DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 54     <-- 54 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
Slika 3. Distribucija prsnih promjera bukve i jele (vrijeme motrenja1956–2004)
Fig. 3 Distribution of the d b h for beech and fir (monitoring period 1956–2004)


bukve u desno. Prirodno urasla jela tvori potisnuti dio
sastojine, s obzirom na male dimenzije i zastupljenost.
Razvidan je mali pomak distribucije stabala od prve tri
izmjere prema zadnje dvije izmjere. Jedino se izdvaja
velik broj stabalaca jele izmjeren 1962. godine u prvom
debljinskom stupnju, koji je iznosio 135 stabalaca.


2. Stanje mladog naraštaja
Pri osnivanju plohe 1956. godine nije izmjereno stanje
mladog naraštaja. Iz izvornih podataka kronike o radovima
na plohi od 2. 6. 1959. godine spominje se nešto
jelovog pomlatka ne navodeći brojnost niti razvojni stadij,
a 24. 6. 1961. godine doznačeno je 27 stabala smreke
koje smetaju jelovom mladiku o kojem također nema
mjerenih podataka.
Prva izmjera stanja mladog naraštaja na plohi po
vrsti drveća i visinskim razredima načinjena je 1994.
godine, a iduća 2004. godine (tablica 2.). Iz tablice je
razvidno kako se brojno stanje pomlatka jele u deset godina
povećalo skoro 100 % (sa 4700 na 8950 jedinki po
ha), ali niti jedna nije svojom visinom prerasla 30 cm.
Iako se javlja u svim visinskim razredima, brojno stanje
mladika bukve je nedostatno (1250 jedinki 1994, a
2004. godine 950 jedinki po ha), a kvaliteta izrazito
loša. Javor se u razvojnom stadiju pomlatka i mladika
javlja obilnije (6800 jedinki 1994, a 2004. godine
13650), ali zbog prevelike zastrtosti tla krošnjama


smreke i bukve od 88 % te obgrizanja divljači ne osigurava
kvalitetnu obnovu. Unatoč velikog broja starih stabala
nije pronađeno niti jedno stabalce smreke, što
objašnjavamo velikom zastrtosti tla krošnjama. Iste rezultate
donose istraživanja Or š a n i ć a , M a t i ć a i
A n i ć a (2001) u prirodnoj sastojini smreke, gdje unatoč
starih smrekovih stabala u pomlatku prevladavaju
jela i bukva. U takvim dugo zasjenjenim mjestima
smreka nema šanse u odnosu na skiofilniju bukvu i jelu.


Fotografija 3. Mlada sklopljena smrekova sastojina
mena smrekove kulture, srpanj 2004.
Photo 3 Young, under canopy, spruce stand grown from the
seed of spruce culture, July 2004
(Foto: T. Dubravac)