DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
van kao F. pennsylvanica, a varijetet s golim izbojcima ekoloških, pa i gospodarskih značajki prilično razlikuju.
kao F. lanceolata. A n i ć (1946) za američki bijeli jasen Tako se loše značajke poput zakrivljena debla i slaba
navodi: “Listići su većinom cijela ruba, ozdo bjelkasto-rasta pensilvanskoga jasena nepravedno pripisuju drusivi,
goli. Cvjetovi su jednospolni ili dvodomni, goli…” goj vrsti, američkome bijelom jasenu, o čijem uspijeS
druge strane za pensilvanski jasen piše: “Izbojci, lisno vanju u nas gotovo i nema podataka.
vreteno i donja strana lista su dlakavi. Pupovi su rđasto-


Da je doista riječ o sličnim vrstama govore i istraži


smeđi i gusto dlakavi. Lišće je do 30 cm dugo, većinom


vanja američkih autora, pa tako Taylorova (1972)


sa 7–9 listića, koji variraju u obliku. Oni su na kratkim


navodi da se zbog velike varijabilnosti i nedostatka


peteljčicama, napiljena su ruba i ozdo sivo-dlakavi.” U


jasnih, vidljivih morfoloških značajki američki bijeli


to vrijeme aktualne druge dvije vrste (F. biltmoreana i


jasen i pensilvanski jasen ne mogu na terenu lako razli


F. lanceolata) Anić ne opisuje.
kovati uz uporabu dihotomskog ključa. Iako ih je obič


U našoj stručnoj literaturi uglavnom se navodi prino
moguće razlikovati kombiniranjem nekoliko razlisutnost
američkoga bijelog jasena u našim nizinskim čitih morfoloških značajki, jedina pouzdana morfošumama,
a mnogo rjeđe pensilvanskoga jasena. I danas loška značajka za razlikovanje američkog bijelog jasesu
mnogi skloni biljke golih izbojaka proglasiti američ-na i pensilvanskog jasena je prisutnost voštanih tvorekim
bijelim jasenom, a biljke dlakavih izbojaka pensil-vina s donje strane lista američkog bijelog jasena. Buvanskim
jasenom. U šumarskoj praksi uobičajeno je da dući da njih nije moguće uočiti uz pomoć ručne lupe,
se, bez obzira o kojoj se vrsti radi, unešene sjever-Taylorova je za razlikovanje ovih vrsta na terenu prednoameričke
vrste jasena imenuju kao “američki jasen”. ložila više morfoloških značajki (tablica 1). Prema njoj
To nije dobro, budući da se ove dvije vrste u pogledu crveni do purpurni vrat tučka predstavlja siguran znak


Tablica 1. Razlikovanje američkog bijelog jasena i pensilvanskog jasena na terenu, na temelju morfoloških značajki


(Kremer 2001, prema Taylorovoj 1972).
Table 1 Differentiation of white ash and green ash in field, based on morphologic characteristics


(Kremer 2001, according to Taylor 1972).


Pouzdanost morfološke značajke za determinaciju:


1. Pouzdana morfološka značajka za determinaciju kada je dio biljke s tom značajkom razvijen.
2. Općenito pouzdana, stalno prisutna, morfološka značajka, ali uz promatranje s drugim značajkama.
3. Općenito pouzdana (kao br. 2) morfološka značajka, ali često dio biljke s tom značajkom nedostaje.
4. Pouzdana značajka u kombinaciji s drugim značajkama, povećava pouzdanost determinacije.
5. Nepouzdana morfološka značajka za determinaciju.
(Sa * su označene morfološke značajke koje navode i drugi autori.)
Red. Stupanj


Fraxinus americana L. Fraxinus pennsylvanica Marsh.


br. pouzdanosti


Period mirovanja vegetacije


Č * 2 Gornji rub ožiljka otpalog lista konkavna Gornji rub ožiljka otpalog lista je ravan
oblika, pa do oblika slova “V”. ili malo konkavan.
2. 2 Razgranjenje simetrično. Deblo redovito Razgranjenje nesimetrično. Deblo jače
do u vrh krošnje. Razmaci između razgranjeno nego u prethodne vrste.
postranih grana ujednačeni. Postrane grane na nejednolikim razmacima i često
preuzimaju ulogu terminalnog izbojka, odnosno
glavnog debla.
3. 2 Dvogodišnji izbojci imaju voštane prevlake Dvogodišnji izbojci imaju sjajnu
koje se ljušte sa epiderme. ili pustenastu epidermu.
4. 2 Ravnina ožiljka otpalog lista nalazi se Ravnina ožiljka otpalog lista nalazi se pod kutem
pod kutem od prosječno 28° u odnosu od prosječno 14° u odnosu na glavnu os izbojka.
na glavnu os izbojka, pa izbojak izgleda kao da Izbojci su ravniji, ne djeluju kvrgavo.
ima zglobove ili kvrge.
5. * 3 Sjemenka ploda ima promjer veći od 3 mm. Sjemenka ploda ima promjer manji od 2 mm.
6. * 3 Krilce obuhvaća manje od jedne trećine Krilce obuhvaća sjemenku od polovine
duljine sjemenke. njene duljine, pa sve do osnove.
7. * 4 Vršni pup tup, a ne oštar ili šiljast. Vršni pup šiljast, a ne okrugao ili tup.
8. * 4 Postrani pupovi trouglasti, šiljasta vrha. Postrani pupovi okruglasti, bubrežasti.
9. * 4 Kora duboko i usko izbrazdana. Kora široko izbrazdana ili rombična.
315