 5 Obično 7 ili 9 liski. Obično 5 ili 7 liski.
25. * 5 Liske duguljaste do jajaste, obično Liske lancetaste ili lancetastojajaste do duguljaste
naglo ušiljene. ili eliptične, ušiljena do tupa ili šiljasta vrha.
26. * 5 Liske često blago nazubljene, ali mogu biti Liske često napiljene, ali mogu biti i blago
i gotovo cijela ruba. nazubljene ili gotovo cijela ruba.
27. 5 Lišće u jesen žute, zlatne ili purpumozlatne boje Lišće u jesen žute ili zlatne boje.


da se radi o američkom bijelom jasenu, dok je zeleni Američki bijeli jasen ima u prosjeku dvostruko dulje
vrat tučka značajan za pensilvanski jasen. Prema našim peteljčice liski, dok su u pensilvanskoga jasena peteljsaznanjima
i u pensilvanskoga jasena vrat tučka može čice slabije izražene, a liske ponekad mogu biti i sjedeimati
jače ili slabije izraženu crvenkastu nijansu, što će. Liske su u američkoga bijelog jasena često naborane
posebno dolazi do izražaja za hladnih proljetnih jutara i i bez sjaja, gotovo cijela ili većinom samo u donjoj
slabog mraza. I neke druge morfološke značajke u znatpolovici
orijetko napiljena ili narovašena ruba, u jesen
noj mjeri olakšavaju determinaciju američkoga bijelog i često crvenkasto do purpurno obojene. U mladih biljaka
pensilvanskoga jasena. Tako je u američkoga bijelog jaameričkoga
bijelog jasena rub liski je trepavičavo dlasena
širina vršnih pupova veća od njihove dužine, obič-kav. Pensilvanski jasen ima s gornje strane glatke i često
no su smeđe boje i tupa vrha. Dužina vršnih pupova je u sjajne liske napiljena ruba, koje su u jesen većinom
pensilvanskoga jasena veća od njihove širine, rđasto-žuto, rjeđe crvenkasto obojene. Američki jasen ima krasmeđe
su boje i ušiljena vrha. Gornji rub ožiljka otpalog će i šire perutke u kojih krilce zahvaća samo gornju trelista
je u američkog bijelog jasena jače urezan, tako da ćinu ili polovicu sjemenke koja je kraća i deblja, proje
sa strane pup u njega umetnut, dok je u pensilvanskog sječnog promjera 2–3 mm, nego u pensilvanskoga jasejasena
gornji rub ravan ili slabije urezan. na u kojega promjer sjemenki iznosi 1–2 mm.


ZAKLJUČAK - Conclusions


Na temelju literaturnih podataka može se zaključiti pensilvanskoga jasena po trepavičavo dlakavom rubu
da je jedina značajka po kojoj se američki bijeli i pen-liski. Ostale morfološke značajke ovih dviju vrsta nisu
silvanski jasen mogu pouzdano razlikovati prisutnost pouzdane za njihovo međusobno razlikovanje. No,
voštanih tvorevina s donje strane lista američkog bijeistodobno
promatranje više drugih morfoloških značajlog
jasena. One su vidljive pod mikroskopom, a razviki
je u većini slučajeva dovoljno za determinaciju tijaju
se u dobi od 3 do 5 godina. Mlađe biljke ame-pičnih jedinki ovih dviju vrsta.
ričkoga bijelog jasena se razlikuju od mladih biljaka