DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 16     <-- 16 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
OPIS RODA Fraxinus L. I ISTRAŽIVANIH VRSTA
Description of genus Fraxinus L. and researched species


Rod Fraxinus L. – Genus Fraxinus L.


Rod Fraxinus L. taksonomski pripada porodici Oleaceae
Hoffmanns. et Link, potporodica Oleoideae, pleme
Fraxineae. Obuhvaća oko 80 vrsta drveća, rjeđe
grmlja, od kojih je samo F. uhdei (Wenzig) Lingelsh
vazdazelen (Sargent 1965, Krüssmann 1976, Fu-
k a r e k 1983). Jaseni imaju vrlo različite morfološke i
ekološke značajke i svi, uz izuzetak tri vrste, po svojim
arealima pripadaju umjerenoj zoni sjeverne polutke.
Prema Fukareku (1983) vrste roda Fraxinus podijeljene
su u dva podroda: Fraxinus L. (= Fraxinaster
ŠD. C.Ć Dippel) i Ornus (Necker) Dippel), a ovi opet u
više sekcija i podsekcija. Američki bijeli i pensilvanski
jasen pripadaju podrodu Fraxinus i sekciji Melioides.


Opis roda Fraxinus donose Hegi (1908), Anić
(1946), F er n l a n d (1950), Mil l er o v a (1955), R e h d
er (1960), S arge n t (1965), Hosi e (1969), Fr anco
i Afonso (1972), Bean (1973), Krüssmann
(1976), Fuka re k (1983), H a rlow et al. (1996). Vrste
ovoga roda imaju krupne, crne, sive ili smeđe, gole ili
pustenaste pupove smještene unakrsno nasuprotno u parovima.
Listovi su većinom neparno perasto sastavljeni,
iznimno jednostavni, u nekih vrsta na pojedinačnim
izbojcima po tri u pršljenu, a na starijim izbojcima nisu
rijetki ni naizmjenično smješteni listovi. Liske su u parovima
smještene, sjedeće ili na kratkim peteljčicama,
različita oblika, gole ili manje-više dlakave. Cvjetovi su
raznospolni ili dvodomni, okupljeni u guste ili rahle,
vršno ili postrano smještene metličaste ili grozdaste
cvatove. Čaška cvijeta je sitna, četverodijelna ili potpuno
reducirana. Vjenčić se sastoji od 2 do 6 (većinom 4)
slobodne latice ili je potpuno reduciran.
Prašnika su obično dva. Plodnica
je nadrasla, građena od dva
plodna lista. Plod je na vrhu dugačko
okriljeni jednosjemeni oraščić –
perutka, koji dozrijeva u jesen prve
godine. Krilce ploda obuhvaća sjeme
samo pri vrhu ili se proteže do
njegove osnove. Sjeme klije nadzemno
s dvije linealne supke, na kojima
se od glavne žile perasto odvajaju
sporedne žile koje su slabije
uočljive. Prvi su listovi jednostavni.


F. americana L. – američki
bijeli jasen (engl. white ash;
njem. Weiß-Esche)
Najčešći sinonimi za američki


Lam. Uz ove sinonime, američki bijeli jasen ima i više
drugih, pa ih Little (1953) navodi jedanaest, a M i l l e ro
v a (1955) trideset i tri. Američki bijeli jasen je
prema M il l er ovoj (1955) Linne (Sp. Pl., ed. 1., p.
1057, 1753) opisao sljedećim riječima: “foliolis integerrimis,
petioles terebitus”. Opis morfoloških značajki
američkog bijelog jasena navode, između ostalih, Hegi
(1908), Anić (1946), Fernland (1950), Millerova
(1955), Rehder (1960), Steyermark (1963),
Sargent (1965), Hosie (1969), Taylorova
(1972), Bean (1973), Krüssmann (1976), Little
(1980), Fukarek (1965, 1983), Hightshoe (1988),
H a rl o w et al. (1996), D i r r (1998). Opis vrste koji
slijedi kompilacija je opisa naprijed navedenih autora.


Američki bijeli jasen je listopadno, do 40 m visoko
stablo, s prsnim promjerom do 150 (210) cm. Ima širokojajasto
zaobljenu do piramidalnu krošnju (slika 1a).
U mladih stabala kora je glatka, pepeljastosive, žućkastosive
ili narančastosive boje, dok je u starijih tamnosiva
ili sivosmeđa, poligonalno ispucala i plutasta. Jednogodišnji
izbojci su okruglasti, zelenkastosmeđi ili sivkastozeleni,
sjajni, goli ili dlakavi ( F. americana var.
biltmoreana (Beadle) J. Wright). Stariji izbojci često su
prekriveni plavkastozelenim nahukom i posuti smeđim,
okruglastim do duguljastim lenticelama. Pupovi su slabo
baršunasti, vršni smeđi do skoro crni, široko jajasto
zaobljeni, 5–6 mm dugi (širina veća od dužine), obavijeni
s 3–4 para ljusaka i veći od postranih. Postrani pupovi
su crvenkastosmeđe ili žućkastosmeđe boje, trouglasti,
a prvi par je u istoj ravnini s vršnim pupom. Ožiljak
otpalog lista je poluokruglast, na vrhu konkavan ili


bijeli jasen su: F. alba Marshall, F.


Slika 1a. F. americana – habitus. Slika 1b. F. pennsylvanica – habitus.


biltmoreana Beadle, F. americana


Prema Hightshoe-u (1988). Prema Hightshoe-u (1988).


var. biltmoreana (Beadle) J. Wright,


Fig. 1a F. americana – habit. According Fig. 1b F. pennsylvanica – habit.


F. acuminata Lam., F. juglandifolia to Hightshoe (1988). According to Hightshoe (1988).