DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 3     <-- 3 -->        PDF

UDK 630* (05):»54-02«/061.2 ISSN 0373-1332
CODEN SULIAB


ŠUMARSKI LIST


Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva


Journal of the Forestry Society of Croatia – Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins – Revue de la Société forestiere croate


Uređivački savjet:


1. Robert Abramović, dipl. ing. 10. Prof. dr. sc. Ivica Grbac
2. Dalibor Bakran, dipl. ing.
3. Stjepan Blažičević, dipl. ing.
4. Mr. sc. Miroslav Brnica
5. Davor Butorac, dipl. ing.
6. Mr. sc. Josip Dundović
7. Ivan Duvnjak, dipl. ing.
8. Ivan Đukić, dipl. ing.
9. Dr. sc. Joso Gračan
1. Šumski ekosustavi
11. Ilija Gregorović, dipl. ing.
12. Dubravko Hodak, dipl. ing.
13. Zvonko Kranjc, dipl. ing.
14. Herbert Krauthacker, dipl. ing.
15. Ivan Matasin, dipl. ing.
16. Akademik Slavko Matić,
predsjednik
17. Mr. sc. Ivan Pentek
Urednički odbor po znastveno-stručnim područjima


Prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja
Šumarska fitocenologija
Urednici znanstvenih grana:
Izv. prof. dr. sc. Jozo Franjić, šumarska botanika, fiziologija
i ishrana šumskoga drveća
Doc. dr. sc. Marilena Idžojtić, dendrologija
Dr. sc. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje
šumskoga drveća
Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić, lovstvo


2. Uzgajanje šuma i hortikultura
Akademik Slavko Matić, urednik područja
Silvikultura
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i biologija šuma,
bioklimatologija
Dr. sc. Stevo Orlić, šumske kulture
Dr. sc. Vlado Topić, melioracije krša, šume na kršu
Doc. dr. sc. Igor Anić, uzgajanje prirodnih šuma,
urbane šume
Doc. dr. sc. Ivica Tikvić, mikoriza i alelopatija
Doc. dr. sc. Milan Oršanić, sjemenarstvo i rasadničarstvo,
Doc. dr. sc. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode,
hortikultura
Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika,
općekorisne funkcije šuma
3. Iskorištavanje šuma
Prof. dr. sc. Ante Krpan, urednik područja
Iskorištavanje šuma
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. sc. Dragutin Pičman, šumske prometnice
18. Vlatko Petrović, dipl. ing.
19. Dragomir Pfeifer, dipl. ing.
20. Prof. dr. sc. Branimir Prpić
21. Dražen Štrković, dipl. ing.
22. Dalibor Tomljanović, dipl. ing.
23. Dr. sc. Vlado Topić
24. Olive Vlainić, dipl. ing.
er
rr


25. Prof. dr
drdr.
.. sc. Joso Vukelić
Izv. prof. dr. sc. Dubravko Horvat, mehanizacija
u šumarstvu
Prof. em. dr. sc. Marijan Brežnjak, pilanska prerada drva
Doc. dr. sc. Slavko Govorčin, nauka o drvu, tehnologija drva


4.Zaštita šuma
Dr. sc. Miroslav Harapin, urednik područja
Fitoterapeutska sredstva zaštite šuma
Urednici znanstvenih grana:


fitopatologija,


Prof. dr. sc. Milan Glavaš, šumarska f
integralna zaštita šuma
Izv. prof. dr. sc. Boris Hrašovec, šumarska entomologija
Doc. dr., sc. Stjepan Margaletić, zaštita od sisavaca
(mammalia)
Mr. sc. Petar Jurjević, šumski požari


5.Izmjera i kartiranje šuma
Izv. prof. dr. sc. Renata Pernar, urednik područja
Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu
Urednici znanstvenih grana:
Doc. dr. sc. Mario Božić, izmjera šuma
Dr. sc. Vlado Kušan, izmjera terena s kartografijom
Doc. dr. sc. Anamarija Jazbec, biometrika u šumarstvu


6.Uređivanje šuma i šumarska politika
Izv. prof. dr. sc. Juro Čavlović, urednik područja
Uređivanje šuma
Urednici znanstvenih grana:
Prof. dr. sc. Rudolf Sabadi, marketing u šumarstvu
Doc. dr. sc. Stjepan Posavec, šumarska ekonomika
Izv. prof. dr. sc. Ivan Martinić, organizacija u šumarstrvu
Branko Meštrić, dipl. ing. šum. informatika u šumarstvu
Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum. staleške vijesti,
bibliografija, šumarsko zakonodavstvo, povijest šumarstva


Članovi Uređivačkog odbora iz inozemstva


Prof. dr. sc. Vladimir Beus, Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Vjekoslav Glavač, Njemačka
Prof. dr. sc. Emil Klimo, Češka
Doc. dr. sc. Boštjan Košir, Slovenija


Glavni i odgovorni urednik – prof. dr. sc. Branimir Prpić
Tehnički urednik – Hranislav Jakovac, dipl. ing. šum.
Lektor – Dijana Sekulić-Blažina


Dr. sc. Konrad Pintarić, prof. em., Bosna i Hercegovina
Prof. dr. sc. Milan Saniga, Slovačka
Dr. sc. Martin Schneider-Jacoby, Njemačka


c. M
Prof.
.. dr
drdr.
.. sc. Iztok Winkler, Slovenija
Znanstveni članci podliježu međunarodnoj recenziji.
Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj, Slovačkoj
i Sloveniji, a prema potrebi i u drugim
zemljama zavisno o odluci uredništva.


Časopis je referiran u (Indexed in): Forestry abstracts, Cab abstracts, Agricola, Pascal, Geobase (IM) i dr.
Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, »Šumarski list«
smatra se znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. g.)