DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 118     <-- 118 -->        PDF

Akademik Dušan Klepac izabran
je 1959. za prvog dekana osamostaljenog
Šumarskog fakulteta u
Zagrebu, a po drugi put je izabran
1972. Dva puta biran je za prodekana
i to 1961. i 1968. godine.


Kao ekspert Ujedinjenih nacija,
akademik Dušan Klepac je 1966. i
1967. boravio u svojstvu gosta profesora
i FAO-eksperta za šumarstvo
na Sveučilištu Chapingo u Mexiku.
Predavao je četiri semestra predmet
Rast i prirast šumskih vrsta drveća
na engleskom i španjolskom jeziku,
a predmete Uređivanje šuma i Rast
i prirast na poslijediplomskom studiju
na koledžu Sveučilišta u Chapingu.


U razdoblju od 1970–1990. održao
je brojna pozivna predavanja na
dodiplomskim i poslijediplomskim
studijima na šumarskim fakultetima
i akademijama u Padovi, Potenzi,
Göttingenu, Udinama, Firenzi i drugima.
Kao član Međunarodnog centra
za poslijediplomski studij poljoprivrede
i šumarstva u Parizu, održao
je 1985. u Tunisu predavanje Pinus
halepensis in Dalmatie, a na poslijediplomskom
studiju u Channi
(Kreta) tijekom 1987, 1988. i 1989.
vodi nastavu iz Uređivanja šuma.


Surađivao je na projektu za plantaže
u Libiji 1974. godine te na višeregionalnom
projektu o zaštiti čovjekova
okoliša boraveći 1978. godine
u saveznim državama Virginija,
Zapadna Virginija, Oregon, Kalifornija
te Washingtonu D. C. i New
Yorku (Uunited Nations).


Tijekom svog službovanja akademik
Dušan Klepac bio je na većem
broju studijskih putovanja u
gotovo svim europskim zemljama te
u Sjevernoj i Latinskoj Americi, Japanu,
jednom dijelu Azije i Afrike.


Akademik Dušan Klepac je počasni
član-osnivač meksičke akademije
šumarskih znanosti od 1976,
dopisni je član Akademije šumarskih
znanosti Italije u Firenzi od
1976, izvanredni član JAZU u Zagrebu
od 1977. i redoviti član Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti
od 1991. te gost profesor Međunarodnog
centra za poslijediplomsku


nastavu u Parizu. Od 1997. redoviti
je član Akademije šumarskih znanosti
u Zagrebu.


Bio je dvije godine predsjednik
Savjeta za daljinska istraživanja i
fotointerpretaciju JAZU (1983. i
1984), a od 1977. voditelj je Centra
za znanstveni rad JAZU, odnosno
HAZU u Vinkovcima. Bio je član
Savjeta NP Plitvička jezera, član
Uredništva Glasnika za šumske pokuse,
Šumarskog lista, Šumarske
enciklopedije te glavni urednik monografije
Hrast lužnjak u Hrvatskoj
i znanstvene knjige Retrospektiva i
perspektiva gospodarenja šumama
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Na Šumarskom
fakultetu, uz redovitu nastavu,
bio je voditelj velikog broja


a


znanstveno-istraživačkih zadataka


i


tema, voditelj poslijediplomske nastave
iz Uređivanja šuma, predsjednik
Izvršnog odbora za nastavnopokusne
šumske objekte, član izvršnog
odbora Zavoda za šumarska istraživanja,
član Poslovodnog odbora
Šumarskog fakulteta, Predsjednik
Sindikata (1954) i član Savjeta Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta
od 1956. do 1960. godine. Član je
Hrvatskoga šumarskog društva, počasni
član Društva inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
te Ekološkog društva Žumberak.


Napisao je velik broj znanstvenih
i stručnih radova o uređivanju šuma i
rastu i prirastu šumskih vrsta drveća.
Objavio je u svemu 211 radova od toga
101 znanstvenih, 4 knjige, 1 priručnik
i veći broj priopćenja, prikaza,
recenzija i sl. Rezultati njegovih
znanstvenih radova našli su svoju
primjenu u šumarskoj praksi u svijetu
i u našoj zemlji. Sve njegove knjige
su opširno prikazivane u više europskih
zemalja, a knjiga Rast i prirast
šumskih vrsta drveća i sastojina
izdalo je u cijelosti na španjolskom
jeziku Sveučilište u Chapingu 1976.
godine. Isto tako knjiga Najveća cjelovita
šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
Spačva je 2005. prevedena na
njemački jezik.


Za svoj dugogodišnji i zapaženi
znanstveni rad akademik Dušan
Klepac dobitnik je brojnih odlikova


nja priznanja i nagrada. Uz ostale ističemo:
Srebrnu plaketu Udruženja
inženjera šumarstva u Mexicu
(1968), Republičku nagradu za
životno djelo Ruđer Bošković za
znanstvenu djelatnost u području
prirodnih znanosti (1980), Republičku
nagradu za životno djelo (1986),
Povelju šumarskog fakulteta u Zagrebu
za osobiti doprinos razvoju i
promicanju šumarske sveučilišne
nastave i znanosti (1998), zlatnu Plaketu
Hrvatskog šumarskog društva
1976, čovjekom godine proglašen je
za 1997–1998. u izboru Međunarodnog
bibliografskog centra Cambridge,
Engleska (1998), počasnim doktorom
Sveučilišta J. J. Strossmayera
u Osijeku proglašen je 2000. godine.


Akademik Dušan Klepac bio je
vrhunski sveučilišni profesor i akademik
koji je svoj dugogodišnji i
plodonosni rad usmjerio u ravnomjerne
aktivnosti na pedagoškom i
znanstvenom području. Odlikovao
se temeljitim pripremama svojih
predavanja, koje je iznosio razumljivim
i za sve prihvatljivim stilom,
korektnim odnosom prema suradnicima
i studentima s punim uvažavanjem
osobnosti. U kontaktima s ljudima
bio je prisan i druželjubiv te
zbog svega toga ostaje nezaboravna
ličnost šumarske struke i mnogih
njegovih studenata.


Rezultati njegovih istraživanja,
predavanja, udžbenici i javni istupi
na sveučilištima diljem Hrvatske,
Europe i Amerike imale su znanstvenu,
obrazovnu, pedagošku, javnu i
društvenu ulogu. Širio je saznanja
ponajprije o Hrvatskoj koju je neizmjerno
volio i o njezinoj preko 240
godina staroj šumarskoj struci, njenom
šumarstvu i šumama koje su
najprirodnije i najstabilnije u Europi.


Akademik Dušan Klepac, naš
uvaženi i dragi profesor, bio je ponajprije
velik i pošten hrvatski čovjek,
s kojim se svi ponosimo, kojega
ćemo vječno pamtiti i zbog kojega
danas svi tugujemo, posebno mi
njegovi suradnici i prijatelji.


Akademik Slavko Matić
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 119     <-- 119 -->        PDF

LAZAR VUJIĆ, dipl. ing. šum. (1932–2006)


U požeškoj je bolnici u četvrtak,


19. siječnja 2006. g. u 74. godini
preminuo dipl. ing. Lazar Vu j i ć,
naš kolega iz starije generacije šumara.
Iako smo znali da je već dulje
vrijeme bolestan, vijest o tome da
nas je zauvijek napustio cijenjeni
šumarski stručnjak i plemenit čovjek,
sve nas je duboko potresla.
Kolega Vujić rođen je u seljačkoj
obitelji 1. veljače 1932. u selu
Trnakovcu, nedaleko od Okučana.
Osnovnu školu pohađao je u susjednom
selu Benkovcu, no zbog
ratnih zbivanja školovanje mu je
bilo otežano i odvijalo se s prekidima.
Kao prognanik našao se početkom
1945. u Mađarskoj i Vojvodini,
gdje neko vrijeme boravi te završava
osnovno školovanje. Nižu
gimnaziju pohađa u Grubišnom polju
i Daruvaru, a srednju Šumarsku
školu u Plaškom. Nakon toga zapo šljava
se kao šumarski tehničar u
ondašnjem novogradiškom Šumskom
gospodarstvu “Psunj”, a u jesen
1953. prelazi u šumariju Kamensko,
koja je u sastavu Šumskoga
gospodarstva Požega. Dvije godine
kasnije upisuje Poljoprivredno-
šumarski fakultet u Zagrebu,
apsolvira na Šumarskom odjelu
1958/59, a diplomira 17. listopada
1960, na tada osamostaljenom Šumarskom
fakultetu.


Poslije završetka studija dipl.
ing. Lazar Vujić zasniva radni odnos


1. studenog 1960. ponovno u
požeškome Šumskom gospodarstvu,
a osnivanjem Radne jedinice
“Građevinarstvo” postaje njen upravitelj.
Do 1974. godine bavi se projektiranjem
i gradnjom šumskih
prometnica te šumskih građevinskih
objekata, a zatim kao stručni suradnik
za projektiranje i tehničke investicije
u šumarstvu radi neprekidno
do 1994. g. kada odlazi u mirovinu.
Potrebno je istaći kako kolega
Vujić tijekom svog radnoga vijeka
uvodi u šumsko građevinarstvo i
gradnju šumskih prometnica nove
tehnike i tehnologije, te primjereno


ondašnjem vremenu, podiže djelatnost
građevinarstva na visoku tehničku
razinu. Tako su mnoge šumske
prometnice, mostovi i drugi
građevinski objekti na šumarijama
i poslovnim jedinicama Požeštine
ponikli upravo iz njegovih projekata
i izvedbi. Mlađi šumarski stručnjaci
požeškoga kraja vjerojatno ne
znaju da su atraktivne i dojmljive
upravne zgrade Uprave šuma Podružnice
Požega u ulici Milke Trnine
i Radne jedinice Transporta, mehanizacije
i građevinarstva u Industrijskoj
ulici nastale i zahvaljujući
građevinsko-arhitektonskoj maštovitosti
i smislu za estetiku ovog šumarskog
stručnjaka.


Kolegu Lazu, kako smo ga svi
znali, pamtit ćemo po skromnosti,
nenametljivosti, blagoj i dobroćudnoj
naravi, točnosti, savjesnosti i radišnosti
– iznimnim vrlinama zbog
kojih je bio cijenjen i poštovan
među svojim kolegama šumarima.
Njegov profesionalan odnos i ljubav
prema šumarskoj struci ostat će trajan
primjer njegovim suradnicima i
budućim generacijama. Neobično je
volio svoj posao i bio je jedan od rijetkih
šumara koji se potpuno i sve
do umirovljenja posvetio građevinskoj
djelatnosti, prema kojoj je pokazivao
posebnu sklonost, jer mu
stjecajem okolnosti nije bila ispunjena
mladenačka želja da postane


građevinski inženjer. Njegovu stručnost,
ustrajnost i neiscrpnu radnu
energiju, znali su prepoznati i cijeniti
čelni ljudi u šumarsko-znanstvenim
ustanovama, te je nerijetko bio
član različitih komisija na državnoj
razini.


U privatnome životu njegova
sklonost prema estetici i sistematičnosti
dolazila je do izražaja tijekom
uređivanja vlastite kuće i
okućnice. Ne možemo zaboraviti
da je mnogim kolegama i prijateljima
nerijetko pomagao tijekom izrade
građevinskih projekata i
troškovnika njihovih stambenih objekata.
U druženju s kolegama šumarima
zračio je toplinom, mirom,
duhovitošću, pravičnošću i dobrotom,
a kao čovjek široke naobrazbe
u slobodno je vrijeme mnogo čitao,
od stručne literature do beletristike.
Posebice je volio putopise, a bio je i
ljubitelj enigmatike i šahovske igre.
Iako zadnjih godina teško bolestan,
putem časopisa “Hrvatske šume” i
dalje je sa zanimanjem pratio sve
što se događa u našemu šumarstvu.


::


U braku sa suprugom Ljubicom
imao je dvoje djece – kćerku Vesnu,
diplomiranu ekonomisticu, i sina
Velibora, dipl. ing. šumarstva, koji
nastavlja očevim stopama, oboje zaposlenih
u Stručnim službama UŠP
Požega. Posljednji ispraćaj dipl. ing.
Laze Vujića obavljen je 21. siječnja
2006. na požeškome groblju na Jagodnjaku,
u nazočnosti supruge,
djece, unučadi, rodbine, kolega i
prijatelja. U ime požeške podružnice
Hrvatskih šuma i požeškog
ogranka Hrvatskoga šumarskog društva
od pokojnika se nadahnutim riječima
oprostio ing. Mirko Zoretić.


Kolega Lazo, neka ti je vječni
mir i spokoj!


Ivica Tomić, dipl. ing. šum.