DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2006 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXX (2006), 305-318
UDK 630* 164 + 233 (001)


MORFOLOŠKE RAZLIKE IZMEĐU AMERIČKOGA
BIJELOG JASENA (Fraxinus americana L.)
I PENSILVANSKOGA JASENA (F. pennsylvanica Marshall)
UNEŠENOG U HRVATSKU


MORPHOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN WHITE ASH
(Fraxinus americana L.) AND GREEN ASH (F. pennsylvanica Marshall)
INTRODUCED IN CROATIA


Dario KREMER*


SAŽETAK: Američki bijeli jasen (Fraxinus americana L.) i pensilvanski
jasen (F. pennsylvanica Marshall) unešeni su u Hrvatsku u 19. stoljeću kao
ukrasne vrste i za pošumljavanje nizinskih staništa. Zbog sličnih morfoloških
značajki ove dvije vrste su u hrvatskoj šumarskoj praksi uglavnom poznate
pod zajedničkim imenom “američki jasen”. Danas je “američki jasen” jedna
od najraširenijih egzota naših nizinskih šuma, posebno na podučju Podunavlja
i donje Podravine, gdje kao pionirska vrsta naseljava ade i ritove.
Američki bijeli jasen je vrsta mezofilnih šuma, dok je pensilvanski jasen vrsta
staništa čija je stabilnost narušena. Pensilvanski jasen podnosi zabarivanje i
obično raste na niskim, poplavnim terenima, često s korjenjem u vodi, gdje
nema jače konkurencije drugih vrsta. Američki bijeli jasen i pensilvanski jasen
razlikuju se po prisutnosti mikroskopski sitnih voštanih tvorevina s donje
strane lista američkoga bijelog jasena, koje se razvijaju u dobi od 3 do 5 godina.
Još mlađe biljčice američkoga bijelog jasena razlikuju se od pensil


a ra


vanskoga a po i h dlačica uz rub plojke.


nskoga jasen
jasenjasena po prisutnost
prisutnostprisutnosti trepavičasti
trepavičastitrepavičastih dlačica uz
K lj u č n e r i j e či : nizinske šume, pionirske vrste, pošumljavanje


UVOD – Introduction


Američki bijeli jesen (F. americana L.) u Europu je uzgajati, a Kozarac (1898) preporuča njegov unos
unešen 1723., a pensilvanski jasen (F. pennsylvanica tamo gdje je tlo redovito izloženo ljetnoj poplavi. Pri
Marshall) 1824. godine (Hegi 1908). U herbariju tomu su kao glavni poticaj za unos američkoga bijelog
Botaničkoga zavoda Prirodoslovno-matematičkoga jasena u Hrvatsku poslužila iskustva iz drugih europfakulteta
u Zagrebu nalazi se herbarski primjerak pen-skih zemalja (Hirc 1901, Petračić 1929, Horvat
silvanskoga jasena s listovima i plodovima prikupljen 1940). O pošumljavanju američkim bijelim i pensilu
Lipiku 1877. godine. Ettinger (1889, 1892) navo-vanskim jasenom u Hrvatskoj pišu Španović (1931,
di prisutnost američkog bijelog i pensilvanskog jasena 1954), S t r ep ač ki (1931), C i vi d in i i M i r t h
u parku Maksimir i u Botaničkome vrtu kr. sveučilišta (1941), Fukarek (1956), Ziani (1957), Rauš
Franje Josipa I u Zagrebu. Čordašić (1894) smatra (1969), Dekanić (1974). Zbog sličnih morfoloških
da bi američki bijeli jasen bilo korisno i kod nas značajki američki bijeli jasen i pensilvanski jasen u hr


vatskoj su šumarskoj praksi poznati pod zajedničkim


imenom “američki jasen”. Međutim, američki bijeli


jasen i pensilvanski jasen rastu u različitim ekološkim


uvjetima. Zato se u radu željelo ukazati na morfološke


* DFar.rms ca.c DeuartsiokoK-breiomkeerm, Fi jasrkmiaf ackeuulttsektiSBvoetuačniilčišktiav urtZ “aFgrraenbKu,ušan”, razlike između ovih dviju vrsta, kao i na njihove
Schrottova 39, 10000 Zagreb, e-mail: dkremerŽpharma.hr


različite ekološke zahtjeve.


305