DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 23     <-- 23 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI -REVIEWS Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 193-217


UDK 630* 263 + 148.2 + 907.1


POPLAVNA PODRUČJA SAVE I DRAVE:
Ugroženi ekosustavi od međunarodnog značenja*


THE SAVA AND DRAVA FLOODPLAINS:
Threatened Ecosystems of International Importance


Martin SCHNEIDER-JACOBY1


SAŽETAK: Oko 200.000 hektara aluvijalnih vlažnih staništa omogućuje
održivu obranu od poplava i prirodno pročišćavanje vode, te nudi neprocjenjive
ekološke vrijednosti rijeka Save i Drave između Hrvatske, Mađarske i
Slovenije. Neprekinuti ritski sustav koji su stvorile rijeke, njihovi pritoci i Dunav,
prostire se na površini od preko 2.000 km. Ovom ekosustavu od paneuropskog
značenja prijeti opasnost od neodrživog gospodarenja vodnim resursima,
hidrocentrala i planova za olakšavanje plovidbe. Predlažu se veliki rezervati
biosfere s ciljem održavanja visoke gospodarske i ekološke vrijednosti
i poticanja optimalnog gospodarenja prirodnim resursima i turizmom. Istražuju
se ptice kao indikatori ekološke važnosti plavljenja i geomorfologije aluvijalnih
vlažnih područja.


K l j u č n e r i j eč i : aluvijalna vlažna staništa, očuvanje prirode, ptice
kao indikator, obrana od poplave, plovidba, vodoprivreda


UVOD – Introduction


Do 1990. o poplavnim se područjima bivše Jugoni
stanovnici upozorili na važnost “žive” rijeke za reslavije
znalo vrlo malo. Prve međunarodne akcije, pogionalnu
kulturu (S m e j i drugi 1994). Stanovnici
duzete od Vijeća Europe (Yon & Tendron 1981) i Prekmurja (“preko Mure”) nisu pristali da budu odvoMeđunarodnog
vijeća za zaštitu ptica (Imboden 1987) jeni od ostatka zemlje akumulacijama
aa i
ii bra


branama. Taj
s namjerom da se istakne specifična važnost ovih rit-lokalni protest bio je toliko snažan da je još uvijek priskih
ekosustava ne spominju jedinstvena vlažna stani-rodna Mura zaštićena kao produžetak Drave. Drava je
šta rijeka Drave i Save. Istovremeno, međunarodno finizvodno
od zadnje hidrocentrale (Dubrava, izgrađena
nancirani program Sava 2000 označio je početak raza1989.
g.) i ušća Mure spašena jednom drugom akcijom.
ranja najvećeg aluvijalnog vlažnog područja ondašnje Hrvatski i mađarski šumari, boreći se protiv nove HE
Europe (Schneider 1986). U Hrvatskoj je lanac hiĐurđevac,
bili su dovoljno jaki da odgode projekt do
drocentrala na rijeci Dravi već stigao do zadnjih dijelopada
Željezne zavjese. Tada su mađarske nevladine orva
zone furkacije (prirodne zone toka rijeke), a planira ganizacije predložile uspostavu nacionalnog parka za
se izgradnja još nekoliko hidrocentrala (Sc hn ei d e r-regiju Dunav-Drava, a mađarska je vlada godine 1991.
Jacoby 1994, 1996a). osnovala Nacionalni park Dunav-Drava (Schnei-


Za vrijeme socijalizma, znanstvenici i lokalno sta-der-Jacoby 1996A).
novništvo borili su se i bez međunarodne pomoći protiv Hrvatski vodoprivredni stručnjaci lobirali su za novi
izgradnje brana na Dravi i Muri. Tako je u 1980.-tim pristup rješavanju problema obrane od poplava na rijegodinama
Mura u Sloveniji spašena nakon što su lokal-ci Savi. U srednjem toku rijeke predviđene su ogromne


retencije za skladištenje visokih poplava. Godine 1985.


Dr. sc. Martin Schneider-Jacoby, Euronatur, Konstanzer Str. 22, je Institut za prirodnu zaštitu predložio Park prirode


D-78315 Radolfzell, Germany; Lonjsko polje kao temeljno područje ovog sustava


E-mail: Martin-Schneider-JacobyŽeuronatur.org
gg


(B r u nd i ć i drugi, 2001.; P e tr ičev i ć i drugi, 2004.;


Pretisak i prijevod s engleskog iz Large Rivers, Vol. 16, No. 1–2,


Vol.


Hydrobiol. Suppl.158/1–2, rujan 2005. Schneider-Jacoby 1999a).