DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 43     <-- 43 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE
selo Kopačevo u Parku prirode Kopački rit. Od kada je
Euronatur proglasio selo Polana u Sloveniji “europskim
selom roda” godine 2001., ono je postalo privlačna meta
mnogih posjetitelja. Danas ga na dane festivala posjećuje
30.000 ljudi. “Mjesto uz rijeku” znači da svako
selo i grad predstavlja ulaz u nedirnuti riječni krajolik.
Potrebno je odrediti zone za pecanje, kupanje i promatranje
prirode. Za svako selo moraju se pronaći posebna
rješenja vezana uz specifičnu situaciju i lokalne atrakcije.
Lokalno stanovništvo mora se smatrati dijelom parkovnog
sustava i mora im se podariti osjećaj vrijednosti.
Sela imaju ekonomsku korist jer posjetitelji ostaju
preko noći i jedu u lokalnim restoranima. Ali, najvažnije
od svega, takav ekološki koncept osigurao bi prostor
za opstanak tajnovitog života rijeke.


Program Turizam duž rijeke zamišljen je tako da u
područje dovede velik broj posjetitelja. To bi omogućilo
stvaranje:


Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217


različitih načina javnog transporta i međunarodnih
pješačkih i biciklističkih staza;


zajedničko predstavljanje jedinstvenog kulturnog i
prirodnog nasljeđa regije;


marketinšku platformu za regionalne specijalitete,
npr. vino;


integrirani koncept za sve regionalne atrakcije, npr.
ribogojilišta, parkove, muzeje i festivale.
Zajednički program mogao bi imati za cilj, na pri


mjer, izgradnju biciklističke staze od Alpa do Dunava,
koja bi omogućila gostima da provedu jedan ili nekoliko
tjedana u regiji. Sjeverna Hrvatska, uključujući Baranju,
Podravinu i Međimurje, također bi mogla imati koristi
od povećanih mogućnosti koje nude posjetitelji odredišta
u susjednim zemljama. U Mađarskoj već 200.000
gostiju godišnje obiđe Nacionalni park Dunav-Drava.
Dobra biciklistička staza prema Austriji duž Dunava,
Drave i Mure dovela bi više gostiju u regiju.


RASPRAVA – Discussion


Određivanjem velikih retencijskih područja u savskom
vlažnom području, Hrvatske vode su pripremile
teren za zaštitu ovih krajolika u središnjem savskom
bazenu (B r u n d i ć i drugi, 2001). Sa stajališta sigurnosti,
ekologije i gospodarstva, određivanje velikih poplavnih
područja za obranu od poplave jedina je prihvatljiva
strategija koju valja slijediti. Ovaj odličan program
zaštite i obrane od poplava trebao bi integrirati
sva očuvana poplavna područja, dok bi mjere za sprječavanje
poplava trebale imati najmanji mogući učinak
na prirodne procese unutar aluvijalnih vlažnih staništa
(Schneider-Jacoby, 1992.). Savski sporazum trebao
bi postati model-projekt za implementaciju Vodne
direktive u Europi. Taj projekt omogućuje procjenu
svih aluvijalnih područja i njihovo uključivanje u budući
sustav za obranu od poplava (usp. Petričeć i
drugi, 2004, za središnji savski bazen). Na primjer,
Ramsarsko stanište Obedska bara u Vojvodini (SCG),
vlažno stanište koje se proteže na oko 10.000 ha, smanjuje
visoke poplave u donjem dijelu Save za 1 m, što
je vrijednost koja se ne spominje ni u jednom dokumentu
(usp. Schneider-Jacoby 1999b).


To se odnosi i na ogromnu depresiju Spačva-Bosut
na granici između Hrvatske i Srbije i Crne Gore, koja
zadržava desetke milijuna kubnih metara vode za vrijeme
visokih poplava, kao što je bila ona u travnju 2004.
(vlastita opservacija, S t a n ce r 2004). Međutim, ovo
se područje ni u jednom dokumentu u Hrvatskoj ne
spominje kao retencijsko područje, a u dokumentaciji
za kanal Dunav-Sava čak je predviđeno za odvodnju i
regulaciju. Sredstvima Svjetske banke već je izvršena
regulacija razine vode unutar ovog ogromnog poplavnog
područja rijeka Bid i Bosut (IBRD projekt
4351/HR) a da prije toga nije napravljena prekogra


nična procjena okoliša, kao što je određeno konvencijom
ESPOO (usp. Stancer 2004). Kao što se pokazalo
za vrijeme visokih poplava u travnju 2004. godine,
donja Sava ne može prihvatiti dodatnu vodu, a smanjenje
retencijskog kapaciteta spačvansko-bosutskih
šuma stvorile bi dramatičnu opasnost od poplava na
Savi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. I ovdje
su potrebni projekti poput onoga za središnji savski bazen,
kojim bi se proširila retencijska područja i obnovila
aluvijalna vlažna staništa, kao što je predloženo Programom
za smanjenje zagađenja Dunava (1999) na
ušću s Drinom.


Ovdje je najvažnije napraviti stratešku procjenu
okoliša i analizu troškova i koristi za plovidbu, koja bi
obuhvatila procjenu mogućih alternativa, kao što je željeznica
(S c h n e i d e r- J a c o b y 2001b). Akcijski program
Savskog sporazuma trebao bi obuhvatiti aluvijalne
i nizinske šume. Vrijednost šume ovisi o režimu
podzemnih i površinskih voda. U Hrvatskoj kategorija
“park prirode” nudi izvrsne mogućnosti za zaštitu kulturnih
krajolika i promicanje održivog korištenja, jer
uživa isti status kao i “nacionalni park”. Parkovi prirode
kao što su Lonjsko polje pokrivaju vrlo mala područja
koja su strogo zaštićena duž većih područja u V. kategoriji
“zaštićeni krajolik” prema IUCN, u kojoj je
dozvoljena kontrolirana uporaba resursa. Na primjer,
dozvoljeni su tradicionalni načini korištenja zemlje i
održiva eksploatacija drva. Takva vrsta korištenja zemlje
mogla bi se razviti na međunarodnim osnovama duž
Dunava, Save i Drave. UNESCO-v koncept biosfere
daje međunarodne smjernice za takav pristup, a izrađeni
su i prijedlozi za europsku žilu kucavicu DunavDrava-
Mura (A. HR, H, SLO, SCG), središnji savski


bazen (HR), i Obedsku baru (SCG). Ako se takvi kon


.:.*