DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 27     <-- 27 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
I = S E N D A


Slika 3. Planirani kanal Dunav-Sava-Jadran koji uključuje vodne stube, brane, riječne luke, hidroelektrane
i prevodnice na rijekama Sava i Drava (izvorni plan iz Marušić 1993). Projekt ima transgranični
utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku i Srbiji i Crnu Goru.


Figure 3 The planned Danube-Sava-Adria Canal including the dams (vodna stuba), sluices (brana),
harbors (rijecna luka), hydroelectric plants (hidroelektrana) and shiplocks (prevodnica) on the
Sava and Drava rivers (Original plan from Marušic 1993). The project has transboundary impacts
on Bosnia and Herzegovina, Hungary and Serbia and Montenegro.


Slika 4. Odjeli Sustava za obranu od poplava u središnjem savskom bazenu i još uvijek plavljena vlažna područja u
Hrvatskoj između gradova Zagreb, Karlovac (na Kupi) i Sisak (Kupa i Odra) s predloženim mjerama za
očuvanje i obnovu prema Procjeni okoliša za Svjetsku Banku izrađenom od strane Hrvatskih voda i Euronatura
godine 2001. (Brundić i drugi, 2001; Petričeć i drugi, 2004).


Figure 4 The compartments of the Central Sava Basin Flood Control System and still flooded wetlands in Croatia
between the towns of Zagreb, Karlovac (on the Kupa) and Sisak (Kupa and Odra) with proposed preservation
and restoration measures according the Environmental Assessment for the World Bank by Croatian
Waters and Euronatur in 2001 (Brundić et al. 2001, Petričeć et al. 2004).