DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
Slika 6. Dugoročni cilj gospodarenja Hrvatskih voda na rijeci Dravi je uniformirano kanalizirano riječno korito


bez rukavaca i otoka. Radovi na provedbi ove vizije utječu na nekoliko dijelova rijeke, uključujući gra


nična područja s Mađarskom i Slovenijom. Ovi se radovi proglašavaju održavanjem, budući da im je cilj


održati “idealni” riječni kanal kao na karti, umjesto postojećeg prirodnog riječnog korita Drave.


Figure 6 The long-term management goal of Croatian Waters on the Drava River is a uniformly canalized river cor


ridor, free of side arms and islands. The works to implement this vision impact several stretches of the river,


including border areas with Hungary and Slovenia. These works are declared as maintenance as they aim


to maintain the “ideal” river canal as in the map and not the existing natural riverbed of the Drava.


od ušća s Murom. Uslijed velikih
promjena u riječnoj morfologiji svi
dinamički tipovi staništa su se smanjili.
U zadnjih 100 godina površina
vode smanjila se za 65 %, a otvorena
staništa kao što su otoci i šljunčani
i pješčani sprudovi smanjili su
se za 92 % (vidi sl. 5).


Morfološke promjene dio su dugoročne
strategije Hrvatskih voda
da od Drave naprave jedan glavni
kanal (sl. 6). Bez procjene utjecaja
na okoliš, dijelovi rijeke su nasipima
i iskopavanjima pretvoreni u
dijelove novo-predloženog stabiliziranog
ritskog koridora. Takvi se
radovi provode čak i unutar strogo Slika 7. Promjene vodostaja rijeke Save u Parku prirode Lonjsko polje između 1926. i


1990. godine kod Jasenovca (blizu ušća Une) prema podacima iz Hrvatskih voda,


zaštićenih područja, kao što je


Zagreb, s regresijskim linijama (Schneider-Jacoby 1993).


ušće Mure (Schneider-Jaco-


Figure 7 Changes in the water level of the Sava River in the Lonjsko Polje Nature Park
by 1999a). Tim vodoprivrednim between 1926 and 1990 at Jasenovac (near the mouth of the Una) according to
mjerama povećana je erozija riječ-data from Hrvatske vode, Zagreb, with regression lines (Schneider-Jacoby 1993).