DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJHC GLAVNOGA URRDNIKA


ŠUMARSKA ZNANOST O UTJECAJU ŠUME
NA EROZIJU I VODOZAŠTITU


Upravo tiskan poseban broj Šumarskoga lista smatra se značajnim uspjehom i potvrdom
ispravnosti šumarskih stavova u nekoliko posljednjih godina. Poseban broj predstavlja
zbornik referata međunarodnoga skupa na hrvatskom i engleskom jeziku o ulozi
šume LI sprječavanju erozije i vodozaštiti te uzgojnim postupcima u šumi. s ciljem
održavanja tih općekorisnih funkcija. Skup je organiziran pod pokroviteljstvom lUFRO
grupa 8. 01. 00. Šumski ekosustavi voditelj prof Klimo (Bmo) i 8. 01. 08. Nizinski
šumski ekosustavi, voditelj akademik Matić te u organizaciji Akademije šumarskih
znanosti i šumarskih fakulteta u Bmu i Zagrebu te uz značajnu pomoć Hrvatskoga
Šumarskoga društva.


Referate na skupu iznijeli su znanstvenici iz Hrvatske, Češke i Slovačke, a njihov
sadržaj i zaključci potvrđuju itekakvo značenje šumskih ekosustava u zaštiti od erozije
tla, bujica i poplava te goleme uloge Šume u pročišćavanju izvorskih voda.


Posljedice klimatskih promjena u sve učestalijoj pojavi velikih količina oborina koje
uvjetuju eroziju tla, bujice i poplave koje odnose i živote, mogu se spriječiti ili u najmanju
ruku ublažiti dobro njegovanom šumom i primjerenom šumovitošću u krajobrazu. To
se posebno odnosi na prostor hrvatskih Dinarida gdje padaju velike količine oborina.


Šumo nam. nadalje, pruža golemu korist pročišćavajući oborinske i poplavne vode,
čineći iii nakon procjedivanja kroz Šumsko tlo pitkim, a vodotoci koji teku našim šumovitim
gorskim krajobrazima imaju čistu vodu.


Poseban broj Šumarskoga lista tiskan je iz financijskih razloga samo u 600 primjeraka,
pa ga ne možemo poslati svakom pretplatniku. Oni čitatelji koji se žele upoznati sa
sadržajem posebnoga broja mogu ga dobiti u svakoj šumariji ili upravi šuma. Uvjeren
sam kako će čitatelj posebnoga broja Šumarskoga lista medu referatima pronaći dobar
argument za očuvanje Šume od pustošenja, koje u posljednje vrijeme poprima sve veće
razmjere bilo prenamjenom šume ili pak nedopuštenim šumarskim postupcima, koji pak
izazivaju inicijalnu akvatičnu eroziju tla.


Smatra se kako je suradnja između šumarstva i vodoprivrede nasušna potreba bez
koje će biti teško gospodariti vodama, posebno u krajobrazu u kojemu dobro gospodarena
šuma ima sposobnost postizanja ravnovjesja vodnih odnosa u prostoru. Sto se tiče
pitke vode io je zasigurno jedan od najdragocjenijih proizvoda šumskih ekosustava, koji
ovisi o posebnom uzgojnom postupku sa šumom, u skladu s istovremenim postizanjem
ekološke, socijalne, ekološko-socijalne i sirovinsko-energetske uloge šume,


Prof, dr. se. Branimir Prpić


Naslovna stranica -Front page:


Uz rijeku Kupu
Along //ii´ riwr Kupa


(Foto -Photo: Damir Dclač)


Naklada 1820 primjeraka