DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 83     <-- 83 -->        PDF

III. Bojan Grgurić iz Lokava za Šuma lepuha, a
pohvale:
Goran Dorić iz Stare Gradiške za Veličanstveno
poziranje
Hrvoje Teo Oršanić iz Brežica (Slovenija) za Led 2 i
Miodrag Tomaz iz Novske za fotografiju Začuđeni.


Željko Gubijan


MALA ČIGRA I MOČVARNO BILJE NA POŠTANSKIM MARKAMA
Krajem svibnja ove godine (23. 5) Hrvatska pošta
je u suradnji sa Svjetskim fondom za zaštitu prirode
(World Widelife Fund For Nature - WWF) izdala četiri
prigodne poštanske marke s motivom male čigre,
jedne od "najljepših, nejelegantnijih i najspretnijih naših
čigri" (R a d0 Vi ć 2006.). Na markama koje prikazuju
čigru na jajima, u letu, pri obrušavanju i na obali
pri osmatranju, otisnut je logotip WWF-a, znani nam
znak pande, uz suglasnost registriranog vlasnika zaštitnog
znaka. Marke su izdane u sutisku u arku od 16 maraka,
u ukupnoj nakladi od 200.000 (x4) primjeraka.
Tiskao ih je, kao i sve naše marke do sada, ZRINSKI
d.d., Čakovec, a autor im je naš poznati dizajner Dani- siikal. Mala čigra, najmanja, najelegantnija i najspretnija
jel Popović iz Zagreba. naša čigra


slične galebovima


“Morske lastavice”


vijen naniže, a u galebova usmjeren naprijed. Dok se


Mala čigra (Sterna albifrons), kao i sve ostale naše


galebovi pretežito hrane otpacima hrane i lešinama na


čigre, podsjećaju na srodne im “morske ptice” – gale


smetlištima, čigre se hrane živim plijenom i to obru


bove. Od njih ih razlikujemo, jer su sitnije i znatno


šavanjem i ronjenjem. Potporodica čigri (Laridae) bro


lakše. Kljun je u čigri šiljat, a u galebova nešto povijen,


ji oko četrdesetak vrsti (na Atlantiku i Sredozemlju 25


rep rašljast, a u galebova zarubljen. Zbog rašljastog re


vrsta), rasprostranjenih na gotovo svim morima svijeta.


pa te dugih i šiljatih krila zovu je još “morskom lastavi


Neke od njih se zadržavaju i na slatkovodnim vodama,


com”. Prilikom leta primjetno je da je u čigri kljun po