DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 25     <-- 25 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
Tablica 1. Pregled zaštićenih područja i planiranih zaštićenih područja duž koridora Dunav-Drava-Mura (Euronatur 1999)
kao osnovnih elemenata predloženog rezervata biosfere (usp. Sl. 1)


Table 1 Survey of protected areas and planned protected areas along the Danube-Drava-Mura corridor


(Euronatur 1999) as basic elements of the proposed biosphere reserve (compare fig. 1).


Ime zaštićenog područja Kod Zemlja Status Kategorija Veličina
Name of the protected area code country status category size ha
Mura
Landschaftsschutzgebiet Murauen 1 A protected Protected Landscape 11,380
Naturschutzgebiet Jahnwald-Trattenwiesen 2 A protected Nature Reserve 48
Regionali Park Mura 3 SI protected Regional Park 7,880
Regionali Park Mura (enlargement) 4 SI planned Regional Park 6,671
Tájvédelmi Szintér Mura-menti 5 HU protected Protected Landscape 1,955
Zaštićeni krajolik Mura 6 HR protected Protected Landscape 4,175
Ornitološki Rezervat Veliki Pažut 7 HR protected Ornithological Reserve 700
Drava
Krajinski Park Drava 8 SI protected Protected Landscape 2,337
Krajinski Park Drava 9 SI protected Protected Landscape 583
Naravni spomenik Ptujsko jezero 10 SI protected Natural Monument 395
Krajinski Park Sturmovci 11 SI protected Protected Landscape 125
Krajinski Park Stara Drava 12 SI protected Protected Landscape 411
Naravni rezervat Ormosko jezero 13 SI protected Nature reserve 99
Krajinski park Sredisce ob Dravi 14 SI protected Protected Landscape 1,023
Zaštićeni krajolik Drava 15 HR planned Protected Landscape 6,600
Zoološki rezervat Legrad 16 HR protected Zoological Reserve 350
Zaštićeni krajolik Repaš 17 HR planned Protected Landscape 9,850
Zaštićeni krajolik Drava 18 HR protected Protected Landscape 25,422
Zaštićeni krajolik Drava 19 HR planned Protected Landscape 11,701
Rezervat Podpanj 20 HR protected Nature Reserve 85
Donji Miholjac Fishpond 21 HR planned Protected Landscape 1,827
Našička Breznica Fishpond 22 HR planned Protected Landscape 5,118
Grudnjak Fishpond 23 HR planned Protected Landscape 5,272
Poplavne šume od Posega do Koska 24 HR planned Protected Landscape 4,138
Dravske šume 25 HR planned Protected Landscape 18,767
Duna-Dráva Nemzeti Park 26 HU protected National Park 21,250
Danube
Zoološki Reservat Kopački Rit 27 HR protected Zoological Reserve 7,220
Park Prirode Kopački Rit 28 HR protected Nature Park 16,014
Nacionalni Park Kopački Rit 29 HR planned National Park 19,381
Special Nature Reserve Gornje Podunavlje 30 SCG protected Special Nature Reserve 11,506
Duna-Dráva Nemzeti Park 31 HU protected National Park 28,229
Total 230,512
protected 141,187
planned* 89,325


odine -§ 169


* Prema novom Zakonu o prirodi u Hrvatskoj, planirana područja zaštićena su dvije g
– § 169
* According the New Nature Act in Croatia, the planed areas are two years protected
Rijeka Sava – Sava River


Izvorni plan obrane od poplava na Savi nastao je u riječnog sliva obuhvatio očuvanje poplavnih područja s
Ujedinjenim narodima uz pomoć domaćih i stranih ciljem reduciranja poplava. Današnja rijeka Sava svoju
stručnjaka (Consortium 1972.; Direkcija 1975). Kasigurnost
i visoku ekološku vrijednost zahvaljuje uprako
se od samog početka program Sava 2000 temeljio na vo takvom pristupu. Oko 40 % sustava obrane od postrategiji
slivnog područja, bio je to (prema saznanju plave izgrađeno je prije početka rata godine 1990,
autoru) prvi projekt čiji je fizički plan obuhvatio dugo-ostavljajući velika aluvijalna vlažna područja nereguliročnog
upravljanja poplavama. Po prvi puta je koncept ranim (P e tr i č ev ić i drugi 2004.). S veličinom od