DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE
Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
novnici odlaze u gradove u mnogo manjem broju nego
u selima Sisačko-moslavačke županije.


Prostorni planovi na državnoj i regionalnoj razini
obuhvaćaju različite vrste zaštićenih područja u središnjem
savskom bazenu koja moraju imati zajednički
razvojni cilj. U to su uključeni zaštićeni krajolici
duž rijeke Kupe, predviđena zaštićena područja
u Turopolju i Odranskom polju, kao i sisački dio
Posavine.


S međunarodnog gledišta, ovo područje ima vrlo visoki
prioritet zaštite, budući da je registrirano u skladu
s kriterijima EU kao IBA (Heath & Evans
2000.) i da će postati područje NATURA 2000 kad
Hrvatska uđe u Europsku zajednicu.
Za ovakve posebne kulturne i prirodne krajolike i
njihov okoliš, UNESCO predviđa model regionalnog


planiranja: rezervat biosfere. To je međunarodno priznati
status. Smjernice pomažu kod prostornog planiranja i
brige za ova područja i njihovu organizaciju. Rezervati
biosfere nisu zaštićena područja u klasičnom smislu,
već su kombinacija očuvanja, istraživanja i regionalnog
razvoja. Ona zahtijevaju suradnju među administrativnim
tijelima zaduženim za zaštićena područja, korisnicima
i općinama u cilju postizanja optimalnog regionalnog
razvoja. Za prostorno planiranje ili podjelu na zone,
bitna je podjela na temeljnu, tampon i prijelaznu zonu.
Sukladno zakonskim odredbama neke zemlje, samo se
prve dvije zone moraju tretirati kao zaštićena područja.
U te dvije zone, poplavna područja Save, Kupe, Sunje i
Odre i njihova vrijedna sela (s kulturno-povijesnoga stanovišta)
trebaju se povezati u jedan rezervat biosfere u
skladu s međunarodnim kriterijima (sl. 4).


Turizam na Dravi – koncept zaštite prirodnih vrijednosti
Tourism on the Drava – a concept to preserving natural values


Dok razvoj turizma na Savi pretpostavlja rijeku kaoosovinu, u predloženom rezervatu biosfere i nacionalnom
parku Drava bi trebala postati temeljna zona.
Tu bi vožnja čamcima trebala biti strogo regulirana
(Schneider-Jacoby 2001c). Budući da je svaki
aluvijalni ekosustav osjetljiv na turistički razvoj
(Schneider-Jacoby 1996b), potrebno je napraviti
koncept dostupnosti resursa uz njegovo istovremeno
očuvanje (Schneider-Jacoby 2000). Glavne vrijednosti
koje bi trebalo očuvati uz granično područje su:


ekološki ritski koridor kroz pet zemalja;


staro granično područje srednje Europe sa svojim
značajnim kulturnim nasljeđem (gradovi kao što su
Ptuj, Varaždin, Peć i Osijek, pa možda čak i sama tisućljetna
granica);
izvori tople vode i toplice
bog
bogato vinsko područje svelikim brojem turističkih


ruta
;


ruralna područja u kojima su očuvani tradicionalni
načini korištenja zemlje i sela duž granice;


prirodna područja koja su dugo vrijeme bila nedostupna
zbog Željezne zavjese, sa zanimljivim skupom
ugroženih i rijetkih vrsta i staništa.
Korištenje koncepta biosfere za očuvanje graničnih
područja (sl. 1) imala bi sljedeće prednosti: jedan rezervat
biosfere Dunav-Drava-Mura koji se proteže kroz pet
zemalja bio bi jedinstven u cijelom svijetu. 60 % ovog
područja već je zaštićeno, a oko 40 % je predloženo za
zaštitu. Područja koja još nisu zaštićena nalaze se uglavnom
u Hrvatskoj, ali novim zakonom o zaštiti prirode
svi planirani prirodni rezervati i parkovi bit će zaštićeni
na dvije godine. Koncept rezervata biosfere poštuje nacionalne
pristupe i promiče održivo korištenje. To je vrlo
moderni instrument za regionalni razvoj i prekograničnu
suradnju. UNESCO je izradio smjernice za preko


granične rezervate biosfere (Izvor:
http://www.unesco.org/mab/mabicc/2000/eng/TBREng.htm).
Godine 1997. UNESCO je počeo poticati suradnju
“kao sredstvo za postizanje mira među nacionalnim državama
kroz obostrano razumijevanje i suradnju” (Euronatur
1999).
Što se tiče turističkog razvoja, potrebna je zajednička
strategija s


temeljnom zonom kao vrlo osjetljivom, strogo zaštićenom
zonom: Turizam na rijeci;


tampon zonom kao zaštićenim krajolikom: Turizam
uz rijeku, i


prijelaznom zonom otvorenom za održiv razvoj:
Turizam duž rijeke.
Turizam na rijeci treba poštovati osjetljivost strogo
regulirane zone. To znači da po Dravi i Muri može ploviti
samo nekoliko javnih ili licenciranih turističkih
brodova kako bi se očuvao dojam nedirnutog prirodnog
krajolika kao jedinstvene posebnosti od međunarodnog
značenja. Ovdje bi bilo dobro uvesti solarne
brodove ili tradicionalne drvene čamce na vesla. Na
Dravi – za razliku od Save – rijeka se ne može razvijati
kao turistička osovina. Vodeni turizam na Dravi privukao
bi posjetitelje, ali bi oni bili od male koristi za
lokalno stanovništvo. Istovremeno bi ekološke i prirodne
vrijednosti regije bile uništene ili ozbiljno ugrožene
(usp. Schneider-Jacoby 1998).


Turizam uz rijeku znači da svako selo zadržava svoje
mjesto uz rijeku i svoj identitet. Na Dunavu, u mjestima
razvijenim pokraj Nacionalnog parka Dunav-Drava
u Mađarskoj, već se mogu naći različiti pozitivni primjeri
(Szekszárd, Lovački muzej, 70.000 posjetitelja:
Pörböly, Šumska željeznica, 30.000 posjetitelja). Godine
2000. je u Hrvatskoj 20.000 tisuća turista posjetilo