DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 18     <-- 18 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) ... Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
Slika 4a. F. americana – gornja strana lista na mladoj trogodišnjoj Slika 4b. F. americana – donja strana lista na šest godina staroj biljci.
biljci. Prema Kremeru (2001). Fig. 4b F. americana – abaxial leaf side of six years old plant.
Fig. 4a F. americana – adaxial leaf side of three years old plant. (Foto: D. Kremer)
According to Kremer (2001).


Slika 4c. F. pennsylvanica – gornja strana lista. Slika 4d. F. pennsylvanica – donja strana lista.
Fig. 4c F. pennsylvanica – adaxial leaf side. Fig. 4d F. pennsylvanica – abaxial leaf side.
(Foto: D. Kremer) (Foto: D. Kremer)