DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 53     <-- 53 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE
U promatranom razdoblju jela je najbrojnija 1962.
godine sa 140 stabalaca srednjeg prsnog promjera
5,3 cm. Zadnjom izmjerom 2004. godine izbrojano je
svega 66, već po vanjskom izgledu vrlo zastarčenih
jela. Kako bi se uvjerili u njihovu starost, posječeno je
jedno od 50 stabalaca jele u razvojnom stadiju koljika.
Prsni promjer tog stabalca je 5,2 cm, visina 2,91 m, a
dužina debla 2,25 m. Digitalnim čitačem godova (Digitalni
poziciometar) očitana je starost od 93 godine
(fotografija 2.). Iz toga je razvidno kako je ta jela 1959.
godine (arhivski podaci opisa plohe), već bila stara 48
godina i do danas dobro podnijela zasjenu.


Na temelju pet proteklih izmjera (1956, 1957, 1962,
1994 i 2004. godine) dobiven je razvoj strukture distribucije
broja stabala prikazan slikama 2. i 3. iz kojih je
razvidno kako se sastojina sastoji od tri dijela. Po promjerima
i visinama dominiraju posađena stabla smreke,
čija je distribucija broja stabala zvonolika. Od 1956. godine
dolazi do postupnog pomicanja distribucije u desno,
koja postaje razvučenija i spljoštenija (slika 2). Za
daljnja istraživanja interesantan je podatak O r š a n i ća,
Matića i Anića (2001) da prirodna sastojina smreke
u Štirovači ima istu unimodalnu distribuciju broja stabala
kao istraživana kultura smreke.


Drugi dio sastojine, podstojni sloj (slika 3) čini prirodnim
putem urasla bukva s pokojim gorskim javorom.
Distribucija stabala bukve je izrazito padajuća. Tijekom
prve tri izmjere razlike u distribuciji su neznatne,
osim izmjerenog velikog broja stabala bukve u prvom


Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229


Fotografija 2. Razizemni presjek zastarčene jele stare 93 godine,
prsnog promjera 5,2 cm, visine 2,91 m, dužine
debla 2,25 m.


Photo 2 Ground level cross-section of a suppressed fir,
93 years old, 5.2 cm d b h, 2.91 m height,


2.25 m stem length
debljinskom stupnju 1962. godine, koji je iznosio 450.
U odnosu na prve tri izmjere, izmjerom 1994. i 2004.
godine utvrđeno je malo pomicanje distribucije stabala


Slika 2. Distribucija prsnih promjera smreke (vrijeme motrenja1956–2004)
Fig. 2 Distribution of the spruce d b h (monitoring period 1956–2004)