DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 24     <-- 24 -->        PDF

M. Schneider-Jacoby: POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217
DVAVAŽNAPRIMJERAVODNOG GOSPODARSTVA
Two important Case Studies for River Management
Rijeka Drava – Drava


Ritska državna granica danas uglavnom prolazi sredenci)
sve do Dunava (Osijek, Apatin, Baja) ostalo je
dinom rijeke. Riječna korita stabilizirana su betonskim prirodno, dok je uzvodno na Dravi izgrađeno 27 vodnih
oblogama, što je poremetilo i zaustavilo dinamiku riječ-stuba a na Muri 15 vodnih stuba. Rijeke Mura i Drava
ne morfologije i stalan protok sedimenata. U ranije dotvore
s poplavnim područjem Dunava jedinstveni koriba
granica je bila riječni tok u određenom trenutku. Ridor
koji se proteže kroz pet zemalja. On predstavlja “eujeka
je u bilo koje doba mogla promijeniti svoje korito i ropsku žilu kucavicu” koju je potrebno zaštititi na meprelaziti
iz jedne zemlje u drugu. Međutim, granica se đunarodnoj razini (Sl. 1; Tablica 1; S ch n ei d e r- J a nije
mijenjala i slijedila je staro korito, koje je bilo u coby & Reeder 1999.).
obliku udubina ili mrtvaja (dio starog riječnog korita u


Zamisao o Rezervatu biosfere Drava-Mura nastala


kojemu se zadržava površinska voda). Dobar primjer za


je na prvoj konferenciji o Dravi u Kapošvaru 1993. go


ovu pojavu je koridor Dunav-Drava-Mura koji povezu


dine. Tri godine kasnije, nakon druge konferencije o


je Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju i


Dravi u Radencima, UNESCO je pozvao zemlje da se


Crnu Goru.


prijave za nominaciju regije Drava-Mura kao Rezerva


Najzanimljiviji dio je hrvatsko-mađarska granica u ta biosfere (UNESCO 1996. u Schneider-Jacoby
dužini od oko 180 km (Schneider-Jacoby 2001a). & Reeder 1999). Uspostavljen je jasan koncept me-
Ova politička granica najvjerojatnije je stara tisuću gođunarodne
suradnje i stvaranja transgraničnog zaštićedina
i postojala je čak i za vrijeme Austrougarske monog
područja.
narhije. U doba Željezne zavjese, veći dio poplavnog 1. Temeljna zona: prirodna staništa na Dravi s otocima
područja – prirodnog koridora širokog do 5 km – bio je i prašumama, rukavcima i mrtvajama.
nepristupačan, a prirodnom dinamikom stvoreno je jed2.
Tampon zona: gospodarske šume, livade i pašnjaci
no od najraznovrsnijih riječnih područja u Europi duž rijeke.
(Schneider-Jacoby 1996a). Više od 350 km rijeke 3. Prijelazna zona: sela, vinogradi, poljoprivredna pood
Austrije i Slovenije (Spielfeld, Bad Radkersburg, Ra-dručja, povijesni gradovi.


EUROPSKA ŽILA KUCAVICA DRAVA - MURA
PRIJEDLOG ZA PREKOGRANIČNI REZERVAT BIOSFERE


Slika 1. Karta zaštićenih područja i planiranih zaštićenih područja duž koridora Dunav-Drava-Mura (Euronatur 1999) prema istraživanju
iz 1998–99. financiranom od nizozemskog programa PIN Matra. Sustav zaštićenih područja obuhvaća temeljnu i tampon zone
predloženog rezervata biosfere.


Figure1 Map of protected areas and planned protected areas along the Danube-Drava-Mura corridor (Euronatur 1999) according to the
1998-99 survey financed by the Dutch PIN Matra program. The system of protected areas comprises the core and buffer zones of
the proposed biosphere reserve.