DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
UDK 630* 164 + 233 (001)


MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA
BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.)
I PENSILVANSKOGA JASENA (F. pennsylvanica Marshall)
UNEŠENOG U HRVATSKU


MORPHOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN WHITE ASH
(Fraxinus americana L.) AND GREEN ASH (F. pennsylvanica Marshall)
INTRODUCED IN CROATIA


Dario KREMER*


SAŽETAK: Američki bijeli jasen (Fraxinus americana L.) i pensilvanski
jasen (F. pennsylvanica Marshall) unešeni su u Hrvatsku u 19. stoljeću kao
ukrasne vrste i za pošumljavanje nizinskih staništa. Zbog sličnih morfoloških
značajki ove dvije vrste su u hrvatskoj šumarskoj praksi uglavnom poznate
pod zajedničkim imenom “američki jasen”. Danas je “američki jasen” jedna
od najraširenijih egzota naših nizinskih šuma, posebno na podučju Podunavlja
i donje Podravine, gdje kao pionirska vrsta naseljava ade i ritove.
Američki bijeli jasen je vrsta mezofilnih šuma, dok je pensilvanski jasen vrsta
staništa čija je stabilnost narušena. Pensilvanski jasen podnosi zabarivanje i
obično raste na niskim, poplavnim terenima, često s korjenjem u vodi, gdje
nema jače konkurencije drugih vrsta. Američki bijeli jasen i pensilvanski jasen
razlikuju se po prisutnosti mikroskopski sitnih voštanih tvorevina s donje
strane lista američkoga bijelog jasena, koje se razvijaju u dobi od 3 do 5 godina.
Još mlađe biljčice američkoga bijelog jasena razlikuju se od pensil


a ra


vanskoga a po i h dlačica uz rub plojke.


nskoga jasen
jasenjasena po prisutnost
prisutnostprisutnosti trepavičasti
trepavičastitrepavičastih dlačica uz
K lj u č n e r i j e či : nizinske šume, pionirske vrste, pošumljavanje


UVOD – Introduction


Američki bijeli jesen (F. americana L.) u Europu je uzgajati, a Kozarac (1898) preporuča njegov unos
unešen 1723., a pensilvanski jasen (F. pennsylvanica tamo gdje je tlo redovito izloženo ljetnoj poplavi. Pri
Marshall) 1824. godine (Hegi 1908). U herbariju tomu su kao glavni poticaj za unos američkoga bijelog
Botaničkoga zavoda Prirodoslovno-matematičkoga jasena u Hrvatsku poslužila iskustva iz drugih europfakulteta
u Zagrebu nalazi se herbarski primjerak pen-skih zemalja (Hirc 1901, Petračić 1929, Horvat
silvanskoga jasena s listovima i plodovima prikupljen 1940). O pošumljavanju američkim bijelim i pensilu
Lipiku 1877. godine. Ettinger (1889, 1892) navo-vanskim jasenom u Hrvatskoj pišu Španović (1931,
di prisutnost američkog bijelog i pensilvanskog jasena 1954), S t r ep ač ki (1931), C i vi d in i i M i r t h
u parku Maksimir i u Botaničkome vrtu kr. sveučilišta (1941), Fukarek (1956), Ziani (1957), Rauš
Franje Josipa I u Zagrebu. Čordašić (1894) smatra (1969), Dekanić (1974). Zbog sličnih morfoloških
da bi američki bijeli jasen bilo korisno i kod nas značajki američki bijeli jasen i pensilvanski jasen u hr


vatskoj su šumarskoj praksi poznati pod zajedničkim


imenom “američki jasen”. Međutim, američki bijeli


jasen i pensilvanski jasen rastu u različitim ekološkim


uvjetima. Zato se u radu željelo ukazati na morfološke


* DFar.rms ca.c DeuartsiokoK-breiomkeerm, Fi jasrkmiaf ackeuulttsektiSBvoetuačniilčišktiav urtZ “aFgrraenbKu,ušan”, razlike između ovih dviju vrsta, kao i na njihove
Schrottova 39, 10000 Zagreb, e-mail: dkremerŽpharma.hr


različite ekološke zahtjeve.


305
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 16     <-- 16 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
OPIS RODA Fraxinus L. I ISTRAŽIVANIH VRSTA
Description of genus Fraxinus L. and researched species


Rod Fraxinus L. – Genus Fraxinus L.


Rod Fraxinus L. taksonomski pripada porodici Oleaceae
Hoffmanns. et Link, potporodica Oleoideae, pleme
Fraxineae. Obuhvaća oko 80 vrsta drveća, rjeđe
grmlja, od kojih je samo F. uhdei (Wenzig) Lingelsh
vazdazelen (Sargent 1965, Krüssmann 1976, Fu-
k a r e k 1983). Jaseni imaju vrlo različite morfološke i
ekološke značajke i svi, uz izuzetak tri vrste, po svojim
arealima pripadaju umjerenoj zoni sjeverne polutke.
Prema Fukareku (1983) vrste roda Fraxinus podijeljene
su u dva podroda: Fraxinus L. (= Fraxinaster
ŠD. C.Ć Dippel) i Ornus (Necker) Dippel), a ovi opet u
više sekcija i podsekcija. Američki bijeli i pensilvanski
jasen pripadaju podrodu Fraxinus i sekciji Melioides.


Opis roda Fraxinus donose Hegi (1908), Anić
(1946), F er n l a n d (1950), Mil l er o v a (1955), R e h d
er (1960), S arge n t (1965), Hosi e (1969), Fr anco
i Afonso (1972), Bean (1973), Krüssmann
(1976), Fuka re k (1983), H a rlow et al. (1996). Vrste
ovoga roda imaju krupne, crne, sive ili smeđe, gole ili
pustenaste pupove smještene unakrsno nasuprotno u parovima.
Listovi su većinom neparno perasto sastavljeni,
iznimno jednostavni, u nekih vrsta na pojedinačnim
izbojcima po tri u pršljenu, a na starijim izbojcima nisu
rijetki ni naizmjenično smješteni listovi. Liske su u parovima
smještene, sjedeće ili na kratkim peteljčicama,
različita oblika, gole ili manje-više dlakave. Cvjetovi su
raznospolni ili dvodomni, okupljeni u guste ili rahle,
vršno ili postrano smještene metličaste ili grozdaste
cvatove. Čaška cvijeta je sitna, četverodijelna ili potpuno
reducirana. Vjenčić se sastoji od 2 do 6 (većinom 4)
slobodne latice ili je potpuno reduciran.
Prašnika su obično dva. Plodnica
je nadrasla, građena od dva
plodna lista. Plod je na vrhu dugačko
okriljeni jednosjemeni oraščić –
perutka, koji dozrijeva u jesen prve
godine. Krilce ploda obuhvaća sjeme
samo pri vrhu ili se proteže do
njegove osnove. Sjeme klije nadzemno
s dvije linealne supke, na kojima
se od glavne žile perasto odvajaju
sporedne žile koje su slabije
uočljive. Prvi su listovi jednostavni.


F. americana L. – američki
bijeli jasen (engl. white ash;
njem. Weiß-Esche)
Najčešći sinonimi za američki


Lam. Uz ove sinonime, američki bijeli jasen ima i više
drugih, pa ih Little (1953) navodi jedanaest, a M i l l e ro
v a (1955) trideset i tri. Američki bijeli jasen je
prema M il l er ovoj (1955) Linne (Sp. Pl., ed. 1., p.
1057, 1753) opisao sljedećim riječima: “foliolis integerrimis,
petioles terebitus”. Opis morfoloških značajki
američkog bijelog jasena navode, između ostalih, Hegi
(1908), Anić (1946), Fernland (1950), Millerova
(1955), Rehder (1960), Steyermark (1963),
Sargent (1965), Hosie (1969), Taylorova
(1972), Bean (1973), Krüssmann (1976), Little
(1980), Fukarek (1965, 1983), Hightshoe (1988),
H a rl o w et al. (1996), D i r r (1998). Opis vrste koji
slijedi kompilacija je opisa naprijed navedenih autora.


Američki bijeli jasen je listopadno, do 40 m visoko
stablo, s prsnim promjerom do 150 (210) cm. Ima širokojajasto
zaobljenu do piramidalnu krošnju (slika 1a).
U mladih stabala kora je glatka, pepeljastosive, žućkastosive
ili narančastosive boje, dok je u starijih tamnosiva
ili sivosmeđa, poligonalno ispucala i plutasta. Jednogodišnji
izbojci su okruglasti, zelenkastosmeđi ili sivkastozeleni,
sjajni, goli ili dlakavi ( F. americana var.
biltmoreana (Beadle) J. Wright). Stariji izbojci često su
prekriveni plavkastozelenim nahukom i posuti smeđim,
okruglastim do duguljastim lenticelama. Pupovi su slabo
baršunasti, vršni smeđi do skoro crni, široko jajasto
zaobljeni, 5–6 mm dugi (širina veća od dužine), obavijeni
s 3–4 para ljusaka i veći od postranih. Postrani pupovi
su crvenkastosmeđe ili žućkastosmeđe boje, trouglasti,
a prvi par je u istoj ravnini s vršnim pupom. Ožiljak
otpalog lista je poluokruglast, na vrhu konkavan ili


bijeli jasen su: F. alba Marshall, F.


Slika 1a. F. americana – habitus. Slika 1b. F. pennsylvanica – habitus.


biltmoreana Beadle, F. americana


Prema Hightshoe-u (1988). Prema Hightshoe-u (1988).


var. biltmoreana (Beadle) J. Wright,


Fig. 1a F. americana – habit. According Fig. 1b F. pennsylvanica – habit.


F. acuminata Lam., F. juglandifolia to Hightshoe (1988). According to Hightshoe (1988).


ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 17     <-- 17 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.)
Slika 2a. F. americana – vršni pup. Slika 2b. F. americana – postrani pup.
Prema Kremeru (2001). Prema Kremeru (2001).
Fig. 2a F. americana – terminal bud. Fig. 2b F. americana – lateral bud.
According to Kremer (2001). According to Kremer (2001).


Slika 2c. F. pennsylvanica – vršni pup.
Prema Kremeru (2001).
Fig. 2c F. pennsylvanica – terminal bud. Slika 2d. F. pennsylvanica – postrani pup.
According to Kremer (2001). Prema Kremeru (2001).
Fig. 2d F. pennsylvanica – lateral bud.
According to Kremer (2001).


duboko do plitko urezan s brojnim tragovima provodnih
žila u obliku slova U. Na slici 2a prikazan je vršni pup, a
na slici 2b postrani pup i ožiljak otpalog lista američkog
bijelog jasena.


Lišće je neparno perasto sastavljeno, 10–40 cm dugo,
s 5–13 (većinom sa 7 ili 9) jajastih do duguljasto
lancetastih ili eliptičnih liski, od kojih je vršna u pravilu
najveća, dok su dvije najdonje liske najmanje. Liske
su relativno tanke do polukožaste, 6–15 (–20) cm duge,
2–9 cm široke, ušiljena vrha, okruglaste ili klinaste
baze. Rub liski je cijeli, narijetko napiljen ili narovašen.
Izgled jednogodišnjih izbojaka, vršnih pupova,
postranih pupova, ožiljka otpalog lista i lista prema
D i r r u (1998) prikazan je na slici 3a. Liske su s gornje
strane (slika 4a) zelene i gole, obično bez sjaja (u formi


Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318


razvijaju se na epidermalnim stanicama
mikroskopski sitne, voštane
izrasline koje su gusto raspoređene,
tako da je donja strana liski
bjelkasta ili orijetko, pa je donja
strana liski svjetlijezelene boje (slika
4b). Na slici 5a je prema Miller
o voj (1955) prikazan izgled mikroskopskog
preparata donje epiderme
lista američkoga bijelog jasena
i pensilvanskoga jasena gledano
svjetlosnim mikroskopom pod
malim i velikim povećanjem. No,
Millerova (1955) ne navodi povećanje
pod kojim su preparati promatrani.
Voštane tvorevine (slika
5b) pojavljuju se u dobi nakon 3–5
godina, dok se mlađe biljke američkoga
bijelog od pensilvanskoga
jasena razlikuju po prisutnosti jednostavnih
dlaka uz rub plojke. Broj
puči na listu američkoga bijelog jasena
je oko 100/mm2, a dužina stanica
zapornica 12–18 µm. Glavna
peteljka lista je žućkastobijele boje,


Slika 3a. F. americana – list i izbojak.
Prema Dirr-u (1998).
Fig. 3a F. americana – leaf and twig.
According to Dirr (1998).


s debljim listovima ponekad sjajna), a s donje svijetlije


Slika 3b. F. pennsylvanica – list i izbojak. Prema Dirr-u (1998).
zelene, gole ili uz žile dlakave. S donje strane liski Fig. 3b F. pennsylvanica – leaf and twig. According to Dirr (1998).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 18     <-- 18 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) ... Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
Slika 4a. F. americana – gornja strana lista na mladoj trogodišnjoj Slika 4b. F. americana – donja strana lista na šest godina staroj biljci.
biljci. Prema Kremeru (2001). Fig. 4b F. americana – abaxial leaf side of six years old plant.
Fig. 4a F. americana – adaxial leaf side of three years old plant. (Foto: D. Kremer)
According to Kremer (2001).


Slika 4c. F. pennsylvanica – gornja strana lista. Slika 4d. F. pennsylvanica – donja strana lista.
Fig. 4c F. pennsylvanica – adaxial leaf side. Fig. 4d F. pennsylvanica – abaxial leaf side.
(Foto: D. Kremer) (Foto: D. Kremer)
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 19     <-- 19 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
Slika 5a. Izgled epiderme s donje strane lista u F. americana i F.
pennsylvanica. Prema Miller-ovoj (1955).
Fig. 5a Appearance of the abaxial leaf epidermis of the F. americana
and the F. pennsylvanica. According to Miller (1955).


gola, s plićim žlijebom na gornjoj strani. Peteljčice postranih
liski su (0,5) 2–15 mm duge, a vršnih do 2,5 cm.
Lišće je u jesen (slika 6a) ljubičastocrvene ili žute boje.


Američki bijeli jasen je dvodomna vrsta, jednospolnih,
zelenih do tamnopurpurnih cvjetova okupljenih u


Slika 5b. F. americana – izgled epiderme s donje strane lista pod


elektronskim mikroskopom.
Fig. 5b F. americana – appearance of the abaxial leaf epidermis


with electron microscope. (Foto: D. Kremer)


postrane metličaste cvatove, koji se razvijaju na prošlogodišnjim
izbojcima. Čaška je zvončasta, četverolapa,
1,32–1,52 mm duga. Vjenčić nije razvijen. Prašnici su
većinom po dva, a ponekad i po tri zajedno. Prašničke
niti (filamenti) su 0,62–1,28 mm duge, prašnice
3,95–6,20 mm, dok dužina tučka iznosi 2,86–4,68 mm,
plodnice tučka 1,00–1,08 mm, a vrata 1,32–2,64 mm.
Njuška tučka razdijeljena je na dva, od 0,68 do 1,04 mm


Slika 6a. F. americana – lišće u jesen. Prema Kremeru (2001). Slika 6b. F. pennsylvanica – lišće u jesen. Prema Kremeru (2001).
Fig. 6a F. americana – leaves in autumn. According Fig. 6b F. pennsylvanica – leaves in autumn. According
to Kremer (2001). to Kremer (2001).
309
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 20     <-- 20 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
duga režnja. Cvjetna stapka je u tipične vrste gola.
Cvjeta prije ili za vrijeme listanja u travnju i svibnju.
Anemofilna je vrsta. Počinje fruktificirati oko dvadesete
godine. Većinom usko lancetaste perutke su 2,5–5 cm
duge, 0,5–0,8 cm široke, bjelkastosive, žućkastosive ili
žućkastosmeđe boje, često s crvenkastom nijansom
(slika 7). Krilce perutke je u sredini nešto prošireno, a
vrh zatupljen, zaobljen, malo urezan ili rjeđe ušiljen.
Ponekad krilce može biti i trobridno, a obuhvaća gornju
trećinu, ponekad polovicu (rijetko više) sjemenke, koja
je usko valjkasta, bridasto produljena i ušiljena, u gornjem
dijelu okruglasta presjeka, 1,0–2,5 cm duga, promjera
0,2–0,4 cm. Sjemenka je kraća od polovice dužine
ploda. Na dnu ploda vide se oko 1 mm dugi ostaci
čaške. Sjeme dozrijeva od sredine kolovoza do kraja
rujna i otpada sa stabla. U jednom kilogramu ima u prosjeku
22000 očišćenih sjemenki, čija klijavost iznosi
oko 40 %. Sjeme klije s dvije nasuprotne, duguljasto
eliptične, zelene supke, koje su na kratkim drškama,
30–50 mm duge, ušiljena vrha, klinaste osnove i cijela
ruba, s istaknutom žutom žilom. Prvi listovi su jednostavni,
nasuprotni, jajasto duguljasti, do 45 mm dugi i
oko 25 mm široki, odozgo tamnije zeleni, odozdo malo
sivkasti i duž glavne žile kratko dlakavi, grubo i nepravilno
nazubljena ruba. Korijenov sustav američkog
bijelog jasena razvija se ovisno od dubine tla, pa je plitak
i postrano razvijen na plitkim tlima, a srednje dubok
na dubokim tlima. Ne razvija žilu srčanicu. Obično doživi
starost od 150 do 200 godina.


Slika 7. Plodovi (perutke): F. pennsylvanica (lijevo),


F. angustifolia (u sredini) i F. americana (desno).
Preme Kremeru (2001).
Fig. 7 Fruits (samaras): F. pennsylvanica (left),


F. angustifolia (middle), and F. americana (right).
According to Kremer (2001).
Američki bijeli jasen je prirodno rasprostranjen u
vlažnim šumama istočnog i središnjeg dijela SAD-a, te
u jugoistočnom dijelu Kanade. Areal mu se proteže od
Nove Škotske i Cape Breton Islanda na sjeveroistoku do
Floride, Meksičkog zaljeva i istočnog Teksasa na jugu,
dok na zapad ide do Nebraske i Minnesote (slika 8a).


Slika 8a. F. americana – areal. Prema Little-u (1971). Slika 8b. F. pennsylvanica – areal. Prema Little-u (1971).
Fig. 8a F. americana – range. According to Little (1971). Fig. 8b F. pennsylvanica – range. According to Little (1971).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 21     <-- 21 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
Na sjeveru areala pridolazi od razine mora do 600 m
nadmorske visine, a na jugu od razine mora do 1500 m.
To je najraširenija i gospodarski najznačajnija vrsta jasena
američkog sjeveroistoka (Hunt 1964) koja voli
duboka, bogata, dobro drenirana do vlažna tla, a podnosi
i umjerene poplave. Prema Taylorovoj (1972)
američki bijeli jasen raste na području Washtenaw
County (država Michigan, USA) u razini ili iznad razine
visoke poplavne vode. Najbolje mu odgovaraju
vlažni tereni koji nisu izloženi duljoj stagnaciji vode i
njenom zabarivanju. Pridolazi na obraslim površinama,
ali se kao pionirska vrsta širi i na neobrasle terene.
Prilagođen je mezofilnim šumskim zajednicama, gdje
raste većinom na aluvijalnim tlima izbjegavajući močvare
i tresetišta. Najbolje uspijeva na ilovasto-pjeskovitim,
pjeskovito-ilovastim, ilovastim i praškasto-ilovastim
tlima s pH vrijednošću od 6,1 do 7,5. Osobito
mu odgovara sivosmeđe i smeđe podzolasto tlo bogato
dušikom, s umjerenim do visokim sadržajem kalcija
(Fowells 1965). Tamo gdje tlo nije odviše suho i kamenito
američki bijeli jasen se penje i na više terene.
Heliofilna je vrsta koja u mladosti podnosi umjerenu
zasjenu (Cope 1948, Guenther 1951, Naidu i
Delucia 1998). U plantažnom uzgoju uz optimalne
uvjete moguć je godišnji visinski prirast 1–1,5 m, debljinski
1–1,5 cm, što ga svrstava među najbrže rastuće
sjevernoameričke tvrde listače. Kulture američkog bijelog
jasena podižu se s jednogodišnjim ili dvogodišnjim
biljkama, koje se sade u redove na razmaku od
1,2 do 1,5 m uz razmak između redova od 3 m, a može
se saditi i na razmaku 2,4×2,4 m. Kod podizanja sjemenskih
plantaža preporučeni razmak je 3 m unutar
reda, a 6 m između redova. Duljina ophodnje je 20–25
godina za celulozno drvo, a 30–60 godina za piljeno
drvo (Clausen 1979a).


Prema Hightshoeu (1988) američki bijeli jasen
osjetljiv je na O3 (ozon), umjereno osjetljiv na sol, vrućinu,
sušu i zbijanje tla, a otporan na 2,4-D (dimetilamin).
Krhki izbojci podložni su oštećenjima prouzročenim
vjetrom i ledom, a mlada stabla može jako
oštetiti tuča i ponovljeni kasni mrazevi. L a cc a s e i
R ic h (1964) pokazali su da je američki bijeli jasen otporan
na natrijeve ione (Na+) iz NaCl, koji se zimi koristi
za posipanje cesta.


F. americana var. biltmoreana (Beadle) J. Wright
(= F. biltmoreana Beadle) je prema novijim shvaćanjima
(Harlow et al. 1996) forma američkog bijelog
jasena koja ima izbojke, peteljke listova, peteljčice liski
i donju stranu liski gusto pustenastu. Radi shvaćanja
složenosti morfologije vrste, potrebno je spomenuti i
druga mišljenja. Tako je prema Krüssmannu (1976)
F. biltmoreana vjerojatno prirodni hibrid između vrsta
F. americana i F. pennsylvanica ssp. pennsylvanica koji
raste kao stablo do 15 (35) m visoko i promjera do
70 cm. Jednogodišnji izbojci, peteljke listova i peteljčice
liski obično su baršunasto pustenasti. Ožiljak otpalog
lista je polukružan do srpolik, na gornjem rubu odrezan
(što je suprotno od izgleda ožiljka otpalog lista u tipične
vrste). Listovi su 20–30 cm dugi sa 7–9 (–11) često srpasto
zakrivljenih, debelih i čvrstih liski, koje su cijela
ili vrlo plitko napiljena ruba, s gornje strane tamnozelene
i glatke (često sjajne), s donje obično vrlo bijele
(ili plavozelene) i pustenaste. Lišće je u jesen purpurnoljubičasto.
Cvjetovi su po građi jednaki cvjetovima
tipične vrste, a pojavljuju se za listanja u travnju i
početkom svibnja (Miller 1955). Cvatne metlice
također su dlakave (Rehder 1960). Perutke su 3–5 cm
duge, 0,4–0,7 cm široke, s krilcem koje u pravilu
zahvaća samo vršni dio sjemenke. Sjemenka je valjkasta
i krupna, približno 1 cm duga, promjera oko 0,3 cm
(M ill er 1955). Prema M i l le r o v o j (1955) ovaj varijetet
pridolazi od južne Pennsylvanije do istočne
Georgije, te od sjeverne Alabame, odakle se proteže na
zapad do istočne Montane i Arkansasa. Na kraju navest
ćemo mišljenje Hardina i Beckmanna (1982,
prema Harlowu 1996) koji smatraju da nema mikromorfoloških
dokaza koji bi podržali hipotezu da je F.
biltmoreana hibrid između američkoga bijelog jasena i
pensilvanskoga jasena.


F. pennsylvanica Marshall – pensilvanski jasen,
crveni jasen, zeleni jasen (engl. green ash, red ash,
swamp ash, water ash; njem. Amerikanische Grau-
Esche, Grün-Esche, Rot-Esche)
Najčešći sinonimi za pensilvanski jasen su: F. pubescens
Lam., F. lanceolata Borkh., F. pennsylvanica
var. lanceolata (Borkh.) Sarg., F. pennsylvanica var.
subintegerrima (Vahl) Fernald, F. viridis Michx. U literaturi
se mogu naći i drugi sinonimi, pa ih L it t l e
(1953) navodi 11, a Millerova (1955) čak 61. Pensilvanski
jasen je prema Millerovo j (1955) prvi
opisao Humphrey Marshall u Arbustrum Americanum,


p. 51 (1785). Marshallov opis vrste je bio vrlo kratak i
općenit s dva vrlo bitna dijela, prvi u kojemu navodi da
“ima listove puno sličnije američkom bijelom jasenu”,
te zadnja rečenica u kojoj opisuje plodove za koje
navodi: “oni su dulji i uži nego u bilo koje druge vrste,
gotovo oštrog vrha na osnovi”. Iako je opis koji navodi
Marshall prilično štur, Millerova smatra da je on,
opisujući plodove, na pameti imao upravo vrstu F.
pennsylvanica. Opis morfoloških značajki pensilvanskoga
jasena navode, između ostalih, Hegi (1908),
A n i ć (1946), F er n la n d (1950), Ful l e r (1955),
Millerova (1955), Rehder (1960), Steyermark
(1963), S a rg ent (1965), H o s i e (1969), Fr a n c o i
Afonso (1972), Taylorova (1972), Bean (1973),
Krüssmann (1976), Little (1980), Fukarek
(1983), H i g h tsh o e (1988), H ar low et al. (1996),
Dirr (1998). Prema njima pensilvanski jasen je do 20
(40) m visoko, listopadno stablo široke, nepravilne krošnje
(slika 1b) i prsnog promjera do 50 (180) cm. Kora


ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 22     <-- 22 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
mu je slična kori američkoga bijelog jasena, ali nešto
pliće izbrazdana. Prema Steyermarku (1933), Fern
a l d u (1950) i L i t t lu (1980) kora je s unutrašnje
strane crvenkasta (slika 9). Izbojci su okruglasti, u


Slika 9. F. pennsylvanica – crvenilo s unutrašnje strane kore.
Prema Kremeru (2001).
Fig. 9 F. pennsylvanica – red color of the inner side of bark.
According to Kremer (2001).


početku svjetlosmeđi ili maslinastozeleni, kasnije tamnosivi,
ponekad s crvenkastom nijansom, baršunasto
dlakavi ili goli (varijetet F. pennsylvanica var. subintegerrima
(Vahl) Fernald). Posuti su svjetlosmeđim,
okruglastim ili eliptičnim lenticelama. Čunjasti do jajasti
vršni pupovi su 3–8 mm dugi, ušiljeni, većinom
rđastosmeđi, obavijeni s tri para ljusaka, pustenasti (slika
2c). Sa strane pupovi su okruglasti do bubrežasti.
Ožiljak otpalog lista je poluokruglast, na gornjem rubu
ravan ili malo konkavan, s tragovima provodnih žila u
obliku slova U ili V (slika 2d). Izgled jednogodišnjih
izbojaka, vršnih pupova, postranih pupova, ožiljka otpalog
lista i lista prikazan je na slici 3b (prema D i r ru
1998). Listovi su do 30 cm dugi, s 5–7 (–9) liski. Glavna
peteljka lista je dlakava ili gola, s gornje strane užlijebljena.
Liske su relativno tanke do polukožaste, jajasto
eliptične do eliptične ili jajasto lancetaste, 8–17 cm
duge, 2–8 cm široke, šiljaste ili klinaste baze, ušiljena
vrha, napiljena ili rjeđe gotovo cijela ruba. Gornja
strana liski (slika 4c) je zelena, gola ili ponekad duž
uleknute srednje žile dlakava, a donja strana (slika 4d)
svijetlije zelene boje, fino pustenasta ili gola, bez voštanih
tvorevina. Liske su na kratkim, 0–8 (–12) mm dugim,
obično dlakavim peteljčicama. Broj puči na listu
pensilvanskog jasena je oko 300/mm2, a dužina stanica
zapornica 16–28 µm.


Pensilvanski jasen je dvodomna vrsta jednospolnih,
zelenkastih do tamnopurpurnih cvjetova, okupljenih u
postrane metličaste cvatove koji se razvijaju na prošlogodišnjim
izbojcima (slika 10a, 10b). Cvjetne stapke su
obično dlakave. Cvjetovi imaju razdijeljenu čašku
šaličasta oblika dugu 1,0–1,76 mm. Vjenčić nije razvijen,
a prašnika su 2–3 (–4). Prašničke niti su
0,33–0,69 mm duge, prašnice 3,40–4,00 mm, dok duljina
tučka iznosi 3,40–4,76 mm, plodnice tučka
1,00–1,52, a vrata 2,00–3,32 mm. Njuška tučka razdije-


Slika 10a. F. pennsylvanica – ženski cvjetovi. Slika 10b. F. pennsylvanica – muški cvjetovi.
Prema Kremeru (2001). Prema Kremeru (2001).
Fig. 10a F. pennsylvanica – cluster of pistillate flowers. Fig. 10b F. pennsylvanica – cluster of staminate flowers.
According to Kremer (2001). According to Kremer (2001).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 23     <-- 23 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
ljena je u dva, 0,28–0,60 mm duga režnja. Na području
prirodnog rasprostranjenja cvijeta nešto prije ili za vrijeme
listanja u travnju ili početkom svibnja (u nas sredinom
travnja). Anemofilna je vrsta. Počinje plodonositi
oko dvadesete godine, a puni urod je gotovo svake godine.
Perutke (slika 7) su većinom usko lancetaste ili
izduženo eliptične, 2,2–6 cm duge, 0,3–1,0 cm široke,
žućkaste ili svjetlosmeđe boje. Krilce je zaobljena,
ušiljena ili malo urezana vrha, a obuhvaća sjeme do
polovice duljine ili do kraja (osnove). Krilce može biti
ponekad trobridno ili četverobridno (slika 11a, 11b).
Sjeme je vretenasta oblika, 1,1–2,8 cm dugo, promjera
0,1–0,25 cm. Plodovi dozrijevaju u rujnu i listopadu i
otpadaju sa stabla. U jednom kilogramu ima
23000–50000 očišćenih sjemenki koje kliju s dvije nasuprotne,
usko duguljaste, 40–45 mm duge supke s
kratkim drškama. Prvi listovi su nasuprotni, jednostavni,
na kratkim peteljkama, duguljasto jajasti, krupno
napiljena ruba, ušiljena vrha, na osnovi klinasti.
Pensilvanski jasen razvija plitak korijenov sustav
(slika 12a). Drvo mu je slično drvetu američkog bijelog
jasena i koristi se u slične svrhe, iako su mu čvrstoća,
žilavost i trajnost manji.


Slika 11a. F. pennsylvanica – perutka s trobridnim krilcem.
Prema Kremeru (2001).
Fig. 11a F. pennsylvanica – samara with triangular wing.
According to Kremer (2001).


Od svih sjevernoameričkih vrsta jasena pensilvanski
jasen ima najveće područje prirodnog rasprostranjenja.
Pridolazi u nizinama istočnog i središnjeg dijela
Sjeverne Amerike, od Nove Škotske i Cape Breton
Islanda na sjeveroistoku, do sjeverne Floride i središnjeg
Texasa na jugu, dok na zapad ide do Montane i
jugoistočne Alberte u Kanadi. (slika 8b). Pridolazi od
razine mora do 900 m nadmorske visine u južnom dijelu
gorja Appalachian. Pensilvanski jasen raste uz rubove
rijeka i jezera na dubokim, vlažnim, periodično plavljenim,
kao i na močvarnim tlima. Otporan je na plavljenje
i zamuljenje. Prema Taylorovoj (1972) pensilvanski
jasen raste na području Washtenaw County
(Michigan, USA) u poplavnim šumama u razini ili
ispod razine visoke poplavne vode, ali i na neobraslim,
isušenim površinama. To je vrsta staništa, čija je stabilnost
narušena i nema ga u poplavnim šumama u kojima
je tlo doseglo razvojni klimaks. Za pensilvanski jasen
Millerova (1955) kaže da se može naći isključivo u
blizini rijeka i drugih vodenih površina (često s korijenjem
u vodi) za razliku od američkoga bijelog jasena
koji raste na višim i obično sušim terenima, ali se može
naći i u blizini pensilvanskoga jasena. Najbolje uspijeva
na pjeskovito-ilovastim i ilovasto-pjeskovitim tlima
s pH od 6,1 do 7,5. Heliofilna je vrsta koja ne podnosi
zasjenu. Brzorastuća je vrsta čiji godišnji visinski prirast
u mladosti iznosi u prosjeku 76 cm, iako može
doseći i 2 m, dok debljinski prirast iznosi 1–2 cm. Kulture
pensilvanskoga jasena podižu se sadnjom jednogodišnjih
ili dvogodišnjih biljaka na razmaku
3,35×3,35 m. Ukoliko se pensilvanski jasen želi saditi


Slika 11b. F. pennsylvanica – perutka s četverobridnim krilcem
Prema Kremeru (2001).
Fig. 11b F. pennsylvanica – samara with quadrangular wing.
According to Kremer (2001).
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
Slika 12a. F. pennsylvanica – korijen izvaljenog stabla.


Prema Kremeru (2001).
Fig. 12a F. pennsylvanica – root of blown down tree.


According to Kremer (2001).


u poljozaštitnim pojasima ili u zaštitnim pojasima uz
ceste, onda ga treba saditi u jednom redu uz razmak
između stabala od 2,5 m. Za zaštitu gospodarskih
objekata na farmama sadnja se obavlja u četiri ili više
redova uz razmak između redova od 5 do 6 m i razmak
između stabala od 2,5 m (Clausen 1979b).


Pensilvanski jasen je prema Hightshoeu (1988)
osjetljiv na SO2 i O3 (ozon), umjereno osjetljiv na HFl,
floride, sol koja se koristi za posipanje cesta, dok je
otporan na zbijanje tla i 2,4-D (dimetilamin). Z e lezni
(1968, prema Demerittu 1973) pensilvanski
jasen svrstava među vrste umjereno tolerantne na djelovanje
soli koja se koristi za posipanje cesta tijekom
hladnog dijela godine. Krhki izbojci često pucaju pod
težinom snijega i leda, dok mlada stabla može ozbiljno
oštetiti tuča. U nas su česte vjetroizvale i vjetrolomi
stabala pensilvanskog jasena (slika 12a, 12b).


F. pennsylvanica var. subintegerrima (Vahl)
Fernald (= F. lanceolata Borkh., F. pennsylvanica var.
lanceolata (Borkh.) Sarg.) se prema današnjim shvaćanjima
taksonomski ne razlikuje od tipične vrste. Izbojci
su u ovog varijeteta goli, listovi također, jedino se malo
dlačica nalazi uz lisne žile s donje strane lista (B e an
1973). Prema Enckeu (1960) liske su više eliptično
lancetaste, 5–12 cm duge, nepravilno nazubljene, s obje
strane svjetlozelene i gole. Encke dalje navodi da ovaj
varijetet pridolazi od države Maine do Ontaria, Manitobe
i Saskatchewana, dok na jug ide do Floride i Texasa.
Slika 12b. F. pennsylvanica – vjetrolom u sastojini.


Prema Kremeru (2001).
Fig. 12b F. pennsylvanica – wind breakage in stand.


According to Kremer (2001).


“Goli” varijetet pensilvanskoga jasena R e h d e r (1960)
navodi pod imenom F. lanceolata i smatra ga zasebnom
vrstom. On ga opisuje kao stablo do 18,5 m visoko,
golih izbojaka i peteljki listova. Zanimljivo je da prema
Taylorovoj (1972) potomstvo iz sjemena pensilvanskog
jasena nastalog slobodnim oprašivanjem sadrži
oblike “golih i pustenastih izbojaka”, bez obzira da li
roditeljska stabla imaju gole ili dlakave izbojke. Tipični
pensilvanski jasen prilično se lako razlikuje od američkoga
bijelog jasena po dlakavim izbojcima. Međutim,
oblici golih izbojaka, pupova i listova mogu se lako zamijeniti
s američkim bijelim jasenom.


RAZLIKOVANJE AMERIČKOGA BIJELOG OD PENSILVANSKOGA JASENA
Differentiation white ash from green ash


Postojanje varijeteta s golim, odnosno s dlakavim izbojcima,
peteljkama listova i donjom stranom liski najčešći
je uzrok teškoća pri determinaciji američkoga bijelog
i pensilvanskoga jasena. Nekada je američki bijeli


jasen s golim izbojcima opisivan kao jedna vrsta (F.
americana), a njegov varijetet s dlakavim izbojcima kao
druga (F. biltmoreana). Slično je bilo i s pensilvanskim
jasenom u kojega je varijetet dlakavih izbojaka imeno
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
van kao F. pennsylvanica, a varijetet s golim izbojcima ekoloških, pa i gospodarskih značajki prilično razlikuju.
kao F. lanceolata. A n i ć (1946) za američki bijeli jasen Tako se loše značajke poput zakrivljena debla i slaba
navodi: “Listići su većinom cijela ruba, ozdo bjelkasto-rasta pensilvanskoga jasena nepravedno pripisuju drusivi,
goli. Cvjetovi su jednospolni ili dvodomni, goli…” goj vrsti, američkome bijelom jasenu, o čijem uspijeS
druge strane za pensilvanski jasen piše: “Izbojci, lisno vanju u nas gotovo i nema podataka.
vreteno i donja strana lista su dlakavi. Pupovi su rđasto-


Da je doista riječ o sličnim vrstama govore i istraži


smeđi i gusto dlakavi. Lišće je do 30 cm dugo, većinom


vanja američkih autora, pa tako Taylorova (1972)


sa 7–9 listića, koji variraju u obliku. Oni su na kratkim


navodi da se zbog velike varijabilnosti i nedostatka


peteljčicama, napiljena su ruba i ozdo sivo-dlakavi.” U


jasnih, vidljivih morfoloških značajki američki bijeli


to vrijeme aktualne druge dvije vrste (F. biltmoreana i


jasen i pensilvanski jasen ne mogu na terenu lako razli


F. lanceolata) Anić ne opisuje.
kovati uz uporabu dihotomskog ključa. Iako ih je obič


U našoj stručnoj literaturi uglavnom se navodi prino
moguće razlikovati kombiniranjem nekoliko razlisutnost
američkoga bijelog jasena u našim nizinskim čitih morfoloških značajki, jedina pouzdana morfošumama,
a mnogo rjeđe pensilvanskoga jasena. I danas loška značajka za razlikovanje američkog bijelog jasesu
mnogi skloni biljke golih izbojaka proglasiti američ-na i pensilvanskog jasena je prisutnost voštanih tvorekim
bijelim jasenom, a biljke dlakavih izbojaka pensil-vina s donje strane lista američkog bijelog jasena. Buvanskim
jasenom. U šumarskoj praksi uobičajeno je da dući da njih nije moguće uočiti uz pomoć ručne lupe,
se, bez obzira o kojoj se vrsti radi, unešene sjever-Taylorova je za razlikovanje ovih vrsta na terenu prednoameričke
vrste jasena imenuju kao “američki jasen”. ložila više morfoloških značajki (tablica 1). Prema njoj
To nije dobro, budući da se ove dvije vrste u pogledu crveni do purpurni vrat tučka predstavlja siguran znak


Tablica 1. Razlikovanje američkog bijelog jasena i pensilvanskog jasena na terenu, na temelju morfoloških značajki


(Kremer 2001, prema Taylorovoj 1972).
Table 1 Differentiation of white ash and green ash in field, based on morphologic characteristics


(Kremer 2001, according to Taylor 1972).


Pouzdanost morfološke značajke za determinaciju:


1. Pouzdana morfološka značajka za determinaciju kada je dio biljke s tom značajkom razvijen.
2. Općenito pouzdana, stalno prisutna, morfološka značajka, ali uz promatranje s drugim značajkama.
3. Općenito pouzdana (kao br. 2) morfološka značajka, ali često dio biljke s tom značajkom nedostaje.
4. Pouzdana značajka u kombinaciji s drugim značajkama, povećava pouzdanost determinacije.
5. Nepouzdana morfološka značajka za determinaciju.
(Sa * su označene morfološke značajke koje navode i drugi autori.)
Red. Stupanj


Fraxinus americana L. Fraxinus pennsylvanica Marsh.


br. pouzdanosti


Period mirovanja vegetacije


Č * 2 Gornji rub ožiljka otpalog lista konkavna Gornji rub ožiljka otpalog lista je ravan
oblika, pa do oblika slova “V”. ili malo konkavan.
2. 2 Razgranjenje simetrično. Deblo redovito Razgranjenje nesimetrično. Deblo jače
do u vrh krošnje. Razmaci između razgranjeno nego u prethodne vrste.
postranih grana ujednačeni. Postrane grane na nejednolikim razmacima i često
preuzimaju ulogu terminalnog izbojka, odnosno
glavnog debla.
3. 2 Dvogodišnji izbojci imaju voštane prevlake Dvogodišnji izbojci imaju sjajnu
koje se ljušte sa epiderme. ili pustenastu epidermu.
4. 2 Ravnina ožiljka otpalog lista nalazi se Ravnina ožiljka otpalog lista nalazi se pod kutem
pod kutem od prosječno 28° u odnosu od prosječno 14° u odnosu na glavnu os izbojka.
na glavnu os izbojka, pa izbojak izgleda kao da Izbojci su ravniji, ne djeluju kvrgavo.
ima zglobove ili kvrge.
5. * 3 Sjemenka ploda ima promjer veći od 3 mm. Sjemenka ploda ima promjer manji od 2 mm.
6. * 3 Krilce obuhvaća manje od jedne trećine Krilce obuhvaća sjemenku od polovine
duljine sjemenke. njene duljine, pa sve do osnove.
7. * 4 Vršni pup tup, a ne oštar ili šiljast. Vršni pup šiljast, a ne okrugao ili tup.
8. * 4 Postrani pupovi trouglasti, šiljasta vrha. Postrani pupovi okruglasti, bubrežasti.
9. * 4 Kora duboko i usko izbrazdana. Kora široko izbrazdana ili rombična.
315
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
Kora siva do crna. Kora siva do maslinastosmeđa.
11. 4 Kora gornjih grana svjetlosiva, više Kora gornjih grana siva do crvenkasta
godina ostaje glatka. ili narančasta, ubrzo postaje plutasta.
12. 4 Krošnja nepravilno lepezastog oblika Krošnja okruglasta, donje grane u luku otklonjene.
s priklonjenim granama.
13. 4 Zelena do purpurna pigmentacija vidljiva Bez pigmentacije u fotosintetskom sloju
u fotosintetskom sloju ispod epiderme ispod epiderme dvogodišnjih izbojaka.
dvogodišnjih izbojaka.
14. * 4 Lenticele gotovo poravnate s površinom Lenticele nešto uzdignute, upadljive.
izbojka, nisu upadljive.
15. 4 Ožiljci otpalih listova obično strogo nasuprotni. Ožiljci otpalih listova često nisu nasuprotni,
već je jedan od njih nešto niže.
16. 4 Postrani ožiljak otpalog lista klinolik i sveden Postrani ožiljak otpalog lista okruglast
u obliku luka. ili pod širokim kutem.
Vegetacijski period
ČČ 1 Vrat tučka crven do purpuran. Vrat tučka zelen.
18. * 2 Liske s jasno izraženim peteljčicama. Peteljčice liski nisu jasno izražene.
19. * 2 Epiderma s donje strane liski bjelkasta. Epiderma s donje strane liski zelena.
20. 2 Supke duguljasto eliptične. Supke uske i dugačke.
21. 3 Prolistavanje uljasto sjajno. Prolistavanje “suho” ili pustenasto.
22. * 4 Liske s donje strane gole ili dlakave samo Liske s donje strane rijetko dlakave ili pustenaste.
uz središnju žilu i postrane veće žile.
23. 4 Rub liski u klijanaca s brojnim Rub liski u klijanaca gol ili s rijetkim dlačicama.
kratkim dlačicama.
24. * 5 Obično 7 ili 9 liski. Obično 5 ili 7 liski.
25. * 5 Liske duguljaste do jajaste, obično Liske lancetaste ili lancetastojajaste do duguljaste
naglo ušiljene. ili eliptične, ušiljena do tupa ili šiljasta vrha.
26. * 5 Liske često blago nazubljene, ali mogu biti Liske često napiljene, ali mogu biti i blago
i gotovo cijela ruba. nazubljene ili gotovo cijela ruba.
27. 5 Lišće u jesen žute, zlatne ili purpumozlatne boje Lišće u jesen žute ili zlatne boje.


da se radi o američkom bijelom jasenu, dok je zeleni Američki bijeli jasen ima u prosjeku dvostruko dulje
vrat tučka značajan za pensilvanski jasen. Prema našim peteljčice liski, dok su u pensilvanskoga jasena peteljsaznanjima
i u pensilvanskoga jasena vrat tučka može čice slabije izražene, a liske ponekad mogu biti i sjedeimati
jače ili slabije izraženu crvenkastu nijansu, što će. Liske su u američkoga bijelog jasena često naborane
posebno dolazi do izražaja za hladnih proljetnih jutara i i bez sjaja, gotovo cijela ili većinom samo u donjoj
slabog mraza. I neke druge morfološke značajke u znatpolovici
orijetko napiljena ili narovašena ruba, u jesen
noj mjeri olakšavaju determinaciju američkoga bijelog i često crvenkasto do purpurno obojene. U mladih biljaka
pensilvanskoga jasena. Tako je u američkoga bijelog jaameričkoga
bijelog jasena rub liski je trepavičavo dlasena
širina vršnih pupova veća od njihove dužine, obič-kav. Pensilvanski jasen ima s gornje strane glatke i često
no su smeđe boje i tupa vrha. Dužina vršnih pupova je u sjajne liske napiljena ruba, koje su u jesen većinom
pensilvanskoga jasena veća od njihove širine, rđasto-žuto, rjeđe crvenkasto obojene. Američki jasen ima krasmeđe
su boje i ušiljena vrha. Gornji rub ožiljka otpalog će i šire perutke u kojih krilce zahvaća samo gornju trelista
je u američkog bijelog jasena jače urezan, tako da ćinu ili polovicu sjemenke koja je kraća i deblja, proje
sa strane pup u njega umetnut, dok je u pensilvanskog sječnog promjera 2–3 mm, nego u pensilvanskoga jasejasena
gornji rub ravan ili slabije urezan. na u kojega promjer sjemenki iznosi 1–2 mm.


ZAKLJUČAK - Conclusions


Na temelju literaturnih podataka može se zaključiti pensilvanskoga jasena po trepavičavo dlakavom rubu
da je jedina značajka po kojoj se američki bijeli i pen-liski. Ostale morfološke značajke ovih dviju vrsta nisu
silvanski jasen mogu pouzdano razlikovati prisutnost pouzdane za njihovo međusobno razlikovanje. No,
voštanih tvorevina s donje strane lista američkog bijeistodobno
promatranje više drugih morfoloških značajlog
jasena. One su vidljive pod mikroskopom, a razviki
je u većini slučajeva dovoljno za determinaciju tijaju
se u dobi od 3 do 5 godina. Mlađe biljke ame-pičnih jedinki ovih dviju vrsta.
ričkoga bijelog jasena se razlikuju od mladih biljaka
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
LITERATURA– References


A n i ć , M., 1946: Dendrologija. U: Šafar, J. (ur.), Šumarski
priručnik. Poljoprivredni nakladni zavod,
Zagreb, 1: 475–582.


Bean, W. J., 1973: Trees and Shrubs Hardy in the
British Isles (8th ed). M. Bean and John Murray
Ltd., Frome and London, 2: 208–232.


Cividini, R., K. Mirth, 1941: Apsolventska ekskurzija
studenata šumarstva Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu u mjesecu srpnju
1940. godine. Šum. list 5(65): 187–203.


Clausen, K. E., 1979a: Mini-monograph on Fraxinus
americana L. Invited paper of FAO Technical
Consultation on Fast-Growing Plantation
Broadleaved Trees for Mediterranean and Temperate
Zones, FO: FGB-79(6/7): 195–208.


Clausen, K. E., 1979b: Mini-monograph on Fraxinus
pennsylvanica Marsh. Invited paper of FAO
Technical Consultation on Fast-Growing Plantation
Broadleaved Trees for Mediterranean and
Temperate Zones, FO: FGB-79(6/8): 195–208.


Cope, J. A., 1948: White ash-management possibilities
in the Northeast. J. For. 46: 744–749.


Ćordašić, F., 1894: Nešto o onih vrstih američkoga
drveća, kojih gojitba bi i u nas koristna bila.
Šum. list 18(10–11): 474–478.


Dekanić, I., 1974: Značajke uzgoja šuma jugoistočne
Slavonije. U: M. Vidaković, S. Horvatinović i


D. Švagelj (ur.): Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva
jugoistočne Slavonije: 11–41. JAZU
Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci –
Slavonski Brod.
D e m e r i tt , M. E. Jr., 1973: Prospects for selecting
and breeding trees resistant to deicing salt. In:
Garrett, P.W. (ed.): Proc. of the 20th Northeast.
For. Tree Improv. Conf.: 130–140. Univ. of New
Hampshire, Durham, New Hampshire.


Dirr, M. A., 1998: Manual of Woody Landscape
Plants (5th ed). Stipes Publishing L. L. C., Champaign,
Illinois.


Encke, F., 1960: Pareys Blumengärtnerei (2nd ed).
Paul Parey, Berlin und Hamburg, 2: 346–348.


Et t i n g e r, J., 1889: Priegled drveća i grmlja od osobite
vrsti, koje raste u perivoju Maksimir. Šum.
list 13(3): 112–119.


Et t i n ge r, J., 1892: Botanički vrt kr. sveučilišta
Franje Josipa I u Zagrebu. Šum. list 16(9–10):
409–422.


Fernald, M. L., 1950: Gray’s Manual of Botany (8th
ed). American Book Company, New York.


F ow e l l s , H. A., 1965: Silvics of Forest Trees of the
United States. USDA For. Ser. Agric. Handb.
271, Washington, D. C.


Franco, J. A. and M. L. R. Afonso, 1972: Fraxinus


L. In: Tutin, T.G., V. H. Heywood, N. A. Burges,
D. M. Moore, D. H. Valentine, S. M. Walters,
and D. A. Webb (eds), Flora Europaea, Cambridge
Univ. Press, Cambridge, 2: 53–54.
Fukarek, P., 1956: Prilog poznavanju šumskih zajednica
u kojima se javlja poljski jasen. Šum. list
80(1–2): 30–40.


Fukarek, P., 1965: Naše listopadno drveće i grmlje –
raspoznavanje vrsta prema izbojcima i pupovima.
Državna založba Slovenije, Ljubljana,
1:1–35.


F uk are k, P., 1983: Jasen. U: Potočić, Z. (ur.): Šumarska
enciklopedija. LZ Miroslav Krleža, Zagreb,
2: 171–177.


Guenther, K. W., 1951: An investigation of the tolerance
of white ash reproduction. J. For. 49:
576–577.


Hardin, J. W. and R. L. Beckmann, 1982: Atlas of
Foliar Surface Features in Woody Plants, V.
Fraxinus (Oleaceae) of Eastern North America.
Brittonia 34(2): 12–140.


Harlow, W. M., E. S. Harrar, J. W. Hardin, and F.


M. White, 1996: Textbook of Dendrology (8th
ed). McGraw-Hill Inc., New York.
H e g i , G., 1908: Illustrierte Flora von Mittel-Europa.


J. F. Lehmanns Verlag, 5/3: 1919–1934.
H i g ht s ho e, G. L., 1988: Native trees, shrubs, and
vines for urban and rural America. Van Nostrand
Reinhold, New York, 819 pp.
Hirc, D., 1901: Šume sjeverne Amerike. Šum. list
25(6): 352–372.
Horvat, I., 1940: O tehničkim svojstvima američkog
jasena (Fraxinus americana L., F. alba Marshall).
Šum. list 64(4–5): 217–230.
Hosie, R. C., 1969: Native trees of Canada. Canadian
For. Serv., Dept. of Fish. and For., Ottawa.
Hunt, C. M., 1964: Sex conditions in white ash
Fraxinus americana L. In: Schreiner, E. J. (ed.):
Proc. of the 11th Northeast. For. Tree Improv.
Conf.: 4–8. New Brunswick, N. J.
Kozarac, J., 1898: Amerikanski jasen (Fraxinus
americana L.). Šum. list 22(11–12): 451–453.
Kremer, D., 2001. Zastupljenost američkog bijelog
jasena (Fraxinus americana L.) i pensilvanskog
jasena (Fraxinus pennsylvanica Marshall) u Pokuplju,
Posavini i dijelu Podunavlja. Magistarski
rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zagreb.
Krüssmann, G., 1976: Handbuch der Laubgehölze.
Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1: 84–95.
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Kremer: MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.) Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
Lacasse, N. L. and A. E. Rich, 1964: Maple decline R eh d e r, A., 1960: Fraxinus. In: Bailey, L. H. (ed.):


in New Hampshire. Phytopathology 54: The Standard Cyclopedia of Horticulture (8th


1071–1075. ed). The Macmillan Company, New York, 2:


L i ttl e, E. L. Jr., 1953: Check List of Native and Natu1274–
1277.


ralized Trees of the United States (Including AlaSargent,
C. S., 1965: Manual of the Trees of North


ska). Agric. Handb. 41, For. Serv. Tree and Range America. Dover Publications Inc., New York, 2:


Plant Name Committee, Washington D. C. 833–853.
L i t tl e , E. L. Jr., 1971: Atlas of United States Trees Steyermark, J. A., 1963: Flora of Missouri. The


(Vol. 1 Conifers and Important Hardwoods). U. Iowa State University Press, Ames, Iowa.


S. Dept. of Agric., For. Serv., Washington, D. C. S tre pa č k i , V., 1931: O rentabilitetu odvodnjavanja
Little , E. L., 1980. Field Guide to North American bara u slavonskim šumama. Šum. list 55(7):
Trees, Eastern Region. The Audubon Society, 308–311.
New York. Španović, T., 1931: Meke ili ritske šume u PoduMiller
, G. N., 1955: The Genus Fraxinus, the Ashes, navlju. Šum. list 76(4): 157–178.
in North America, North of Mexico. Cornell Španović, T., 1954: Vrbe naših podunavskih ritova.
Exp. St. Memoir, Cornell Univ., Agric. Exp. St., Šum. list 78(9–10): 506–521.
Ithaca, New York, 335: 1–64.


Taylor, S. M. O., 1972: Ecological and Genetic IsoNaidu,
S. L. and E. H. Delucia, 1998: Physiologilation
of Fraxinus americana and Fraxinus pen


cal and morphological acclimation of shade-nsylvanica. Ph. D. Thesis., Univ. of Michigan,


grown tree seedlings to late-season canopy gap Michigan.


formation. Plant Ecology 138(1): 27–40.


Ziani, P., 1957: Šumska melioracija jako podzoli-
P e t r a č i ć , A., 1929: Pridolazak bijele i žute imele na ranih degradiranih površina hrastovog kontinennašem
drveću. Šum. list 53(8): 316–321. talnog područja. Šum. list 81(6–7): 169–205.
Rauš, Đ., 1969: Autohtona i alohtona dendroflora šire
okoline Vukovara. Šum. list 93(5–6): 185–209.


SUMMARY: Two North American ash species, white ash (Fraxinus americana
L.) and green ash (F. pennsylvanica Marshall), were introduced in
Croatia in nineteenth century such as ornamental trees and for afforestation
lowlands. Because of their similar morphological traits, F. americana and F.
pennsylvanica are not distinguished in practice and they are known under one
name – “American ash”. Today “American ash” is among the most widespread
exotic species in lowland forests in Croatia, especially in Danube
basin and in lower part of Drava River Basin. Like pioneer species
“American ash” has great meliorization role in preparing habitats for the
arrival of the native ash species. Because of its meliorization role and spontaneous
spreading in lowlands it could be useful for experts to get to know morphological,
ecological and management characteristics of “American ash”.
It is important because the white ash and the green ash grow in different ecological
conditions, and they request something different management. White
ash is adapted to mesophytic forests and the best grow on moist sites without
stagnant flooding water. Green ash is the species of disturbed habits, endures
flooding and commonly grows beside the swamps and marshes, often with
roots in water. On those places there is no strong competition of the other
species. White ash and green ash are clearly distinguished according to presence
of microscopy tiny wax papillae on the lower epidermal cells of leaves of
white ash. The papillae are developed in the age of three to five. The younger
plants (seedlings) of white ash are distinguished from the green ash plants
according to presence of numerous hairs on leaf margins.


K ey w o rd s : lowland forests, pioneering species, afforestation